Start
Barbórka 2018
Redaktor: Administrator   
30.11.2018.

 Image

 W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z okazji naszego branżowego święta Barbórki.

 Życzę wszystkim, którzy swoje życie zawodowe związali z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, spokojnej i bezpiecznej pracy, jak również aby czuli się docenieni za wysiłek i trud jaki w nią wkładają. Życzę, aby przyszły rok przyniósł jak najwięcej satysfakcji, bez obaw o przyszłość. W imieniu naszego Związku życzę wszystkim Pracodawcom GK PGNiG, aby poczucie jedności z Załogami i odpowiedzialności za los Pracowników były najważniejszymi kryteriami w podejmowanych działaniach.

 

W imieniu naszego Związku życzę nam wszystkim, aby poniosły nastrój Barbórki i atmosfera wspólnoty i przyjaźni towarzyszyły naszej branży cały rok, we wszelkich działaniach i wbrew wszelkim trudnościom.

 

Image

                                     W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący Związku

Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 30.11.2018. )
 
Stanowisko OZZ GNiG w sprawie sytuacji Załogi w Spółce PLL LOT
Redaktor: Administrator   
24.10.2018.

Image

 

STANOWISKO
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie sytuacji Załogi w Spółce PLL LOT

Ogólnopolski związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraża pełne poparcie i solidarność z walczącymi Związkowcami i Pracownikami Spółki PLL LOT. Związek jednoznacznie potępia zwolnienie dyscyplinarne Przewodniczącej Związku Zawodowego, a także wręczenie dyscyplinarnych zwolnień kilkudziesięciu Pracownikom Spółki. Zdaniem Związku przyczyną potężnego konfliktu społecznego w PLL LOT jest postawa Zarządu Spółki, który w bezprecedensowy sposób lekceważy głos Strony Społecznej.

Zarząd Spółki PLL LOT podszedł do najważniejszych spraw pracowniczych w najgorszy z możliwych sposobów, bez poszanowania prawa pracy, praw związkowych i szacunku dla Załogi. Eskalacja konfliktu jest dramatem ludzi pracy w Spółce, zastraszanych, szykanowanych i traktowanych niegodnie, bez zachowania jakichkolwiek standardów w środowisku pracy. Sposób w jaki potraktowani zostali Związkowcy i Pracownicy Spółki PLL LOT jest dramatycznym przykładem braku woli dialogu społecznego ze strony Pracodawcy jak i podejmowania bezprawnych działań mających na celu upokorzenie własnej Załogi. Sytuacja jaka ma obecnie miejsce w Spółce PLL LOT jest absolutnie niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa i szanującym się społeczeństwie, jest karygodnym przykładem braku szacunku dla Człowieka i Pracownika jako nadrzędnej wartości.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w pełni popiera Związkowców i Załogę PLL LOT w ich niestrudzonej walce o godność ludzką i najważniejsze sprawy pracownicze.

PREZYDIUM
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

 

Zmieniony ( 25.10.2018. )
 
KALENDARIUM WYDARZEŃ
Redaktor: Administrator   
15.10.2018.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Górnictwa Naftowego i Gazownictwa


W dniach 04 - 05  października  2018r. odbyło się spotkanie Delegatów OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Warszawie, połączone z jubileuszem 35-lecia działalności Związku.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca OZZ GNiG Oddziału PSG Sekcja w Warszawie Koleżanka Teresa Utnik.

Image

W spotkaniu uczestniczyli Delegaci Związku, oraz zaproszeni goście:
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski
Dyrektor O/ZG w Warszawie  Pan  Robert Kwiatkowski, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego Pan  Adam Lesiński, Główny Inżynier Zakładu Pan  Artur Galiński.

Zgromadzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie gdzie został poświęcony „Sztandar OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Warszawie”. Głównym fundatorem sztandaru jest Pan Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie.

Image

Po uroczystym przekazaniu Sztandaru przez Fundatora na ręce Przewodniczącej, Kolega Dariusz Matuszewski odznaczył Sekcję w Warszawie odznaka „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa” – odznaczenie zostało uroczyście przypięte do Sztandaru.

Image

W dalszej części spotkania Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  zapoznał  uczestników   z historią działalności Związku w  gazownictwie. Prezentacja filmu z foto-wspomnieniami z działalności OZZ GNiG była uzupełnieniem wystąpienia.

Z okazji Jubileuszu 35- lecia,  Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował zasłużonych członków związku złotą i srebrną odznaką  "Za długoletnią działalności  w  OZZ GNiG".
 Złota odznaka:
1.Kwiatkowski Robert
2.Sałas Jacek
3.Andrysiewicz Alina
4. Barej  Joanna
5. Maciejczyk Stefania
6. Nobis Mariola
Srebrna odznaka:
1.Dolecka Bożena
2.Micocki  Krzysztof
3.Chilicki Krzysztof
4.Kuźmińska-Kaluga Małgorzata
5.Skottak Katarzyna
6.Widlicka  Jolanta

 
Posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
26.09.2018.

W dinach 24 – 26 września 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Posiedzenie Prezydium Związku
Posiedzenie Sektorów

Image

Posiedzenie otworzył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Związku. Rada Krajowa dokonała podsumowania okresu od ostatniego posiedzenia, jak również szczegółowo omówione zostały sprawy pracownicze w PGNiG SA oraz podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG. W Spółkach pojawiło się wiele nowych problemów, niestety nie doszło do pozytywnych rozwiązań w podmiotach, gdzie sytuacja pracownicza jest najtrudniejsza – zwłaszcza w Spółce Exalo Drilling.

Image

Prezydium Związku spotkało się na posiedzeniu w celu omówienia spraw organizacyjnych. Spotkały się również Sektory, na których Kierownicy sektorów przedstawili najpilniejsze sprawy. Kierownicy sektorów przedstawili radzie Krajowej stanowiska ze swoich posiedzeń.

Rada Krajowa podjęła szeroką i długą dyskusje dotycząca diagnozy dialogu społecznego na poziomie branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Wiele działań i decyzji Właściciela procedowanych i podejmowanych jest bez konsultacji społecznych co wprost przekłada się na  sytuacje w poszczególnych Spółkach. Rada Krajowa poświęciła wiele uwagi kwestii dialogu społecznego i potrzeby odbudowania właściwych relacji Strony Społecznej z Zarządem PGNiG SA, który jest ciałem decyzyjnym w stosunku do wszystkich Załóg Grupy kapitałowej. W wielu przypadkach Pracodawcy nie podejmują dialogu w swoich Spółkach zasłaniając się zarządzeniami Właściciela i brakiem możliwości podejmowania kluczowych decyzji w swoich Spółkach. Rada Krajowa wyraziła głębokie zaniepokojenie stanem branżowego dialogu, który powinien być płaszczyzną dla szerokiej współpracy, mającej na celu rozwiązywanie istotnych problemów, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się w GK PGNiG.

Rada Krajowa podjęła decyzję o zwołaniu Konferencji Delegatów, która zwyczajowo obraduje w miesiącu grudniu i stanowi podsumowanie upływającego roku działalności i pracy. Jednocześnie rada Krajowa podjęła uchwałę o organizacji Barbórki w gronie Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, co stanowi wieloletnią tradycję Związku i daje możliwość wspólnego uczczenia branżowego święta.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 205