Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Międzynarodowa Konferencja w Bukareszcie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
10.07.2018.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w dniu 29 czerwca 2018r. w Bukareszcie wzięli udział w międzynarodowej  Konferencji kończącej projekt „PROCONS” Informacje i udział w rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem w przemyśle naftowym. Wraz z Polską Delegacją w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele branżowych związków zawodowych z Litwy, Chorwacji, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

Image

Beneficjentem projektu był Związek Zawodowy Naftininku profesine sajunga z Litwy, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Polska
- Związek Pracodawców Dolnego Śląska – Polska
- Industria de CCOO  - Hiszpania
- Federatia Sindicatelor Gaz Romania – Rumunia
- Samostalni sindikat rednika energetike Srbije  – Serbia
- Sindikat Naftnog Gospodarstva – Chorwacja

Image

Image

Image

Prowadzącym konferencję i zarazem ekspertem spotkania był Juozas Neverauskas Przewodniczący Litewskiej Federacji Związków Zawodowych.

Na spotkaniu poruszane były kwestie zaangażowania członków związków zawodowych i innych pracowników w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu naftowego poprzez wymianę najlepszych praktyk.

Przedstawiciele poszczególnych delegacji zaprezentowali jak wygląda w ich przedsiębiorstwach komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz kanały informacyjne między zarządami pracodawcy a członkami związków zawodowych.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Delegacje z Litwy, Polski, Rumuni, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii wymienili się własnymi doświadczeniami, wiedzą oraz metodyką rozwiązywania problemów nie tylko z restrukturyzacją miejsc pracy w przemyśle naftowym, ale przede wszystkim sposobom wyjścia z impasu i dostosowaniem się do nowych okoliczności na rynku pracy.

W końcowej części spotkania przedstawione zostały ostateczne wnioski w sprawie skutecznych konsultacji pracowniczych z pracodawcami w zakresie unikania zwolnień oraz sprostania wymogom kwalifikacji i modernizacji jak również wyzwań związanych z wrażliwością na rynku ropy naftowej i pochodnych.

Zakończenie projektu będzie obejmowało wykonanie publikacji dotyczącej tematu problemu i kryzysu rynku naftowego dla jednego z wybranych krajów uczestniczących w projekcie. Publikacja zostanie napisana we wszystkich 6 językach organizacji biorących udział w projekcie i rozdystrybuowana  na organizacje.

Image

Image

Image

Image

 

 

Zmieniony ( 10.07.2018. )
 
Jubileuszowe Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG w Gazownictwie Wałbrzyskim Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

JUBILEUSZOWE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
OZZ GNiG W GAZOWNICTWIE WAŁBRZYSKIM

Dnia 15 czerwca 2018r. w Wałbrzychu odbyło się Jubileuszowe spotkanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w wałbrzyskim gazownictwie. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Przemysław Prucnal, przedstawiciele struktur terenowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przede wszystkim grono emerytów i rencistów. Na Zgromadzenie przybyli również liderzy z Związku z Wrocławia: Kolega Marek Orfin oraz ze Zgorzelca: Kolega Marian Biniecki wraz z delegacją.

Spotkanie otworzył i prowadził Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i wieloletni lider związkowy wałbrzyskiego gazownictwa.

Image

Obrady odbyły się pod Sztandarem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się od przedstawienia bieżącej informacji dotyczącej spraw pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz spraw dotyczących Pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu. Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja Dolnośląska.  Po zakończeniu informacji i dyskusji dotyczącej spraw pracowniczych i związkowych odbyła się Akademia Jubileuszowa.

Image

Akademia rozpoczęła się od okolicznościowego wystąpienia Przewodniczącego Związku Kolegi Dariusza Matuszewskiego. Zgromadzeni mogli zapoznać się z historią działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie. Po wystąpieniu okolicznościowym zgromadzeni  obejrzeli filmy z foto-wspomnieniami z działalności OZZ GNiG oraz film z foto-wspomnieniami z działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie.

Przewodniczący Związku podziękował za współpracę wyróżniającym się działaczom, podkreślił zwłaszcza zasługi Kolegi Tadeusza Barkowskiego wieloletniego działacza Związku w Wałbrzychu oraz strukturach ogólnopolskich, członka Pocztu Sztandarowego OZZ GNiG i Lisa Majora na biesiadach związkowych. Kolega Tadeusz Barkowski zdecydował się na przejście na emeryturę, jednak Przewodniczący Związku podkreślił, że ma nadzieję iż Kolega Tadeusz Barkowski jako Honorowy Członek Rady Krajowej OZZ GNiG będzie uczestniczył w życiu Związku.

Image

Z okazji Jubileuszu, Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował działaczy odznaczeniami:

Odznakę zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otrzymali Koleżanka i Koledzy:

Małgorzata Gawryluk
Grzegorz Mazur
Wiesław Krawczyk
Marek Mastalerz

Image

Z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności Ogólnopolskiego związku zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  przyznał zasłużonym liderom złote i srebrne odznaki "Za długoletnią działalności  na rzecz OZZ GNiG".

Złote odznaczenia otrzymało grono emerytowanych, zasłużonych działaczy Związku Koleżanki i Koledzy:

Franciszek Jarosz
Jan Strzała
Tadeusz Barkowski
Zofia Tomalik
Janusz Przybyłowicz
Stefan Woś
Józef Dryś
Jerzy Wolski
Kazimierz Garula
Jerzy Ratajczyk

Image

Złotą odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Srebrną odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Wszyscy wyróżnienie działacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przewodniczący Związku serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym osobom, podziękował za zaangażowanie i działalność na rzecz spraw pracowniczych w dolnośląskim gazownictwie.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali Goście Zgromadzenia.

W imieniu Pracodawcy wystąpił Pan Przemysław Prucnal Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu:

Image

W imieniu dolnośląskich struktur OPZZ głos zabrała Koleżanka Danuta Warzycha Przewodnicząca Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Wałbrzychu:

Image

Głos zabrał również Kolega Franciszek Jarosz, emerytowany Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu:

Image

Po wystąpieniach Gości Przewodniczący Związku zakończył Akademię. Podziękował wszystkim za przybicie i wspaniała atmosferę na obradach i Akademii. Przewodniczący podziękował zgromadzonym za wiele lat współpracy i przyjaźni, podziękował za niezawodność liderów związkowych oraz za współdziałanie na rzecz spraw pracowniczych.

Przewodniczący Związku poprosił Poczet Sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru Związku, a następnie zaprosił wszystkich na uroczysty bankiet.

Image

 

 
Spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Hotelu Jawor w Sarbinowie odbyło się spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań z okazji  35 – letniej działalności Związku Zawodowego OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

W uroczystych obchodach uczestniczyli:

Przewodniczący OZZ GNiG Pan Matuszewski Dariusz
Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Perdek Rafał
Honorowy Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Czesław Ratajczak

Na początku spotkaniu została podjęta  uchwała udzielająca  absolutorium obecnemu Zarządowi.

Image

Jednym z gorących tematów , który był poruszany przez delegatów to w dalszym ciągu brak zwiększenia stanu zatrudnienia w spółce  o wysoko wykwalifikowanych pracowników , przede wszystkim  dotyczy to kadry do obsługi stacji gazowych i nawanialni.  Po wydzieleniu pracowników do firmy Tesgas w ramach outsourcingu którzy obsługiwali stacje brakuje doświadczonych pracowników. Rozwiązaniem które zdecydowanie poprawiłoby sytuacje to przejęcie byłych pracowników z Tesgasu  czy  Gaz – Serwisu.

Należy zaznaczyć , że załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem obciążenia załogi ponad miarę. Liczono , że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszą załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że pracownicy są zmęczeni i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności oraz możliwość zwiększenia wypadkowości w pracy.

Kolejnym tematem to wdrożenie podwyżek wynagrodzenia dla załogi , które w drugiej turze objęły  20% pracowników  , w większości ich przyznawanie było żle odebrane wśród załogi która wypracowała jeden z lepszych wyników finansowych w GK PGNiG. Należy zaznaczyć , że podstawa podwyżek wynagrodzenia które objęły wszystkich pracowników to kwota  50,00 zł brutto. Poruszono również  temat wypłaty nagrody z zysku za 2017 dla pracowników której temat ma być omawiany na najbliższym spotkaniu z pracodawcą.

Z uwagi na niespodziewane dla strony społecznej odwołanie byłego Prezesa Pana Wróbla , za którego został wdrożony nowy pakiet  ZUZP oraz wiele innych przywilejów płacowych , gwarancje stabilizacji zatrudnienia dla pracowników , organizacje związkowe nie zdążyły doprowadzić do kolejnych rozmów , które przez zastosowanie odpowiednich narządzi poprawiłby min. warunki pracy.

Mimo wszystko w porównaniu do pozostałych spółek GK pracownicy PSG  odczuli zdecydowaną poprawę finansową przez wprowadzenie premii miesięcznych oraz kwartalnych na lata 2016-2018 , natomiast istnieją obawy o przyszłość podtrzymania pakietu motywacyjnego w związku z  obniżeniem taryfy dystrybucyjnej gazu przez Urząd Regulacji i Energetyki.

Image

Image

Na koniec spotkania Przewodniczący OZZ GNiG Pan  Dariusz Matuszewski wręczył  zasłużonym członkom związku  odznaczenia za długoletnią działalność na rzecz  OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

Srebne  Odznaczenia otrzymali:

- Tomasz Witkowski
- Tadeusz Świderski
- Joanna Łoda
- Marcin Wawrzyniak
- Jacek Stroiński
- Katarzyna Smoczyńska ( brak na zdjęciu)

Image

Złote Odznaczenia otrzymali:

- Jan Sztulpa
- Radosław Góral
- Grażyna Sommer
- Rafał Perdek

Image

Przewodniczący Pan Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował  obecnemu Przewodniczącemu Sekcji  Panu Rafałowi Perdkowi i obecnym  delegatom za zaproszenie oraz przekazał  wiele słów uznania dla obecnej działalności Związku Zawodowego Sekcji w Poznaniu.

Image

Notatkę za Zarząd OZZ GNiG Sekcja w Poznaniu  sporządził Tomasz Mazur

 

Zmieniony ( 19.06.2018. )
 
JUBILEUSZ 35-lecia OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
04.06.2018.

 

JUBILEUSZ 35-lecia OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Dnia 29 maja 2018r. w Łochowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji XXXV –lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Akademię Jubileuszową otworzył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Uroczystość odbywały się pod Sztandarem Związku oraz Sztandarami jednostek organizacyjnych OZZ GNiG.

Image

Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie powitał przybyłych na Jubileusz Gości, podziękował za przyjęcie zaproszenia i udział w Akademii w gronie OZZ GNiG. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski powitał:

Przedstawicieli Ministerstwa Energii:

Pana Stanisława Kazimierza Hebdę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii
Panią Joannę Sawicką Radcę Ministra Energii

Przedstawicieli władz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przedstawicielkę Załogi w Zarządzie Spółki
Pana Mieczysława Kaweckiego Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej
Byłego Prezesa Zarządu PGNiG SA: Pana Marka Kossowskiego

Przedstawicieli najważniejszych organizacji pracowniczych w Polsce:

Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Kolegę Dariusza Potyrałę Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce
Koleżankę Urszulę Michalską Przewodniczącą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przedstawicieli najważniejszych Spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

Pana Mariana Żołyniaka Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Henryka Muchę Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Adama Kielaka Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt
Pana Adama Węgrzyna Wiceprezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Tadeusza Kuczborskiego Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Marcina Szczudło Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Przewodniczący Związku przywitał przedstawicieli zaprzyjaźnionych i współpracujących ze Związkiem europejskich organizacji związkowych:

Przedstawiciela Związków Zawodowych CCOO z Hiszpanii: Pana Jesusa Crespo
Przedstawicieli Związku Zawodowego  z Chorwacji: Panią Jasną Pipunić i Pana Radivoja Ćemelijć
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Rumunii: Panią Ralucę Popescu i Pana Cristiana Munteanu
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Serbii: Pana Velijo Milosevic i Panią Marijanę Milosevic
Przedstawicieli związków zawodowych z Bułgarii: Panią Petyję Peneva i Pana Yuksela Yumerova

W imieniu Związku Przewodniczący przywitał Przyjaciół i wieloletnich partnerów OZZ GNiG:

Pana Prezesa Jana Anysza wieloletniego Przedstawiciela Załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pełnomocnika ds. Etyki w PGNiG SA – doskonałego menadżera, który zawsze był Przyjacielem Załóg Grupy Kapitałowej;
Pana Andrzeja Schoeneicha menadżera, ekonomistę i specjalistę z zakresu polskiego i europejskiego rynku gazu, z którym współpracowaliśmy dziesiątki lat
Kolegę Janusza Gołębia Dyrektora Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Biura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Przewodniczący przywitał przybyłych na Jubileusz Przewodniczących central Związkowych GK PGNiG:

Kolegę Józefa Ryla Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Porozumienia Związków zawodowych „Kadra”, oraz
Kolegę Bolesława Potyrałę Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Przewodniczący zaznaczył, iż Akademia Jubileuszu jest sponsorowana przez PZU oraz Fundację  PGNiG Im. Ignacego Łukasiewicza. Przewodniczący Związku przywitał biorących udział w uroczystości przedstawicieli Sponsora PZU:
Pana Jerzego Betlejewskiego
Pana Aleksandra Sadowskiego

Przewodniczący Związku przywitał również biorących udział w uroczystości przedstawicieli Związków Zawodowych działających w PGNiG, a także Członków Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG.

Po powitaniu Gości Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  przedstawił zebranym okolicznościowe wystąpienie, w którym zawarte zostały najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 35-letniej działalności ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W wystąpieniu znalazła się również skrótowa historia działalności związku na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Pełne wystąpienie Przewodniczącego Związku można znaleźć tutaj . Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego związku zakończył film z foto-wspomnieniami z 35-letniej działalności OZZ GNiG.

Image

Z okazji uroczystości Jubileuszu 35-lecia Związku, zasłużeni działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi:

Honorowa odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” przyznana przez Ministra Energii:
Mariuszowi Łuczakowi (PSG)
Markowi Sobolowi (PGNiG OD)

W imieniu Ministra Energii odznaczenia wręczyli: Pan Stanisław Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii i Pani Joanna Sawicka Radca Ministra Energii.

Image

Pan Piotr Woźniak Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na wniosek Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej Przedstawicielki Załogi w Zarządzie Spółki oraz na wniosek Przewodniczącego Związku nadał zasłużonym dla rozwoju branży Pracownikom stopnie górnicze. Stronie Inżyniera Górniczego III Stopnia otrzymały:

Iwona Rospęk (PSG)
Magdalena Starosta-Herbut (PGNiG OD)
Anna Milion (PSG)

W imieniu Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Piotra Wożniaka Stopnie Górnicze wręczyła Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Image

Z okazji Jubileuszu, na wniosek Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Dariusza Matuszewskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz przyznał złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla OPZZ” wyróżniającym się liderom Związku.

Odznaki wyróżnionym działaczom wręczył Kolega Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Złotą odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Teresa Utnik
Dariusz Homotnik
Wiesław Świątek
Marian Kozubal
Arkadiusz Nowak

Image

Srebrną odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Dorota Bronowicka
Bartosz Brydak
Krzysztof Chilicki
Tomasz Całka

Image

Z okazji 35-lecia działalności OZZ GNiG Przewodniczący Związku nadał odznaczenia „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, którym zostali wyróżnieni:
Janusz Gołąb
Renata Budniak
Ziemowit Podolski
Marcin Fruga
Odznaczenia wręczył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Z okazji Jubileuszu 35-lecia, Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski ustanowił złotą i srebrną Odznakę za długoletnią działalność na rzecz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Złotą i  srebrna odznaką wyróżnienie zostali wyróżniający się działacze Organów OZZ GNiG. Wszystkim wyróżnionym odznakę wręczył przewodniczący Związku.
Złotą odznaką wyróżnieni zostali również Członkowie Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG

Image

Komitet Organizacyjny Jubileuszu poprosił Członków Honorowej Rady Krajowej o wręczenie złotej odznaki za długoletnią działalność na rzecz Związku Przewodniczącemu OZZ GNiG Koledze Dariuszowi Matuszewskiemu wraz z legitymacją nr 1. Była to dla Przewodniczącego niespodzianka, a zebrani zgotowali Przewodniczącemu owacje na stojąco.

Image

Po wręczeniu przyznanych wyróżnień, głos zabrali Goście Akademii. Jako pierwszy, głos zabrał Pan Stanisław Kazimierz Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii, który odczytał również list gratulacyjny podpisany przez Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, kierowany do Związku z okazji Jubileuszu.

Image

Image

Przed wystąpieniem Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolegi Jana Guza zebrani obejrzeli film promujący działalność OPZZ. Kolega Jan Guz pogratulował Związkowi długiej i owocnej działalności na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa, a także podziękował za wkład jaki OZZ GNiG wniósł do polskiego ruchu związkowego. Kolega Jan Guz wręczył Przewodniczącemu Związku list gratulacyjny.

Image

Image

W imieniu Zarządu PGNiG SA głos zabrała Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA przedstawicielka Załogi w Zarządzie. Pani Prezes Magdalena Zegraska przekazała również list od Pana Piotra Woźniaka Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Image

Głos zabrało wielu zgormadzonych Gości:
Pan Mieczysław Kawecki Członek Rady Nadzorczej PGNiG SA Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej

Image

Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Image

Koleżanka Urszula Michalska Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Image

Pan Marek Kossowski były Prezes Zarządu PGNiG SA

Image

Na Akademii wystąpili Pracodawcy Grupy Kapitałowej PGNiG SA:

Pan Marian Żołyniak Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Image

Pan Henryk Mucha Prezes Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

Image

Pan Adam Kielak Prezes Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt

Image

Z okazji Jubileuszu życzenia złożyli Przewodniczący central Związków zawodowych GK PGNiG Koledzy Bolesław Potyrała Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Solidarność” oraz Kolega Józef Ryl Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Kadra”

Image

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie delegatów i wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 35-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Serdecznie podziękował za wiele słów uznania za działalność Związku i wspaniałą atmosferę na uroczystej akademii.

Przewodniczący podziękował Sponsorom: PZU i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za pomoc w realizacji tak doniosłego Jubileuszu.

Image

Image

Image

Image

Po kolejnych, pełnych ciepłych słów wystąpieniach Gości, odczytaniu listów gratulacyjnych jakie wpłynęły do Związku z okazji Jubileuszu, Przewodniczący zaprosił wszystkich na cześć artystyczną uroczystości jaką był występ gwiazdy – Raya Wilsona.

Image


Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 12.06.2018. )
 
XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
04.06.2018.

 

XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

Dnia 28 maja 2018r. w Łochowie obradowali Delegaci XXXV Zgromadzenia Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Delegaci dokonali podsumowania upływającego, trzeciego roku IX Kadencji Związku. W imieniu Prezydium sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Delegatom Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W sprawozdaniu Przewodniczący szczególnie podkreślił znaczenie współpracy i współdziałania Członków Organów Związku w realizacji celów statutowych.

 Image

Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, którą przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Koleżanka Iwona Rospęk. W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podkreśliła, że Prezydium Związku w okresie sprawozdawczym wywiązało się ze wszystkich celów statutowych prowadząc niestrudzoną działalność na rzecz Członków Związku. Wszystkie Uchwały Organów podjęte w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane. Po dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres trzeciego roku IX kadencji.

Wiele miejsca w dyskusji Delegatów XXXV Zgromadzenia zajęła kwestia trudnej sytuacji w Spółce Exalo Drilling, w związku z którą Delegaci przyjęli Stanowisko.
Delegaci omówili również sytuację Załóg w poszczególnych Sektorach, jak również podjęto szeroką dyskusję dotyczącą jednej z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. W dyskusji delegaci podkreślili istotę podjęcia działań w zakresie odbudowania relacji i dialogu na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG. Dialog i współdziałanie z Zarządem PGNiG SA w celu wypracowania zasad branżowego dialogu społecznego, który stałby się płaszczyzną do rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych, problemów Załóg, a także wymiany informacji i budowania relacji na poziomie korporacyjnym. Delegaci podjęli stanowisko, w którym dążenie do budowy branżowego dialogu społecznego ma stać się jednym z najważniejszych celów na kolejny rok działalności Związku.

 Image

 

Zmieniony ( 04.06.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 225