Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Składamy kondolencje Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
08.11.2016.

ImageNajszczersze kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w trudnych chwilach naszemu koledze Wiceprzewodniczącemu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Mariuszowi Gierczakowi z powodu śmierci Mamy.

Składają koleżanki i koledzy z OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 08.11.2016. )
 
Festyn Rodzinny Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
26.09.2016.

Dnia 17 września 2016r. Członkowie OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja Dolnośląska wraz z Rodzinami bawili się na zorganizowanym przez Związek Festynie Rodzinnym. Festyn odbył się na pięknym terenie Hotelu Księżyc w Świebodzicach.

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji i konkursów. Kiedy dorośli zmagali się w walkach sumo, rozgrywali turniej szachowy i rywalizowali w zawodach strzeleckich, najmłodszymi zajmowali się animatorzy organizując dzieciom zabawy.
Do południa dopisała pogoda, więc dzieci mogły nacieszyć się zjeżdżalnią, a dorośli mieli okazję przejechać się terenowym pojazdem na ekstremalnej trasie.

Festyn rodzinny przebiegł w rodzinnej atmosferze, o dobry humor zadbali organizatorzy i DJ, a zabawie bacznie przyglądały się mieszkające na terenie lamy. Zapraszamy do galerii.

 

Zmieniony ( 26.09.2016. )
 
Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
12.09.2016.

W dniach 7 – 9  września 2016r. w Zagórzu Śląskim odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu, zebranych Członków Rady przywitał Przewodniczący Związku.

Image

Pierwszą część posiedzenia Rada Krajowa poświęciła na omówienie sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG. Pracownicy GK znaleźli się w radykalnie odmiennej sytuacji w zależności od tego, w której Spółce pracują. Mimo bardzo dobrego zewnętrznego wizerunku jaki ma PGNiG SA, Załogi Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i zagrożonych jest wiele miejsc pracy.

Najwięcej problemów generuje Sektor Naftowy i Zaplecza. Na obecną sytuację złożyło się wiele czynników zewnętrznych związanych przede wszystkim z kryzysem na światowym rynku poszukiwawczo – wydobywczym, a także zaniedbaniami inwestycyjnymi i brakiem działań o charakterze rozwojowo – innowacyjnym w Spółkach GK.

Image

Image

Członkowie Rady Krajowej omówili kolejno sytuację w poszczególnych Spółkach Sektora:

Sektor Naftowy i Zaplecza

Exalo Drilling – w Spółce od wielu miesięcy sytuacja Pracowników jest kryzysowa. Od momentu ogłoszenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych trwały negocjacje dotyczące zagwarantowania Pracownikom jakichkolwiek osłon socjalnych. Ze względu na brak środków i trudną sytuację finansową Spółki rozmowy z Zarządem Spółki były bardzo trudne i przebiegały w nerwowej atmosferze, której bardzo daleko do standardów dialogu społecznego. Od momentu konsolidacji górnictwa naftowego sytuacja ulegała systematycznemu pogorszeniu, aż Spółka znalazła się obecnym położeniu. Mimo wielu pism i wystąpień Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, kierowanych nie tylko do władz PGNiG SA, ale również do najważniejszych osób w państwie nikt nie udzielił Załodze Exalo Drilling wsparcia w dramatycznej sytuacji. Dodatkowo, Spółka pozyskuje coraz mniej zleceń, jest niedoinwestowana, a park sprzętowy nie jest w stanie sprostać wymogom rynku. Kumuluje się dług Spółki, Pracownicy odchodzą z firmy po wielu latach bez zabezpieczenia, zapadają decyzje o wyprzedaży majątku. Polska nafta stoi nad krawędzią i niewiele osób związanych z Exalo Drilling widzi jakąś nadzieję na przyszłość.

Geofizyka Kraków – zapadła oficjalna decyzja w sprawie likwidacji Geofizyki Krakowskiej. Jest to decyzja bardzo bolesna dla wszystkich obecnych Pracowników, a także dla emerytów. Nikt nie może pogodzić się z tym, że po tak długiej i wspanialej historii nagle znika firma, która była jednym z filarów polskiej nafty. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z zewnętrznych czynników, które odegrały zasadniczą rolę w upadku krakowskiej Geofizyki, jednak bardzo smutne jest to, że Właściciel nawet nie podjął próby ratowania Spółki. Do końca roku Spółka ma zostać zlikwidowana, Pracownicy zwalniani są bez żadnych osłon socjalnych, po wielu latach pracy nikt nam nawet nie podziękował. Wśród Pracowników dominuje poczucie żalu i rozgoryczenie. Część Pracowników ma otrzymać propozycję pracy w Geofizyce w Toruniu. Trudno jednak oczekiwać, że rodziny będą w stanie przeprowadzić się tak daleko zwłaszcza, że nie można liczyć na godne wynagrodzenie. Z propozycji podjęcia pracy w toruńskiej Spółce skorzystają raczej Pracownicy terenowi, jednak nie będzie to duża grupa. Pracownicy Geofizyki Kraków kończą pracę w Grupie Kapitałowej PGNiG, a po latach pracy zostaje im tylko poczucie krzywdy.

Szef Sektora Naftowego i Zaplecza w imieniu podziękował za wystąpienia OZZ GNiG kierowane w obronie Pracowników restrukturyzowanych Spółek. Dodał, iż obecnie nikt nie liczy się z problemami zwykłych ludzi. PGNiG SA ma bardzo dobry wizerunek zewnętrzny jako silna korporacja i wszyscy, którzy nie mają wiedzy o problemach z jakimi boryka się naftowy sektor nie zdają sobie sprawy ze skali problemów pracowniczych. Pracownicy ze Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Krakowskiej nie otrzymali żadnego wsparcia i pomocy od Właściciela, nie uzyskali również wsparcia od przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej. W ich problemach pozostawiono ich samych bez konstruktywnej pomocy mimo, że Załogi  nie ponoszą żadnej winy za sytuację jaka ma obecnie miejsce.

Przewodniczący Związku w imieniu Rady Krajowej OZZ GNiG wyraził solidarność ze zwalnianymi Pracownikami. Związek wielokrotnie występował w tej sprawie zarówno do Zarządu PGNiG SA jak i Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Energii a nawet Premier Rządu RP. Niestety, obecnie nikt nie pochyla się nad sprawami zwykłych ludzi. Dramatyczne jest to, że Związek otrzymuje wiele listów od zrozpaczonych rodzin, które znalazły się bez środków do życia. W sprawy Pracowników Sektora włączyło się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a Przewodniczący OPZZ osobiście  zaangażował się i podjął działania mające na celu zainteresowanie władz sytuacją naszych Pracowników. Szkoda jednak, że aktualnie nie ma klimatu na rozwiązywanie problemów niektórych grup zawodowych, a na wystąpienia otrzymujemy odpowiedzi po wielu miesiącach, które na dodatek nic nie wnoszą – a zwolnienia i likwidacje są w tym czasie konsekwentnie realizowane.

Członkowie Rady Krajowej omówili również sytuację Pracowników w pozostałych Spółkach Sektora Naftowego i Zaplecza.

Image

Sektor Handlowy

PGNiG Obrót Detaliczny – Sekretarz Zarządu Oddziału Pracowników SOD przedstawił zebranym informację dotyczącą sytuacji w Spółce. W PGNiG OD trwają prace nad przyjęciem właściwej strategii handlowej. Podjęte zostały również działania dotyczące opracowywania i dostosowywania dokumentów Spółki, wiele procesów wymaga finalizacji. Jeżeli chodzi o relacje społeczne w PGNiG OD, to chociaż daleko jeszcze do prawdziwej współpracy opartej na właściwych standardach dialogu społecznego, jednak widać wolę Zarządu Spółki, aby wypracować właściwy model współpracy. Zdaniem naszego Związku w całym procesie decyzyjnym brakuje włączenia Pracowników do spraw Spółki i nie wykorzystuje się potencjału, jakim jest wiedza i doświadczenie Załogi. Zarząd PGNiG OD musi jeszcze dojść do przekonania, że Pracownikom bardzo zależy na Spółce, która daje zatrudnienie, i dopiero przyjmując taki punkt wyjścia relacje społeczne mogą iść we właściwym kierunku. W ostatnim piśmie Zarządu Spółki dotyczącym sprawy CC jest deklaracja zaproszenia przedstawicieli Załogi do prac nad niektórymi procesami w Spółce i byłby to krok w dobrym kierunku.

Załoga PGNiG OD jest bardzo zaniepokojona pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zamknięcia bieżącego roku ze stratą – wszyscy maja świadomość co dzieje się w Spółkach, które maja ujemny wynik finansowy. Niezależnie od okoliczności, od zewnętrznych uwarunkowań i czynników wpływających na wynik, Spółka PGNiG OD jest podmiotem prawa handlowego i celem jej działalności jest zysk. Jeśli Spółka raz przyniesie stratę, będzie to początek bardzo niebezpiecznej sytuacji dla Załogi.

Sekretarz Zarządu Oddziału omówił również bieżące kwestie, które są przedmiotem relacji Związków Zawodowych z Zarządem Spółki.

Sektor Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa – w PSG, mimo głębokiej reorganizacji podmiotu we wszystkich obszarach, sytuacja Pracowników jest stabilna i obecnie nie ma zagrożeń dla zatrudnienia. Zarząd Spółki prowadzi otwarty dialog społeczny uczciwie traktując Załogę. Po raz pierwszy w historii branży Strona Społeczna została zaproszona do procesu decyzyjnego w kluczowych dla zakładu pracy sprawach. Zamiast zatrudnienia zewnętrznej firmy doradczej Zarząd Spółki zdecydował się na pracę zespołów zadaniowych, w których pracowała szeroka reprezentacja Załogi. Przez prawie trzy miesiące członkowie zespołów pracowali w Jadwisinie wraz z przedstawicielami Pracodawcy, przygotowując wspólnie nowy ład korporacyjny i nową umowę społeczną. W Spółce następują strukturalne zmiany, jednak odbywa się to bez kosztów społecznych – przeciwnie, Pracownicy zyskali wiele w obszarze warunków pracy i płacy. Najważniejsze jest jednak to, że Zarząd Spółki wycofał się z planów poprzedników dotyczących zwolnienia grupy 1300 Pracowników i dał wszystkim zatrudnionym w Spółce trzyletnią gwarancję zatrudnienia, są to najlepsze warunki jakie może oferować Pracodawca i Strona Społeczna potrafi to docenić. Oczywiście nie oznacza to, że zmiany nie niosą komplikacji i zagrożeń, jednak należy podkreślić, iż kwestie sporne są rozstrzygane wspólnie, z udziałem przedstawicieli organizacji pracowniczych, przy stole negocjacyjnym. Spokój społeczny w miejscu pracy jest dla ludzi ogromną wartością, a właściwe wykorzystanie potencjału Pracowników zawsze przynosi pozytywne efekty, co widać na przykładzie PSG.

Jedną z kluczowych dla Pracowników PSG kwestii w zakresie warunków pracy i płacy jest wynegocjowany w toku prac w Jadwisinie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został zarejestrowany, a jego zapisy obowiązują od dnia 1 września 2016r. Jest to jeden z najlepszych ZUZP jakie obowiązywały i obowiązują w GK PGNiG, Pracownicy uzyskali szereg gwarancji podnoszących jakość warunków zatrudnienia.

W Polskiej Spółce Gazownictwa rozpoczęły się prace nad wartościowaniem stanowisk pracy. Członkowie Zespołu Zadaniowego przedstawili Radzie Krajowej informację z przebiegu prac zespołu zadaniowego.

Członkowie Rady Krajowej w dalszej części posiedzenia omówili sprawy organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Image

Posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG połączone było z warsztatami związanymi z projektem AVARE realizowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ze środków pozyskanych na ten cel z Unii Europejskiej. Ekspertem w projekcie jest Dyrektor Biura Prawnego OPZZ, który poprowadził warsztaty. Uczestnicy tych warsztatów mieli możliwość podniesienia wiedzy i kompetencji w zakresie tematów związanych z przedmiotem projektu.

W ostatniej części spotkania Rady Krajowej OZZ GNiG Dyrektor Biura Prawnego OPZZ poprowadził dla Członków Rady wykład dotyczący nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, zwłaszcza w zakresie uprawnień i obowiązków organizacji pracowniczych. Członkowie Rady Krajowej mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które w sposób bezpośredni dotyczą bieżącej działalności związków zawodowych. Po wykładzie ekspert odpowiedział na wiele pytań z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od wielu lat realizuje projekty społeczne, pozyskując na ten cel środki z Unii Europejskiej. Warsztaty i szkolenia jakie zostały zorganizowane w ciągu kilku lat pozwoliły na znaczące podniesienie kompetencji liderów związkowych, a także na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnej nie tylko działaczom związkowym, ale i każdemu zatrudnionemu.

Image

Image

Image

Image

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 26.09.2016. )
 
Konferencje Projektowe Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
03.07.2016.

W miesiącu czerwcu br. odbyły się dwie międzynarodowe konferencje w ramach projektów realizowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

21 – 22 czerwca 2016r. Budapeszt

Międzynarodowe seminarium w ramach projektu „AWARE: Asserting Worker’s Acces Right to Information in Europeas Gas and Oil undertakings” – „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu”.

Aplikantem projektu jest Ogólnopolski Związek zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami są:

  • Industria de CCOO -  Hiszpania
  • Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
  • Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
  • Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary - Węgry

Projekt ma na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, oraz działania związane z ochroną interesów pracowniczych w procesach restrukturyzacyjnych.
Konferencja w Budapeszcie jest kolejnym spotkaniem organizacji biorących udział w projekcie, a na seminarium przedstawiciele związków zawodowych wymieniali się doświadczeniami w krajach uczestniczących w projekcie dotyczącymi zaangażowania pracowników w procesy restrukturyzacyjne, a także doświadczeniami w zakresie skuteczności działań związków zawodowych w minimalizowaniu negatywnych skutków restrukturyzacji, jak i ochroną ludzi pracy w obliczu zmian gospodarczych.

Na seminarium uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów ekspertów z zakresu prawa pracy, którzy przedstawili zebranym tematy związane z legislacją pracowniczego i związkowego prawa unijnego w krajach członkowskich.


Image

Image

Image

Image

29 czerwca 2016r. Wilno

Międzynarodowe warsztaty w Wilnie były kolejnym spotkaniem w ramach projektu „Równe prawa pracownikom oddelegowanym – zwiększenie świadomości o dyrektywie 96/71/WE”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu UE pt. „Delegowanie pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji”.

W UE często stosowana jest forma wzajemnej wymiany zatrudnionych w przedsiębiorstwach o takim samym lub podobnym profilu działalności. W celu ujednolicenia zasad wymiany pracowników na europejskim rynku pracy, w roku 1996 wydana została dyrektywa 96/71/WE regulująca kwestie dotyczące oddelegowania pracowników pomiędzy krajami członkowskimi. Dyrektywa określa prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstwa przyjmującego pracowników, jak i wyznacza zakres praw i obowiązków osoby oddelegowanej. Dyrektywa mimo wielu lat obowiązywania nie była jednolicie i właściwie stosowana, wobec czego przyjeto kolejną dyrektywę 2014/67/UE, zwaną „dyrektywą wdrożeniową”. W Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich trwają prace nad implementacją zasad z zakresu delegowania pracowników.

Projekt realizowany jest przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wraz ze związkami zawodowymi sektora nafty i gazu z Litwy, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Na międzynarodowych warsztatach w Wilnie uczestnicy omówili dyrektywę o delegowaniu pracowników, jak i diagnozowali problemy pracowników delegowanych do pracy w innym kraju członkowskim. Na pytania odpowiadali eksperci z zakresu unijnego prawa pracy.


Image

Image

Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 03.07.2016. )
 
Pismo do Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie sytuacji Pracowników GK PGNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
24.06.2016.

Wałbrzych, dnia 24 czerwca 2016r.

Pan Piotr Woźniak
Prezes Zarządu
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

Szanowny Panie Prezesie,

W ślad za wystąpieniami przedstawicieli Pracowników Spółek Zależnych GK PGNiG: Spółki Exalo Drilling SA i Spółki Geofizyka Kraków SA, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażając głęboką troskę o los Pracowników tych podmiotów, zwraca się do Pana Prezesa, aby w trybie nadzoru właścicielskiego podjął Pan natychmiastowe i zdecydowane działania, które zapobiegną ogromnej krzywdzie Załóg w trwającym procesie restrukturyzacji, którego efektem są zwolnienia grupowe, i który w efekcie prowadzi do likwidacji narodowego sektora poszukiwawczego, serwisowego i naftowego. Zwracamy się do Pana Prezesa o podjęcie konstruktywnego dialogu społecznego na poziomie branżowym, który będzie płaszczyzną dla znalezienia rozwiązania niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Członkowie Naszego Związku będący Pracownikami Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Kraków, jak i całe Załogi tych podmiotów. Brak uwagi dla spraw pracowniczych i brak troski o najważniejsze interesy Załóg jaki prezentują Pracodawcy tych Spółek, przy biernej postawie Zarządu PGNiG SA, który jako Właściciel, powinien stać na straży właściwych relacji w ramach zbiorowych stosunków pracy, jak i powinien być gwarantem uczciwego traktowania wieloletnich Pracowników, doprowadziło do eskalacji konfliktu i ogromnego napięcia spowodowanego realnym zagrożeniem utraty zatrudnienia. Obecnie, Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Spółce Exalo Drilling SA oraz w Spółce Geofizyka Kraków SA weszły w spory zbiorowe, i wobec sytuacji jaka ma miejsce, należy spodziewać się nieuchronnego nasilenia konfliktu społecznego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pragnie z całą mocą podkreślić, że Załogi tych Spółek nie ponoszą żadnej winy w związku z aktualną sytuacją podmiotów, a ich słuszne postulaty i determinacja w walce o ich realizację wynikają z troski o Pracowników i ich Rodziny.

W swoich wystąpieniach kierowanych do Pana Prezesa Zakładowe Organizacje Związkowe Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Kraków przedstawiły dokładnie przyczyny aktualnej sytuacji, jak i przedstawiły wiele koncepcji, których wdrożenie mogłoby zabezpieczyć zwalnianych Pracowników. Załogi podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG to ludzie doświadczeni i oddani branży, którzy doskonale znają jej specyfikę i jednocześnie mają wiedzę o światowym rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Należy podkreślić, że na sytuację tych podmiotów wpłynęły nie tylko zewnętrzne czynniki, na które osoby zarządzające nie mogły mieć wpływu, ale dramatyczna sytuacja jest również efektem wieloletnich zaniedbań w obszarze inwestycyjnym, a także jest wynikiem nietrafionych i nieprzemyślanych działań, których skutki mają ponieść obecnie wyłącznie Pracownicy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako reprezentacja pracownicza Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa niezmiennie stoi na stanowisku, że kwestie zatrudnienia, szacunku dla ludzi pracy i godność Pracowników są wartościami, z którymi nie należy dyskutować. Wszyscy zdają sobie sprawę z sytuacji i nieuchronności działań w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia, jednak nie możemy zgodzić się na zwalnianie Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa bez określenia godnych i uczciwych osłon socjalnych. PGNiG SA jest bardzo bogatą Spółką, a jej zysk – zgodnie ze słowami Pana Prezesa – jest efektem zaangażowania Pracowników. Nie ma zgody na sytuację, w której w jednej Polsce, w jednej branży traktuje się ludzi w radykalnie inny sposób. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której jednemu Pracownikowi oferuje się godne odprawy w ramach PDO, a drugiego Pracownika upokarza się drobną zapomogą. Jako Centrala Związków Zawodowych domagamy się sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności za los naszych Pracowników.

Utrata zatrudnienia po wieloletniej i uczciwej pracy zawsze wiąże się z ogromnym szokiem i obawą o przyszłość. Rodziny naszych Pracowników potrzebują środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, dzieci muszą chodzić do szkoły i jeść, a czynsz musi być zapłacony. Jeżeli taka Firma jak PGNiG SA decyduje się na zwolnienia, to należy zabezpieczyć zwalnianym Pracownikom uczciwe osłony socjalne, które pozwolą ich Rodzinom przetrwać do czasu znalezienia innego zatrudnienia. Nie można pozwolić, aby nasi ludzie, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w  trudnej sytuacji, doświadczyli utraty podstaw egzystencjalnych a ich Rodziny wykluczenia społecznego.

Do naszego Związku, podobnie jak i do innych Central, wpływa obecnie masa pism i maili od zrozpaczonych Pracowników i ich Rodzin, w których dominuje ogromne rozgoryczenie wobec sposobu, w jaki zostali potraktowani. „Czym różnią się nasi ludzie od górników, dla których znalazły się nasze środki na wypłatę czternastych pensji? Dlaczego Zarząd PGNiG SA nie szuka przede wszystkim rozwiązań, które zabezpieczą przed biedą własnych Pracowników? Czy nasze dzieci, ich przyszłość, codzienny byt i wykształcenie jest mniej ważne od dzieci górników? Czy to sprawiedliwe, że w jednym kraju, mimo wielu obietnic, nadal sprawiedliwość społeczna jest wyłącznie dla wybranych?” – takie i wiele innych pytań zadają nam ludzie, którzy doszli do granic wytrzymałości, i których spotyka ze strony Firmy upokorzenie w podziękowaniu za lata oddanej i uczciwej pracy. To rozgoryczenie ma swoje źródło przede wszystkim w tym, iż Zarząd PGNiG SA znalazł sposób na dofinansowanie obszaru górnictwa węgla kamiennego, choć jest to branża mająca o wiele mniejsze perspektywy niż sektor poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Dodatkowo, frustrację naszych ludzi wzbudzają działania w obszarze sponsoringu, którego wymiar generuje niewyobrażalne dla przeciętnego Pracownika koszty. PGNiG SA angażuje się w dotowania fundacji pożytku publicznego, a nie potrafi, mimo iż posiada wysokiej klasy ekonomistów i prawników, znaleźć sposobu na przekazanie niewielkich w porównaniu do wydatków na sponsoring środków dla Pracowników, którym godne osłony ponad wszelką wątpliwość słusznie się należą. Grupa Kapitałowa PGNiG jest jedną branżą wywodzącą się z tego samego źródła, która budowana była przez cale lata rękoma naszych Pracowników. Pozostawienie dzisiaj samym sobie ogromnej grupy Pracowników sektora naftowego i zaplecza jest działaniem, które nigdy nie powinno mieć miejsca.

Nasz Związek zawsze podkreśla wagę dialogu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów przemysłowych. Nie ma lepszej drogi do porozumienia i znalezienia rozwiązania. Postawa Zarządów Spółek Exalo Drilling SA i Geofizyki Kraków SA wobec Pracowników i ich najważniejszych spraw zakłada bezwzględną realizację restrukturyzacji zatrudnienia bez szacunku i troski o Pracowników. W tych Spółkach nie ma negocjacji – tam Pracodawcy są obrażeni, że Pracownicy nie chcą przyjąć wspaniałomyślnie oferowanej jałmużny. Brak wyczucia, właściwych standardów i szacunku dla Załóg doprowadził do poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, a efektem tego może być tylko eskalacja konfliktu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jednolita organizacja związkowa reprezentująca Członków będących Pracownikami Spółki Exalo Drilling SA i Geofizyki Kraków SA pragnie wyraźnie zaakcentować, że cała nasza społeczność związkowa solidaryzuje się z Pracownikami tych podmiotów, którzy walczą w słusznej sprawie o godność pracowniczą i zabezpieczenie bytu ich Rodzinom. Jednocześnie pragniemy z całą mocą podkreślić, że nasz związek udzieli swoim Członkom wszelkiego wsparcia, które będzie potrzebne do realizacji ich postulatów.

Szanowny Panie Prezesie,

Nie tak dawno wszyscy Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG zobaczyli, jak pan Prezes odbiera Złoty Laur dla Pracodawcy Roku. Czy odbierając tę prestiżową nagrodę, choć przez chwilę pomyślał Pan Prezes o swoich ludziach, którzy mają zostać wyrzuceni z branży jak niepotrzebny balast? Czy ogromna i zamożna Spółka nie może znaleźć rozwiązania, które pozwoliłoby Pracownikom Pracodawcy Roku godnie i spokojnie pracować, a w przypadku konieczności – godnie z tej branży odejść?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Pana Prezesa o podjęcie działań mających na celu godne zabezpieczenie Załóg Grupy Kapitałowej PGNiG i zwracamy się o podjęcie dialogu na poziomie branżowym, który może być ostatnią szansą na utrzymanie spokoju społecznego.

Za OZZ GNiG,
Przewodniczacy

Dariusz Matuszewski


Do wiadomości:
1.    Pani Beata Szydło Premier Rządu RP
2.    Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii
3.    Pan Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
4.    Pan Jan Guz Przewodniczący OPZZ
5.    Rada Nadzorcza PGNiG SA
6.    Centrale Związkowe działające w GK PGNiG SA
7.    Członkowie OZZ GNiG

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 230