Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Stanowisko OZZ GNiG w sprawie sytuacji w JSW Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
03.02.2015.

STANOWISKO
OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie poparcia dla działań Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Regionu Śląsko - Dąbrowskiego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego wyraża solidarność ze wszystkimi, którzy stanęli do walki o prawa pracownicze Górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko działaniom oszczędnościowym polegającym wyłącznie na uszczuplaniu wynagrodzeń Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szukanie oszczędności wyłącznie po stronie kosztów pracy stało się w dzisiejszej Polsce normą dla Rządu i Pracodawców. Oszczędzanie na ludziach, którzy wykonują jeden z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zawodów jest - zdaniem naszego Związku - działaniem haniebnym i niedopuszczalnym. W pełni popieramy Związki Zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w ich walce o odwołanie Prezesa Zarządu, który nie potrafi wprowadzać żadnych rozwiązań poza okradaniem swoich Pracowników.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, mający swoją siedzibę w Wałbrzychu – w mieście, w którym likwidacja kopalń doprowadziła do wieloletnie zapaści ekonomicznej i społecznej, co do dnia dzisiejszego skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce - rozumie i w pełni popiera determinację Związków Zawodowych, które jako jedyne bronią interesów ludzi pracy. Jednocześnie, wyrażamy ogromny niepokój wobec działań skierowanych przeciwko działaczom związkowym zaangażowanym w obronę Załóg Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ochrona dla liderów związkowych jest niezbywalnym prawem, którego pogwałcenie jest niedopuszczalną metodą zastraszania ludzi, stających w obronie innych.

Górnicza jedność jest dla nas wzorem i mocno wierzymy, że Związki Zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie będą osamotnione w walce o najważniejsze interesy pracownicze, które nie są przywilejem, ponieważ wynagrodzenie za ciężką i niebezpieczną pracę jest prawem pracownika, nie zaś łaską pracodawcy.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
PREZYDIUM ZWIĄZKU

 
Stanowisko Prezydium OZZ GNiG w sprawie Sytuacji w Polskim Górnictwie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
15.01.2015.

Image 

Wałbrzych, dnia 12 stycznia 2015r.

STANOWISKO PREZYDIUM
OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego i poparcia dla działań 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW W POLSCE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego wyraża solidarność ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce w obliczu trudnej sytuacji Pracowników polskich kopalń.

Nasz Związek w ciągu swojej wieloletniej działalności wielokrotnie negocjował warunki ze stroną rządową i ma świadomość jak ciężko przebić się z argumentami na rzecz ludzi pracy wobec ignorancji strony rządowej i jej lekceważenia spraw pracowniczych.

Dla Górników i Ich Rodzin kwestia rozwiązania problemów w polskim górnictwie węgla kamiennego jest sprawą bytu i przetrwania, dlatego też pragniemy udzielić wszelkiego wsparcia dla Związku Zawodowego Górników w Polsce w ich zdeterminowanej walce o przyszłość ludzi pracujących w jednym z najbardziej trudnych i niebezpiecznych zawodów. Nasz Związek z oburzeniem przyjmuje postawę Rządu, który od miesięcy składając publicznie zapewnienia o priorytetowym traktowaniu spraw Górników lekceważy najważniejsze dla nich sprawy jakim są pewność zatrudnienia i godne wynagrodzenie.

W pełni popieramy oczekiwania protestujących Górników pamiętając, iż poprzedni Premier III RP w jednym ze swoich wystąpień poświęconych sytuacji w górnictwie węgla kamiennego deklarował, iż podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nie są nastawione na zysk, jako główny cel ich działalności. Zasadniczym ich zadaniem jest realizacja polityki energetycznej państwa. Premier Rządu publicznie zadeklarował, iż implementacja polityki energetycznej może i powinna wiązać się z bezpieczeństwem zatrudnienia. Również jego następczyni Pani Premier Ewa Kopacz kwestie spraw Górników przedstawiła w swoim expose jako kluczową w polityce Rządu. W rzeczywistości, sposób prowadzenia rozmów z Organizacjami reprezentującymi Górników dowodzi, że elity rządzące są całkowicie oderwane od społeczeństwa i ludzi pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako branża funkcjonująca w tym samym co Górnicy sektorze paliwowo – energetycznym doskonale rozumie determinację Waszego Związku i ma świadomość jak przebiegają negocjacje z urzędnikami państwowymi, którzy nie doświadczyli ciężkiej i niebezpiecznej pracy, którzy nie mają żadnego zrozumienia dla kwestii społecznych w służbie których powinni pracować.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, który ma siedzibę w mieście, w którym likwidacja kopalń doprowadziła do zapaści ekonomicznej i społecznej, co do dnia dzisiejszego skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce, życzy Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce siły i determinacji, a także nieustępliwości wobec strony rządowej. Nasz Związek w pełni popiera Wasze działania
i deklaruje jedność z Górnikami i ich przedstawicielami.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
PRZEWODNICZĄCY
DARIUSZ MATUSZEWSKI

Zmieniony ( 03.02.2015. )
 
Boże Narodzenie 2014 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.12.2014.

Image

 
Barbórka 2014 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.11.2014.

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

 W mieniu Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Branżowego „ Dnia Górnika” życząc samych sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej, zdrowia oraz wiele szczęścia w życiu prywatnym, dziękując jednocześnie za kolejny rok wspólnej pracy za poświęcenie i zaangażowanie , za wspólny wysiłek mimo ciężkich i niepewnych czasów, życzę stabilizacji i spokoju.

 Po raz pierwszy w historii w centralnych obchodach Święta Branżowego Grupy Kapitałowej PGNiG, które miało miejsce 21 listopada 2014r. w Łodzi, organizatorzy nie uwzględnili w uroczystej Akademii wystąpienia Przedstawicieli Załogi, dlatego też tą drogą załączamy przygotowaną na tę okoliczność treść wystąpienia w imieniu Central Związków Zawodowych skupionych w Związkowej Komisji Koordynacyjnej.

Z pozdrowieniami

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski


 

 
Wystąpienie Przewodniczącego OZZ GNiG podczas obchodów Barbórki 2014 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.11.2014.

Szanowni Państwo,

Kolejny raz, w imieniu Central Związków Zawodowych skupionych w Związkowej Komisji Koordynacyjnej a działających w obszarze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przypada mi zaszczyt składania życzeń na centralnych obchodach Barbórki.
I dziś szczególnie w obliczu skutków wprowadzanych zmian strukturalnych w naszej branży tak dotkliwych dla jej załogi pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, za ich lojalność wobec Firmy, za uczciwą pracę i oddanie mimo naprawdę ciężkich czasów, w jakich przyszło nam żyć i pracować, czasów w których niewielu pracowników ma poczucie stabilizacji i pewności jutra  pracując  w jednej z wiodących spółek polskiej energetyki.

Święto Barbórki jest tradycyjnym świętem ludzi pracy , którzy żyją z pracy swoich rąk i oddają do dyspozycji swoje umiejętności. 
A tradycją Barbórki zawsze było wspólne świętowanie i spotkanie reprezentacji kadry kierowniczej z reprezentacją pracowników wywodzących się ze wszystkich Załóg Spółek, którzy wspólnie podejmując zaproszonych Gości mogli dokonać podsumowania  kolejnego roku współpracy i uhonorować wyróżniających się pracowników.

Było to zawsze święto przypominające historię tej branży ale też manifestacji dumy ze wspólnego wysiłku, lojalności i poczucia wspólnoty.  Przez wiele lat mojej i moich kolegów związkowców  pracy oraz działalności na rzecz Pracowników mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tych pięknych uroczystościach, które dawały poczucie dobrze spełnionej misji i dodawały siły do dalszej pracy, do osiągania wspólnego celu, w najcięższych nawet czasach .

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w całej branży, wraz ze zmieniającymi się nieustannie Zarządami Spółki i strategiami ich funkcjonowania   zmieniły się również obchody tego pracowniczego święta. Coraz więcej jest w nim celebry a coraz mniej wzruszenia a także uczestniczących w nim ludzi pracy dziś  pochłoniętych  strachem o swą przyszłość i o byt swoich rodzin. W regionalnych obchodach Barbórkowych nie uczestniczą również setki naszych koleżanek i kolegów którzy po wieloletniej pracy pełnej poświęceń na rzecz tej branży utracili ją w ramach zwolnień grupowych.

Jako przedstawiciel Związkowej Komisji Koordynacyjnej chciałbym przy okazji Barbórki zwrócić uwagę wszystkim, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji restrukturyzacyjnych, że za każdym podpisem dotyczącym likwidacji miejsc pracy kryje się człowiek z krwi i kości, kryje się jego życie i jego rodzina.

Dzisiejsze realia gospodarcze niestety nie sprzyjają relacjom międzyludzkim. Troska o drugiego człowieka kłóci się z koncepcją dehumanizacji zadań i stosowaną we wszystkich jednostkach Grupy Kapitałowej minimalizacją kosztów . Słyszymy wciąż, że takie są wymogi liberalnej gospodarki i zasady wolnego rynku, że takie mamy czasy.

Z drugiej strony Rząd ingeruje w gospodarkę bez oporów jeśli stoi za tym lobby biznesu. Narzuca wskaźniki i osiąganie zysku za wszelką cenę nawet w spółkach o strategicznym znaczeniu dla państwa uznając że dywidenda jest ważniejsza od rozwoju i pozycji spółki na rynku. W efekcie również  pracownik jest wobec tej nierównowagi bezradny, a strach o przyszłość swoją i swojej rodziny odbiera mu wolę walki i godność.

Lecz jak wielokrotnie wskazują  wydarzenia historyczne , są granice ludzkiej wytrzymałości i tolerowania społecznej niesprawiedliwości. Dlatego dzisiaj, obchodząc branżowe święto, chciałbym zaapelować o więcej troski o sprawy pracowników i zwrócenie większej uwagi na ich  problemy.

Zgodnie z długoletnią  tradycją Barbórka jest okazją nie tylko do składania życzeń ale i dokonywania podsumowań, zamknięcia kolejnego roku. Od ostatniej Barbórki wiele się zmieniło we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej.
Dziś już mamy obraz jak na funkcjonowanie spółek wpłynęły i wpływają działania konsolidacyjne  i w ilu przypadkach można im przypisać zjawiska korzystne a w ilu należało by zrobić dogłębną analizę zagrożeń i niepowodzeń.

Mamy świadomość że  dzisiejsze święto i ta akademia nie jest miejscem do przedstawiania szczegółów obaw społecznych ale ze względu na specyficznie rozumiany przez pracodawców dialog społeczny w Firmie staramy się zaakcentować chociaż w ten sposób, że są sprawy , które wymagają szukania wspólnych  rozwiązań i takie  których przedstawiciele załogi nie mogą i nie będą akceptować .

Organizacje pracownicze nie boją się zmian i wyzwań. Strona społeczna jest zaangażowana we wszystko co dotyczy branży i ma świadomość zmian, które zachodzą w jej otoczeniu. Bardzo istotne jest jednak przekonanie, że za zamianami nie stoi tylko zysk i ambicje Zarządzających ale i troska o przyszłość Firmy i jej załogi.  Trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy koszt społeczny tych przemian nie jest i nie będzie za wysoki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest nadal Spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, aktywną w obszarze sektora publicznego, w ramach którego nie obowiązują wyłącznie drapieżne zasady rynku ekonomicznego
 A obowiązkiem Państwa jest tworzyć obszary ochrony  nie tylko interesów ekonomicznych, ale i interesów społecznych. W imieniu naszych Załóg zwracam się o uwzględnienie tych faktów w dalszych procesach restrukturyzacyjnych i programie poprawy efektywności spółki.

Nikt z nas nie chciałby jednak, aby te troski przesłoniły całkiem nasze Barbórkowe święto. Mam głębokie przeświadczenie, że dla naszych załóg obchody tego święta to wspólna tradycja ale też uznanie za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz społeczeństwa. 

W imieniu Central Związków Zawodowych składam wszystkim pracownikom naszej branży życzenia lepszego jutra, sukcesów w pracy , dobrobytu i zwykłego ludzkiego szczęścia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym na dzisiejszej akademii  życzę Zarządowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poczucia odpowiedzialności za los załóg a jego Prezesowi  aby składając podpis na dokumencie ważącym los człowieka myślał – to moja Firma, moi pracownicy – a ich los to również mój priorytet.

Szczęść Boże!

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 230