Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Podpisanie porozumienia i zakończenie sporu zbiorowego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w  Polskiej Spółce Gazownictwa

Informuję, że dnia 23 czerwca br. w Jadwisinie Zarząd Oddziału Pracowników naszego Związku w PSG spotkał się z Panem Sylwestrem Bogackim Prezesem Zarządu Spółki celem omówienia aktualnej sytuacji związanej z planowanym wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej PGNiG. Programu, który w najbliższej przyszłości, może mieć znaczący wpływ na sprawy pracownicze, w tym również na koszty pracy.

W wyniku dyskusji, Zarząd Oddziału Związku wydelegował swoich przedstawicieli do rokowań dotyczących prowadzonego przez nasz Związek sporu zbiorowego z pracodawcą. W dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca br., w siedzibie Spółki w Warszawie prowadzone były rokowania
z przedstawicielami pracodawcy.

Jak zapewne Państwo pamiętacie Związek nasz w dniu 14 kwietnia br. wystąpił do pracodawcy z roszczeniami. Wystąpienie to dotyczyło między innymi wzrostu funduszu wynagrodzeń, wypłaty nagrody rocznej, dokonania odpisu w wysokości 65% na Fundusz Socjalny, ale przede wszystkim miało na celu wsparcie działań związkowych w zawarciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w sytuacji zagrożenia jego funkcjonowania.

W wyniku długich i nerwowych negocjacji, Związki Zawodowe działające w naszej Spółce w obliczu zaistniałych zmian w składzie Zarządu Spółki wynegocjowały w/w układ zachowując, na bazie dotychczasowych kosztów układów obowiązujących w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zapisy w większości obejmujące dotychczasowe przywileje pracownicze.

Układ Zbiorowy Pracy, by mógł być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy, musiał zawierać także taryfikator wynagrodzeń. W związku z powyższym organizacje związkowe przystąpiły do uzgodnień dotyczących wartościowania stanowisk pracy i stworzenia tabel wraz z „widełkami” płacowymi. W wyniku negocjacji Pracodawca, w większości przypadków, przyjął wnioski przedstawicieli organizacji związkowych, w znaczny sposób modyfikujące proponowane zapisy z korzyścią dla pracowników.

W wyniku zawartego i już zarejestrowanego ZUZP zrealizowany został jeden z punktów stawianych przez nas roszczeń, a mianowicie odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Jak wcześniej informowałem, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PSG, w sprawie wdrażania narzuconego przez właściciela Programu Poprawy Efektywności, czyli Związek nasz rozpoczął realizację kolejnego postulatu zawartego w roszczeniach sporu zbiorowego, a zatem dialogu w sprawach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Wdrażanie wartościowania stanowisk pracy i funkcjonowania Układu Zbiorowego Pracy ukazało niezwykle istotny problem w trzech Oddziałach naszej Spółki, a dokładniej zróżnicowanie systemów wynagrodzeń wynikających z historii Spółek Dystrybucyjnych. W związku z koniecznością przyjęcia przez pracowników nowych stanowisk i dostosowaniem płac do obowiązującego od 1 lipca 2014r., nowego Układu Zbiorowego Pracy, grupa około 6 tysięcy pracowników naszej Spółki utraciłaby zmienne składniki wynagrodzeń (premię, nagrody), mówiąc wprost miałaby obniżone wynagrodzenie o kilka procent.

Dlatego też, delegowani przedstawiciele naszego Związku do rokowań w sprawie sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarządem Związku czyli wszystkimi Przewodniczącymi naszych Oddziałów w dystrybucji uczestniczących w spotkaniu w dniu 23 czerwca, podjęli decyzję
o zakończeniu sporu zbiorowego z Pracodawcą pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego najistotniejszych kwestii, a mianowicie:

  1. Dokonania przeliczenia zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników oddziałów Zabrza, Warszawy i Tarnowa (grupy około 6 tysięcy zatrudnionych)
  2. Wypłaty pełnej kwoty zabezpieczonej na nagrodę roczną w terminie do 24 lipca br.,
  3. Dokonanie odpisu do 14 lipca br. 65% na Fundusz Socjalny
  4. Prowadzenia konsultacji w sprawie wdrażanych programów optymalizacyjnych.
  5. Powrocie do rozmów w IV kwartale br., celem rozdysponowania ewentualnych nadwyżek powstałych w Funduszu Wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, po spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014r. organizacji Związkowych PGNiG SA z Prezesem Zarządu PGNiG Panem Mariuszem Zawiszą, przedstawiona została decyzja, zarówno dla PGNiG SA  jaki całej Grupy Kapitałowej, o braku możliwości podwyżek w tym roku w związku z decyzją właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa, narzucająca wprowadzenie programu Poprawy Efektywności w 15 segmentach działalności. Związek nasz uważa, że nadrzędną sprawą w zaistniałych okolicznościach jest ochrona w jak największym stopniu miejsc pracy. Niemniej w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego uzyskaliśmy realizację większości roszczeń, jak również mamy w naszej Spółce zarejestrowany Układ Zbiorowy Pracy. Te właśnie okoliczności były podstawą do zawarcia porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego i przyjęcia, że bieżący rok jest okresem na dokonanie niezbędnych regulacji w Spółce, porządkujących tak systemy wynagradzania i premiowania jak też strukturę Spółki po konsolidacji.

W załączeniu przesyłamy Państwu skan Porozumienia, jednocześnie informując, że każda z organizacji związkowych prowadzi procedurę sporów zbiorowych niezależnie, ponosząc własną odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
Federacja Związków Zawodowych ACTFU Szandong w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

W dniach 21-23 czerwca na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gościła w Warszawie delegacja Federacji Związków Zawodowych Prowincji Szandong z Chin - ACTFU Szandong -  z jej Przewodniczącym  Panem Liu Zanjie oraz związkowcami z Chińskiego Departamentu Łączności Miedzynarodowej.  Związek ACTFU tej Prowincji liczy 35 mln. członków i jest jednym z największych regionalnych związków w Chinach.

W wyniku prowadzonych rozmów Przewodniczący Liu Zanjie (ACTFU) i Dariusz Matuszewski  (OZZGNiG) podpisali w imieniu swoich organizacji memorandum wymiany i współpracy dotyczące wzmocnienia kontaktów, prowadzenia wspólnych szkoleń w obszarach warunków pracy i wiedzy z zakresu mechanizmów negocjacji oraz roli związków zawodowych w procesie poprawy warunków życia i pracy pracowników.

Delegaci z Chin mieli okazję zwiedzenia Warszawy , siedziby PGNiG jak również mogli zapoznać się z profilem działalności naszej spółki. W imieniu PGNiG rozmowy prowadził Pan Tadeusz Zając Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy HSE i Standardów Jakości. Nasz Związek wraz z przewodniczącym  Dariuszem Matuszewskim reprezentowali zastępcy Mariusz Gierczak i Eugeniusz Postawa.

W dniu 23 czerwca odbyło się również spotkanie Chińskiej delegacji z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem w siedzibie OPZZ przy udziale przedstawicieli naszego związku.  Podczas spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił wyzwania przed jakimi stoi obecnie ruch związkowy w Polsce, także w kontekście europejskim.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 27.06.2014. )
 
Informacja ze Zgromadzenia Delegatów Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
26.05.2014.

Dnia 22 maja 2014r. w Wojcieszycach obradowali Delegaci XXXI Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W imieniu Prezydium Związku sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Dariusz Matuszewski. Delegaci podsumowali trzeci rok VIII kadencji Związku udzielając Prezydium absolutorium za okres sprawozdawczy.

W Zgromadzeniu delegatów uczestniczyli Goście:
Pan Waldemar Wójcik – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA przedstawiciel Załogi w Zarządzie
Kolega Franciszek Bobrowski – Wiceprzewodniczący OPZZ
Pani Agnieszka Szygenda – Kierownik Działu Komunikacji w Departamencie Komunikacji PGNiG SA
Pan Piotr Korzuch – Kierownik Biura Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa

Gospodarze na terenie Dolnego Śląska:
Pani Marzena Majdzik – Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa
Kolega Andrzej Otręba – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
Pan Franciszek Jarosz – Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu
Pan Ryszard Michałowski – Dyrektor Regiony Wałbrzyskiego Dolnośląskiego Oddziału Handlowego PGNiG SA.

W imieniu Związku Przewodniczący wręczył odznaczenia „Zasłużony dla OZZ GNiG” koleżance Annie Seń oraz koledze Dariuszowi Rypińskiemu. Delegaci uroczyście pożegnali w imieniu Związku osoby przechodzące na emeryturę oraz kończące swoją drogę zawodową w Grupie Kapitałowej PGNiG w związku z odejściem na PDO. Przewodniczący wręczył upominki i dyplomy, a także certyfikaty Honorowych Członków Rady Krajowej.

Zgromadzenie Delegatów dokonało wyborów uzupełniających do Prezydium Związku, w którym do końca bieżącej kadencjo powołani zostali: koleżanka Danuta Błochowiak i koledzy Tomasz Gabzdyl i Tadeusz Barkowski.

Podsumowując ubiegający rok i aktualną sytuację, Delegaci przyjęli Stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG . Delegaci XXXI Zgromadzenia OZZ GNiG udzielili także poparcia i wyrazili solidarność ze Związkiem Zawodowym Górnictwa w Polsce w związku z trudną sytuacją w polskich kopalniach węgla kamiennego.

Image Sprawozdanie Prezydium

Image Stanowisko Delegatów w sprawie GK PGNiG

Image Stanowisko Delegatów w sprawie ZZG

Inf. Magdalena Starosta
Foto: Krzysztof Walczak i Andrzej Bieniada

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Zmieniony ( 26.05.2014. )
 
Konferencja prasowa Przewodniczącego Oddziału w Spółce Exalo Drilling Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
14.05.2014.

Informujemy, że w związku z sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce Exalo Drilling Kolega Eugeniusz Postawa Przewodniczący Oddziału w Exalo zorganizował konferencję prasową z udziałem parlamentarzystów, relacje z konferencji ukazały się już w prasie. Prezentujemy poniżej wystąpienie Kolegi Eugeniusza Postawy, które zwiera problemy dotykające Załogi w Exalo Drilling:

 Image Wystąpienie Przewodniczącego Exalo Drilling

 

 
Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.05.2014.

Dnia 29 kwietnia 2014r. w Warszawie podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.  Dokument sygnowany przez przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej jest efektem bardzo trudnych negocjacji, przede wszystkim ze względu na specyfikę Spółki powstałej w wyniku konsolidacji z sześciu dużych i samodzielnych podmiotów, w których obowiązywały odrębne Układy. Dokument, który został wynegocjowany dla Spółki zawiera najważniejsze przywileje pracownicze, które obowiązywały przed konsolidacją, stanowiąc „średnią” układów obowiązujących u poprzedników prawnych Spółki. Strona Społeczna twardo negocjowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który w branży górnictwa naftowego i gazownictwa stanowi szczególny element właściwego dialogu społecznego.

Specyficzna sytuacja w Polskiej Spółce Gazownictwa, a także  trudności w podmiotach Grupy Kapitałowej nie sprzyja budowaniu właściwych relacji zbiorowych stosunków pracy, jednak mimo wielu trudności i burzliwego przebiegu negocjacji udało się wypracować konsensus i podpisać dokument, który jest jednym z najistotniejszych dokumentów regulujących kwestie pracownicze w środowisku pracy.

Informację sporządził: Mariusz Łuczak

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 217