Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Wczoraj Stocznie, dziś Kopalnie i Kolej, jutro Szkoły i Szpitale... Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.02.2015.

Image

Image Pobierz PDF plakatu

Image Pobierz PDF ulotki

 Źródło: opzz.org.pl

 

Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
Spotkanie 3 central związkowych. Postulaty związkowe. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
10.02.2015.

W dniu 5 lutego 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Uczestniczyli w nim liderzy związkowi – ze strony OPZZ przewodniczący  Jan Guz,  NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda i FZZ wiceprzewodniczący - Dariusz Trzcionka.

Podczas spotkania Przewodniczących central związkowych w dniu 5 lutego omówiono zakres i sposoby koordynacji działań poszczególnych związków. Jednocześnie przypomniano listę nierozwiązanych problemów społecznych, które w większości pokrywają się z postulatami głoszonymi podczas protestów w Warszawie we wrześniu 2013r. Lista zawierała 12 postulatów:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

 
Konferencja prasowa "Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ" Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
06.02.2015.

Dariusz Matuszewski: PGNiG S.A. nie może podzielić losu kopalń!  

Związkowcy ze strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. mówią: dość! Jak przekonywał  na wczorajszej konferencji prasowej „Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ” Dariusz Matuszewski przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa proces liberalizacji rynku gazu w Polsce postępuje bardzo szybko i uderza przede wszystkim w pracowników, którzy od kilku lat ponoszą największe koszty błędnych decyzji właścicielskich. W wyniku różnych form restrukturyzacji pracę w spółce straciło już ponad 20 tysięcy osób. Dzisiaj, PGNiG S.A. musi zmierzyć się z nowymi problemami. Zmieniające się w zawrotnym tempie zarządy wprowadzały kolejne programy naprawcze, ale te zamiast poprawiać sytuację ekonomiczną, potęgowały jedynie napięcia społeczne. Najnowszy program optymalizacji w samym gazownictwie spowoduje zmniejszenie zatrudniania o ponad 3 tysiące osób, co w połączeniu z likwidacją  jednostek terenowych zagraża nie tylko bezpieczeństwu pracy zatrudnionych, ale także odbiorców gazu – ostrzegał Dariusz Matuszewski. Jego zdaniem w wyniku źle przygotowanych planów konsolidacji i wprowadzenia różnego rodzaju programów w podmiotach grupy PGNiG S.A. doszło do upadłości lub likwidacji części spółek serwisowych. Kilkaset osób już straciło pracę w spółce Gazobudowa Zabrze, która została zlikwidowana. Pozostałe spółki stoją na krawędzi bankructwa. Wprawdzie spółki poszukiwań nafty i gazu działające na kilku kontynentach wciąż pracują, ale znacznie ograniczyły prace poszukiwawcze. Nie ma dla nich zleceń, brak jest właściwego nadzoru właścicielskiego – wskazał szef związkowców w PGNiG S.A. Zwolnienia trwają już od ponad roku, dzisiaj są to setki, ale niedługo grożą nam tysiące zwolnień. Nie jesteśmy w stanie, pomimo ogromnego zaangażowania w utrzymanie pokoju społecznego, zapanować nad napięciami, które pojawiają się wśród pracowników. Dotychczas staraliśmy się  rozwiązywać wszelkie problemy w duchu dialogu, przy stole negocjacyjnym, ale obecnie sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Samoistnie, poza związkami zawodowymi, powstają grupy, które chcą samodzielnie bronić swoich interesów. Sytuacja staje się bardzo napięta – podsumował Dariusz Matuszewski, dlatego jesteśmy zmuszeni protestować razem z innymi branżami OPZZ.

Ciekawy artykuł o sytuacji w PGNiG S.A., można przeczytać tutaj.

http://szczesniak.pl/2742

https://www.youtube.com/watch?v=1hiyXiy6VzU

Image

Image

Zmieniony ( 06.02.2015. )
 
Stanowisko OZZ GNiG w sprawie sytuacji w JSW Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
03.02.2015.

STANOWISKO
OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie poparcia dla działań Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Regionu Śląsko - Dąbrowskiego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego wyraża solidarność ze wszystkimi, którzy stanęli do walki o prawa pracownicze Górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko działaniom oszczędnościowym polegającym wyłącznie na uszczuplaniu wynagrodzeń Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szukanie oszczędności wyłącznie po stronie kosztów pracy stało się w dzisiejszej Polsce normą dla Rządu i Pracodawców. Oszczędzanie na ludziach, którzy wykonują jeden z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zawodów jest - zdaniem naszego Związku - działaniem haniebnym i niedopuszczalnym. W pełni popieramy Związki Zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w ich walce o odwołanie Prezesa Zarządu, który nie potrafi wprowadzać żadnych rozwiązań poza okradaniem swoich Pracowników.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, mający swoją siedzibę w Wałbrzychu – w mieście, w którym likwidacja kopalń doprowadziła do wieloletnie zapaści ekonomicznej i społecznej, co do dnia dzisiejszego skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce - rozumie i w pełni popiera determinację Związków Zawodowych, które jako jedyne bronią interesów ludzi pracy. Jednocześnie, wyrażamy ogromny niepokój wobec działań skierowanych przeciwko działaczom związkowym zaangażowanym w obronę Załóg Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ochrona dla liderów związkowych jest niezbywalnym prawem, którego pogwałcenie jest niedopuszczalną metodą zastraszania ludzi, stających w obronie innych.

Górnicza jedność jest dla nas wzorem i mocno wierzymy, że Związki Zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie będą osamotnione w walce o najważniejsze interesy pracownicze, które nie są przywilejem, ponieważ wynagrodzenie za ciężką i niebezpieczną pracę jest prawem pracownika, nie zaś łaską pracodawcy.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
PREZYDIUM ZWIĄZKU

 
Stanowisko Prezydium OZZ GNiG w sprawie Sytuacji w Polskim Górnictwie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
15.01.2015.

Image 

Wałbrzych, dnia 12 stycznia 2015r.

STANOWISKO PREZYDIUM
OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego i poparcia dla działań 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW W POLSCE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego wyraża solidarność ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce w obliczu trudnej sytuacji Pracowników polskich kopalń.

Nasz Związek w ciągu swojej wieloletniej działalności wielokrotnie negocjował warunki ze stroną rządową i ma świadomość jak ciężko przebić się z argumentami na rzecz ludzi pracy wobec ignorancji strony rządowej i jej lekceważenia spraw pracowniczych.

Dla Górników i Ich Rodzin kwestia rozwiązania problemów w polskim górnictwie węgla kamiennego jest sprawą bytu i przetrwania, dlatego też pragniemy udzielić wszelkiego wsparcia dla Związku Zawodowego Górników w Polsce w ich zdeterminowanej walce o przyszłość ludzi pracujących w jednym z najbardziej trudnych i niebezpiecznych zawodów. Nasz Związek z oburzeniem przyjmuje postawę Rządu, który od miesięcy składając publicznie zapewnienia o priorytetowym traktowaniu spraw Górników lekceważy najważniejsze dla nich sprawy jakim są pewność zatrudnienia i godne wynagrodzenie.

W pełni popieramy oczekiwania protestujących Górników pamiętając, iż poprzedni Premier III RP w jednym ze swoich wystąpień poświęconych sytuacji w górnictwie węgla kamiennego deklarował, iż podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nie są nastawione na zysk, jako główny cel ich działalności. Zasadniczym ich zadaniem jest realizacja polityki energetycznej państwa. Premier Rządu publicznie zadeklarował, iż implementacja polityki energetycznej może i powinna wiązać się z bezpieczeństwem zatrudnienia. Również jego następczyni Pani Premier Ewa Kopacz kwestie spraw Górników przedstawiła w swoim expose jako kluczową w polityce Rządu. W rzeczywistości, sposób prowadzenia rozmów z Organizacjami reprezentującymi Górników dowodzi, że elity rządzące są całkowicie oderwane od społeczeństwa i ludzi pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako branża funkcjonująca w tym samym co Górnicy sektorze paliwowo – energetycznym doskonale rozumie determinację Waszego Związku i ma świadomość jak przebiegają negocjacje z urzędnikami państwowymi, którzy nie doświadczyli ciężkiej i niebezpiecznej pracy, którzy nie mają żadnego zrozumienia dla kwestii społecznych w służbie których powinni pracować.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, który ma siedzibę w mieście, w którym likwidacja kopalń doprowadziła do zapaści ekonomicznej i społecznej, co do dnia dzisiejszego skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce, życzy Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce siły i determinacji, a także nieustępliwości wobec strony rządowej. Nasz Związek w pełni popiera Wasze działania
i deklaruje jedność z Górnikami i ich przedstawicielami.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
PRZEWODNICZĄCY
DARIUSZ MATUSZEWSKI

Zmieniony ( 03.02.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 233