Start arrow Struktura OZZ GNiG
Struktura OZZ GNiG

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa działa w terenie poprzez Oddziały Związku, funkcjonujące w Oddziałach i Spółkach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa.

Oddziały Związku są zorganizowane w sektorach określających obszar działalności branżowej:

  • Sektor Handlowy
  • Sektor Gazownictwa
  • Sektor Naftowy i Zaplecza

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jak każda organizacja posiada struktury zarządzania. Statut Związku określa organy, ich obowiązki i zakres kompetencji. Władzami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są:

  • Zgromadzenie Delegatów
  • Rada Krajowa Związku
  • Prezydium Związku
  • Komisja Rewizyjna

 Zgromadzenie Delegatów Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.09.2007.
Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Związku. Liczbę Delegatów na Zgromadzenie ustala się według klucza liczebności Oddziału Związku, od których Oddział Związku odprowadza składki członkowskie. Zgromadzenie Delegatów zwołuje się conajmniej raz w roku. Kompetencje Zgromadzenia Delegatów określa Statut Związku. 
Zmieniony ( 04.11.2016. )
Czytaj całość
 
Rada Krajowa Związku Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.09.2007.

W okresie między Zgromadzeniami Delegatów Rada Krajowa Związku jest organem stanowiącym Związku. Kompetencje Rady okresla Statut Związku. 

Rada Krajowa Związku składa się z Przewodniczących Oddziałów Związku.

Zmieniony ( 04.11.2016. )
Czytaj całość
 
Prezydium Związku Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.09.2007.
W okresie między posiedzeniami Rady działalnością Związku kieruje kolegialnie Prezydium Związku. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium pochodzą z wyboru. Szczegółowe zasady wyborów określa Ordynacja Wyborcza Związku.

 

Zmieniony ( 21.05.2015. )
Czytaj całość
 
Komisja Rewizyjna Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.09.2007.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Zgromadzeniu Delegatów. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy między innymi kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Delegatów, Rady Krajowej Związku oraz Prezydium Związku.

Zmieniony ( 28.12.2015. )
Czytaj całość