Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Art. 15

Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.

Art. 16

Członek Związku ma prawo w szczególności:

1)   Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.

2)   Zwracać się do Związku w sprawach dotyczących swego bytu i pracy.

3)   Zgłaszać wnioski, oceniać i odwoływać się w ramach struktur związkowych.

4)   Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku na wszystkich szczeblach.

Art. 17

Członek Związku ma obowiązek w szczególności:

1)   Znać treść Statutu Związku i przestrzegać jego postanowień.

2)   Realizować uchwały Organów Związku.

3)   Realizować cele Związku i działać w interesie jego członków.

4)   Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.

5)   Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.

6)   Opłacać składki członkowskie.Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł