Start
Podpisanie porozumienia i zakończenie sporu zbiorowego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
25.06.2014.

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w  Polskiej Spółce Gazownictwa

Informuję, że dnia 23 czerwca br. w Jadwisinie Zarząd Oddziału Pracowników naszego Związku w PSG spotkał się z Panem Sylwestrem Bogackim Prezesem Zarządu Spółki celem omówienia aktualnej sytuacji związanej z planowanym wdrożeniem Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej PGNiG. Programu, który w najbliższej przyszłości, może mieć znaczący wpływ na sprawy pracownicze, w tym również na koszty pracy.

W wyniku dyskusji, Zarząd Oddziału Związku wydelegował swoich przedstawicieli do rokowań dotyczących prowadzonego przez nasz Związek sporu zbiorowego z pracodawcą. W dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca br., w siedzibie Spółki w Warszawie prowadzone były rokowania
z przedstawicielami pracodawcy.

Jak zapewne Państwo pamiętacie Związek nasz w dniu 14 kwietnia br. wystąpił do pracodawcy z roszczeniami. Wystąpienie to dotyczyło między innymi wzrostu funduszu wynagrodzeń, wypłaty nagrody rocznej, dokonania odpisu w wysokości 65% na Fundusz Socjalny, ale przede wszystkim miało na celu wsparcie działań związkowych w zawarciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w sytuacji zagrożenia jego funkcjonowania.

W wyniku długich i nerwowych negocjacji, Związki Zawodowe działające w naszej Spółce w obliczu zaistniałych zmian w składzie Zarządu Spółki wynegocjowały w/w układ zachowując, na bazie dotychczasowych kosztów układów obowiązujących w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zapisy w większości obejmujące dotychczasowe przywileje pracownicze.

Układ Zbiorowy Pracy, by mógł być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy, musiał zawierać także taryfikator wynagrodzeń. W związku z powyższym organizacje związkowe przystąpiły do uzgodnień dotyczących wartościowania stanowisk pracy i stworzenia tabel wraz z „widełkami” płacowymi. W wyniku negocjacji Pracodawca, w większości przypadków, przyjął wnioski przedstawicieli organizacji związkowych, w znaczny sposób modyfikujące proponowane zapisy z korzyścią dla pracowników.

W wyniku zawartego i już zarejestrowanego ZUZP zrealizowany został jeden z punktów stawianych przez nas roszczeń, a mianowicie odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Jak wcześniej informowałem, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PSG, w sprawie wdrażania narzuconego przez właściciela Programu Poprawy Efektywności, czyli Związek nasz rozpoczął realizację kolejnego postulatu zawartego w roszczeniach sporu zbiorowego, a zatem dialogu w sprawach działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Wdrażanie wartościowania stanowisk pracy i funkcjonowania Układu Zbiorowego Pracy ukazało niezwykle istotny problem w trzech Oddziałach naszej Spółki, a dokładniej zróżnicowanie systemów wynagrodzeń wynikających z historii Spółek Dystrybucyjnych. W związku z koniecznością przyjęcia przez pracowników nowych stanowisk i dostosowaniem płac do obowiązującego od 1 lipca 2014r., nowego Układu Zbiorowego Pracy, grupa około 6 tysięcy pracowników naszej Spółki utraciłaby zmienne składniki wynagrodzeń (premię, nagrody), mówiąc wprost miałaby obniżone wynagrodzenie o kilka procent.

Dlatego też, delegowani przedstawiciele naszego Związku do rokowań w sprawie sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarządem Związku czyli wszystkimi Przewodniczącymi naszych Oddziałów w dystrybucji uczestniczących w spotkaniu w dniu 23 czerwca, podjęli decyzję
o zakończeniu sporu zbiorowego z Pracodawcą pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego najistotniejszych kwestii, a mianowicie:

  1. Dokonania przeliczenia zmiennych składników wynagrodzenia dla pracowników oddziałów Zabrza, Warszawy i Tarnowa (grupy około 6 tysięcy zatrudnionych)
  2. Wypłaty pełnej kwoty zabezpieczonej na nagrodę roczną w terminie do 24 lipca br.,
  3. Dokonanie odpisu do 14 lipca br. 65% na Fundusz Socjalny
  4. Prowadzenia konsultacji w sprawie wdrażanych programów optymalizacyjnych.
  5. Powrocie do rozmów w IV kwartale br., celem rozdysponowania ewentualnych nadwyżek powstałych w Funduszu Wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, po spotkaniu w dniu 16 czerwca 2014r. organizacji Związkowych PGNiG SA z Prezesem Zarządu PGNiG Panem Mariuszem Zawiszą, przedstawiona została decyzja, zarówno dla PGNiG SA  jaki całej Grupy Kapitałowej, o braku możliwości podwyżek w tym roku w związku z decyzją właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa, narzucająca wprowadzenie programu Poprawy Efektywności w 15 segmentach działalności. Związek nasz uważa, że nadrzędną sprawą w zaistniałych okolicznościach jest ochrona w jak największym stopniu miejsc pracy. Niemniej w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego uzyskaliśmy realizację większości roszczeń, jak również mamy w naszej Spółce zarejestrowany Układ Zbiorowy Pracy. Te właśnie okoliczności były podstawą do zawarcia porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego i przyjęcia, że bieżący rok jest okresem na dokonanie niezbędnych regulacji w Spółce, porządkujących tak systemy wynagradzania i premiowania jak też strukturę Spółki po konsolidacji.

W załączeniu przesyłamy Państwu skan Porozumienia, jednocześnie informując, że każda z organizacji związkowych prowadzi procedurę sporów zbiorowych niezależnie, ponosząc własną odpowiedzialność za podjęte decyzje. 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »