Start
Dramatyczna sytuacja w Spółce PGNiG Technologie SA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
04.07.2014.

W związku z dramatyczną sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce PGNiG Technologie SA, a przede wszystkim w związku z ogłoszonymi zwolnieniami grupowymi, które mają dotknąć grupę nawet kilkuset pracowników Spółki, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki PGNiG Technologie SA zgłosiły Zarządowi Spółki w dniu 2 lipca 2014r. wszczęcie sporu zbiorowego, którego przedmiotem są następujące żądania:

  1. zminimalizowanie skali zwolnień grupowych w Oddziale Gazobudowa,
  2. określenie jednoznacznych zasad premiowania dla pracowników PGNiG Technologie,
  3. uzgodnień z organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG Technologie SA działań restrkturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce,
  4. wprowadzenia pozakodeksowych osłon dla zwalnianych pracowników, zgodnych z Programem racjonalizacji zatrudnienia i działań osłonowych dla pracowników GK PGNiG lub innej formy osłon socjalnych łagodzących negatywne skutki zwolnień.

Zakładowe Organizacje Związkowe wyznaczyły termin 8 lipca 2014r. na spełnienie postulatów, nie uwzględnienie żądań w oznaczonym terminie, spowoduje uruchomienie procedury sporu zbiorowego do strajku włącznie. Zakładowe Organizacje Związkowe zwróciły się również do Pracodawcy o przedstawienie Stronie Społecznej szczegółowej informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Spółki, a także analiz związanych ze strukturą zatrudnienia.

Załoga Oddziału Gazobudowa jest zdeterminowana w walce o swoje prawa. W ostatnich miesiącach Pracowników dotknęło wiele negatywnych zmian, a podstawowe interesy pracownicze – w tym najważniejsze – jakim są miejsca pracy są poważnie zagrożone. W sytuacji, w której Pracodawca nie proponuje żadnych programów towarzyszących zwolnieniom grupowym, Załoga Spółki nie może bezczynnie pozwalać na takie działania.

Zakładowe organizacje związkowe zwróciły się również o interwencję do Parlamentarzystów, czego efektem są interpelacje poselskie kierowane do Ministra Skarbu Państwa.

Dariusz Ćwik

Zobacz także:

Image Interpelacja 1 

Interpelacja posła złozona w Sejmie. Naszym wspólnym celem  jest podjęcie wszelkich działań w kierunku uzyskania osłon z CFR,  aby w sposób godny móc odejść z Firmy, dotyczy to nie tylko pracowników naszego Oddziału, ale także i pozostałych. Utrata pracy jest tak samo dotkliwa dla każdego, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Image Interpelacja 2

Interpelacja posła dotycząca funkcjonowania Oddziału Gazobudowa.

Image Artykuł prasowy

UWAGA: W załączonym artykule wkradł się błąd dot. ilości zwalnianych pracowników do ilości zatrudniony, sprostowanie ukaże się w następnym artykule.

Zmieniony ( 04.07.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »