Start
Pismo w sprawie Akcji Protestacyjnej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
31.10.2014.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Składniowych
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

W dniu wczorajszym (30.10.2014) w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa z Zarządem Spółki celem negocjacji dotyczących zapowiadanych przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w ramach przygotowywanych programów optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki. Odbyło się również wewnętrzne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych w ramach Komitetu Protestacyjnego określające zakres negocjacji z Pracodawcą warunków odstąpienia lub zawieszenia akcji protestacyjnej ze względu na fakt, że Pracodawca nadal nie określił skali i zakresu planowanych zwolnień grupowych, uzależniając je od wyników prac zespołów przygotowujących Program Poprawy Efektywności Operacyjnej i konsolidacji jednostek terenowych w Spółce PSG. Strona Społeczna w wyniku wyżej wymienionego stanowiska Pracodawcy, nie mając niezbędnych danych określających skalę zagrożeń dla Pracowników w wyniku wdrażania tych programów, przedstawiła Zarządowi Spółki PSG warunki niezbędne do prowadzenia dalszych rozmów w atmosferze właściwego dialogu społecznego tj.:

  1. Wstrzymanie zwolnień grupowych do 30 czerwca 2015r.
  2. Powołanie wspólnego zespołu monitorującego wpływ proponowanych Programów Poprawy Efektywności Operacyjnej na zatrudnienie i minimalizowanie skutków ich wdrażania. Zespół rozpocznie pracę od 2 stycznia 2015r.
  3. Zawarcie porozumienia wprowadzającego Program Racjonalizacji Zatrudnienia z dodatkowymi osłonami dla zwalnianych Pracowników.

W wyniku wielogodzinnych negocjacji Strony zwarły porozumienie spełniające przedstawione przez Komitet Protestacyjny PSG roszczenia (Porozumienie i Program Racjonalizacji Zatrudnienia – w załączeniu). Strony ustaliły jednocześnie, że nadal prowadzić będą w możliwie najszybszym terminie negocjacje dotyczące Pracowniczego Programu Emerytalnego, jak też opracują porozumienie dotyczące relacji dalszej współpracy.

W związki z faktem, że na dzień dzisiejszy Związki Zawodowe nadal nie mają udokumentowanych skutków dla Pracowników przygotowywanych zmian, ostatecznych schematów organizacyjnych Spółki, zakresu ewentualnych zwolnień grupowych, wykazu stanowisk które będą niezbędne do funkcjonowania Spółki, danych dotyczących naturalnych odejść z pracy (emerytury, świadczenia emerytalne, emerytury pomostowe) jak też faktu, że Pracodawca wycofał się z procentowego określenia skali zwolnień i zawarł w/w porozumienie realizując stawiane postulaty, Komitet Protestacyjny PSG podjął decyzję o zawieszeniu akcji protestacyjnej i planowanej manifestacji informując o tej decyzji Załogę Komunikatem nr 3.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Związkowcy

Znane nam jest narastające niezadowolenie społeczne i oczywiste obawy dotyczące naszej przyszłości miejsc pracy i bytu naszych rodzin, dlatego też staramy się krok po kroku uzyskiwać pisemne gwarancje i porozumienia społeczne zapewniające w jak największym stopniu osłony dla Pracowników zanim skutki tych zmian mogą nas bezpośrednio dotknąć. Natomiast w żadnym stopniu nie odstępujemy od walki o minimalizację likwidacji miejsc pracy i do tego niezbędne będzie Państwa poparcie w momencie gdy Pracodawca nie dotrzyma zawartych porozumień czy też uzyskane pełne informacje dadzą nam podstawy prawne do szerokich akcji protestacyjnych.

Sytuacja, która ma miejsce w Spółce PSG nie jest odosobniona i występuje we wszystkich skonsolidowanych Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W części z nich Pracodawcy podjęli już nieodwracalne decyzje restrukturyzacyjne a inni mają to przed sobą. Przykład formy rozwiązywania problemów w Polskiej Spółce Gazownictwa i efektów prowadzonych negocjacji pokazuje czy intencje Pracodawcy są uczciwe z myślą o przyszłości firmy i jej załogi czy też wynikają z innych realizowanych przez właściciela planów funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dziękujemy wielu tysiącom Pracowników, którzy włączyli się do przygotowań do akcji protestacyjnej wykazując wolę wsparcia działań i manifestowania swojego niezadowolenia. Jednocześnie podkreślając, że akcję protestacyjną zawieszamy będąc gotowymi ją wznowić gdy nie uda się narastających problemów rozwiązać przy stołach negocjacyjnych.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 31.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »