Start
Spotkanie 3 central związkowych. Postulaty związkowe. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
10.02.2015.

W dniu 5 lutego 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Uczestniczyli w nim liderzy związkowi – ze strony OPZZ przewodniczący  Jan Guz,  NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda i FZZ wiceprzewodniczący - Dariusz Trzcionka.

Podczas spotkania Przewodniczących central związkowych w dniu 5 lutego omówiono zakres i sposoby koordynacji działań poszczególnych związków. Jednocześnie przypomniano listę nierozwiązanych problemów społecznych, które w większości pokrywają się z postulatami głoszonymi podczas protestów w Warszawie we wrześniu 2013r. Lista zawierała 12 postulatów:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »