Start
Odezwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 18 marca 2015r.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Oddziałów i Sekcji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Członkowie Związku – Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG

Koleżanki i Koledzy,

Kolejny rok Zarząd PGNiG wykazuje w raporcie znaczny wzrost zysku, z którego Właściciel – Minister Skarbu Państwa – podobnie jak w latach ubiegłych pobierze, a raczej wydusi ze  Spółki maksymalną dywidendę, bez oglądania się na jakiekolwiek potrzeby Załóg, które uczciwie i ciężko pracują w coraz trudniejszych warunkach, bez przeszeregowań i w ciągłej obawie o przyszłość.

Na spotkaniach z Właścicielem i jego przedstawicielami wciąż słyszymy, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przyjęło i konsekwentnie realizuje właściwe kierunki rozwoju, że jest to Spółka bardzo dobrze oceniana na rynku. Zapewne takie stwierdzenia cieszyłyby Pracowników i byłyby powodem do dumy i pracy bez obaw o przyszłość, gdyby nie fakt że, przedstawiane przez Stronę Społeczną na bezpośrednich spotkaniach
w Ministerstwie, czy też w pismach kierowanych do Rządu RP, problemy Spółek Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie problemy pracownicze nie znajdują zrozumienia.

Tymczasem, Pracownicy Spółek Zależnych pracują w atmosferze nieustannego zagrożenia miejsc pracy, obaw o przyszłość swoją i swoich rodzin, zgadzając się na coraz bardziej niegodne warunki pracy i płacy, nie mając przynajmniej od trzech lat jakiegokolwiek poczucia stabilizacji w życiu zawodowym i rodzinnym. Prowadzone procesy konsolidacji, optymalizacji i oszczędności we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej PGNiG sprowadzają się przede wszystkim do redukcji zatrudnienia, obniżania wynagrodzeń czy wypowiadania zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy. Wszelkie biznesowe koncepcje polegają wyłącznie na szukaniu oszczędności po stronie kosztów pracowniczych, nie prezentując żadnej strategii rozwojowej, nie mówiąc o poprawie warunków dla Załóg. Znaczna część Pracowników Grupy Kapitałowej mających długoletni staż pracy, specjalistyczne przygotowanie zawodowe niezbędne w naszej specyficznej branży, wyczekuje na programy dobrowolnych odejść, aby szukać dla siebie miejsca poza Grupą Kapitałową, i nie patrząc na osiągnięcia oraz dorobek zawodowy i wieloletnie budowanie swojej kariery, zaczynać wszystko od nowa z obawy przed nagłą utratą pracy bez jakichkolwiek zabezpieczeń dla swoich Rodzin.

Dziś nie ma już w Grupie kapitałowej Spółki Gazobudowa Zabrze – w wyniku jej likwidacji, niezawinionej zupełnie przez Pracowników, którzy tworzyli wyspecjalizowaną kadrę świetnych fachowców, kilkusetna Załoga Gazobudowy znalazła się na bruku bez gwarantowanych w umowie społecznej odpraw osłonowych. Nasze Koleżanki i Koledzy z Gazobudowy zapłacili najwyższą cenę społeczną za niekompetencję osób zarządzających i bezwzględność Właściciela.

Załogi skonsolidowanych w PGNiG Technologie Spółek w tj: Naftomet, Naftomontaż i Gazoprojekt mimo restrykcyjnych oszczędności i zwolnionych setek pracowników, biorąc pod uwagę wielomilionowe straty Technologii i zaciągnięte kredyty żyją w ogromnym napięciu i strachu, że każdy następny miesiąc może przynieść utratę pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Spółka Geofizyka Kraków po odejściu znacznej części pracowników w ramach programów osłonowych, zwalnia co miesiąc po 29 osób, aby nie wejść w zwolnienia grupowe. Znaczna część pracowników oczekuje na pracę w domach na tzw. „postojowym” otrzymując 60% i tak mocno okrojonego wynagrodzenia w wyniku wypowiedzenia zapisów ZUZP.

Spółka Exalo Driling, która powstała na bazie skonsolidowanych spółek poszukiwań nafty i gazu, po przeprowadzeniu programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz procesu alokacji pracowników na odległe placówki, jak również po przeprowadzeniu procesu radykalnych cięć kosztów pozapłacowych, nadal jest w dramatycznej sytuacji i wykorzystuje swój potencjał w wykonywaniu prac tylko w 50%, a Pracownicy wracający z kontraktów zagranicznych nie znajdują zatrudnienia w Spółce.

Wreszcie, największa w Grupie Kapitałowej Polska Spółka Gazownictwa, której przychody są regulowane przez agencje rządowe, a  dotychczasowe rosnące z roku na rok zyski powinny zapewniać stabilizację zatrudnienia, prowadzi w ramach przyjętej przez Zarząd PGNiG Strategii Budowania Wartości Grupy Kapitałowej, optymalizację kosztów pracy wdrażając jednocześnie w trybie niezwykle szybkim i nieprofesjonalnym reorganizację  jednostek terenowych, czyli mówiąc wprost – redukcję zatrudnienia na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki na terenie całej polski. Na dzień dzisiejszy, skala zwolnień Pracowników w PSG uzależniona jest od ilości ludzi, którzy nie wytrzymają napięcia i podejmą decyzję o zgłoszeniu się do programu dobrowolnych odejść.

Taki sam model prowadzenia polityki optymalizacyjnej został zastosowany w powołanej Spółce PGNiG Obrót Detaliczny, w której następują likwidacje Biur Obsługi Klienta, konsolidacje działów i jednostek terenowych prowadzące do kolejnych redukcji zatrudnienia, w Spółce, którą w wyniku Dyrektyw UE i niespotykanej w Europie skali uwolnienia rynku gazu rzucono na konkurencyjny rynek nie dając jej mechanizmów regulujących ceny. Pracownicy obszaru handlu przez ostatnie lata przechodzili centralizację, decentralizację i reorganizację, aż wreszcie wydzielenie z PGNiG SA do zewnętrznego podmiotu pracując w zupełnym braku poczucia stabilizacji zatrudnienia.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z tym, że wszystkie te wymienione działania wobec Grupy Kapitałowej PGNiG,  a przede wszystkim z faktem, iż działania te w sposób bezpośredni i negatywny dotyczą Pracowników, wobec sytuacji, w której trudno dziś nawet określić ile tysięcy Pracowników zostanie zwolnionych w całej Grupie Kapitałowej, jak również w obliczu braku reakcji i dialogu z Ministrem Skarbu Państwa zmuszeni jesteśmy do podjęcia działań pokazujących problemy i zagrożenia jakie spotykają Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

W związku z powyższym, wzywamy Was Koleżanki i Koledzy Związkowcy OZZ GNiG, Pracownicy i  Sympatycy Związku, jak również wszystkie organizacje związkowe działające w naszej branży do wzięcia udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie, w dniu 18 kwietnia br.(sobota).

Zgodnie z ustaleniami z organizatorami, podczas manifestacji nasz Związek będzie miał możliwość przedstawienia postulatów Strony Społecznej GK PGNiG pod Ministerstwem Skarbu Państwa, a także złożenia petycji Ministrowi. Od tego, ilu z nas będzie uczestniczyć w manifestacji wyrażającej protest przeciwko działaniom w naszej branży, które w sposób bezpośredni zagrażają najistotniejszym prawom pracowniczym zależy, czy nasz głos będzie słyszalny, a stawiane postulaty dotrą do adresata. Nie możemy pozostawać obojętni  sytuacji, w której Strona Społeczna jest systematycznie i konsekwentnie pozbawiana godnych warunków pracy, a przede wszystkim zatrudnienia. Musimy wspólnie – wszyscy Pracownicy – domagać się, aby rządzący naszym krajem zaczęli realizować obietnice dotyczące wprowadzania standardów kapitalizmu społecznego na wzór innych krajów Unii Europejskiej. Musimy solidarnie i głośno zaprotestować wobec sytuacji, w której Rząd faworyzuje i dba wyłącznie o interesy biznesu, nie zachowując nawet pozorów równowagi kapitału i pracy, traktując społeczeństwo jak tanią i nic nie znaczącą siłę roboczą, pozbawioną praw do godnego życia.

O kwestiach organizacyjnych poinformowani będą Przewodniczący Oddziałów Związku i do nich prosimy kierować zgłoszenia uczestnictwa w manifestacji. Liczymy, że dotychczas zgłaszane protesty i niezadowolenia Pracowników w poszczególnych jednostkach naszej branży z terenu całej Polski, zostaną zamanifestowane przez Państwa pod siedzibą Właściciela – Ministra Skarbu Państwa.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »