Start
XXXII Sprawozdawczo ? Wyborcze Zgromadzenie OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.05.2015.

W dniach 14 – 15 maja 2015r. w Wojcieszycach obradowali Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zgromadzenie Delegatów poprzedzone było procesem wyborczym we wszystkich strukturach jednostek terenowych OZZ GNiG.

Zaproszenie Związku przyjęli i uczestniczyli w Obradach Goście Zgromadzenia:
Kolega Ryszard Zbrzyzny – Poseł na Sejm RP, Członek Prezydium OPZZ, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
Kolega Jan Guz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Kolega Franciszek Bobrowski – Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Zaproszenie na Obrady Delegatów przyjęli przedstawiciele Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Pracodawcy Grupy Kapitałowej PGNiG:
Pan Waldemar Wójcik – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Pan Tadeusz Zając – Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości w PGNiG SA
Pan Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Tomasz Bukowski – Prezes Zarządu Spółki Obrotu Detalicznego
Pan Ryszard Jedrzejaczak – Prezes Zarządu Exalo Drilling SA
Pan Tomasz Wilgusz – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji w Exalo Drilling SA
Pan Piotr Korzuch – Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa
Pani Marzena Majdzik – Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Andrzej Wais – Główny Specjalista ds. Dialogu Społecznego w Spółce PGNiG Technologie SA

W Obradach XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia uczestniczyli Delegaci z Oddziałów i Sekcji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa. Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, w Zgromadzeniu brało udział 83 Delegatów na 91 uprawnionych – co stanowiło 91% składu Organu. Wobec powyższego, Zgromadzenie było prawomocne do wyborów władz związku na kolejną kadencję, do podejmowania Uchwał i Stanowisk w imieniu Związku a także do uchwalania Statutu.

Pierwszego dnia Zgromadzenia Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodniczących – Kierowników Sektorów, Członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z uchwaloną Ordynacją Wyborczą, w celu zapewnienia reprezentacji wszystkim grupom Członków OZZ GNiG wybory Wiceprzewodniczących oraz wybory Członków Prezydium odbywały się w Sektorach.

Pierwszego dnia Obrad, Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia wybrali na Przewodniczącego Związku Kolegę Dariusza Matuszewskiego (Przewodniczącego Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa), który w wyborach nie miał kontrkandydata. Kolega Dariusz Matuszewski pełni funkcję Przewodniczącego OZZ GNiG od roku 1999, nieprzerwanie ciesząc się zaufaniem Członków Związku.

Na Wiceprzewodniczących Związku – Kierowników Sektorów Delegaci wybrali:
Kolegę Eugeniusza Postawę (Przewodniczący Oddziału Exalo Drilling) – Kierownik Sektora Naftowego i Zaplecza.
Kolegę Mariusza Gierczaka (Przewodniczący Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego) – Kierownik Sektora Handlowego.
Kolegę Tomasza Gabzdyla (Przewodniczący Sekcji w Zabrzu w Oddziale Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału) – Kierownik Sektora Gazownictwa.

Wybrani Wiceprzewodniczący Związku – Kierownicy Sektorów również nie mieli kontrkandydatów i cieszyli się pełnym poparciem Delegatów ze swoich Sektorów. Koledzy Eugeniusz Postawa i Mariusz Gierczak zostali wybrani na Wiceprzewodniczących kolejny raz, Kolega Tomasz Gabzdyl funkcję Wiceprzewodniczącego OZZ GNiG będzie pełnił po raz pierwszy.

Delegaci wybrali Członków Prezydium Związku w osobach:

Sektor Handlowy: Koledzy Adam Marek, Marek Sobol, Marek Mazurkiewicz, Rafał Wardyn. Dla Kolegi Rafała Wardyna będzie to pierwsza kadencja w Prezydium, pozostali Koledzy pełnili funkcję w poprzedniej kadencji.

Sektor Gazownictwa: Koleżanka Teresa Utnik i Koledzy: Czesław Kozłowski, Mariusz Łuczak, Stanisław Szumański i Marek Orfin. W Sektorze Gazownictwa po raz pierwszy funkcję Członka Prezydium będzie pełnił Kolega Marek Orfin. Pozostałe wybrane osoby będą pracowali w Prezydium Związku kolejną kadencję. Ponadto, Kolega Czesław Kozłowski pełnił przez wiele lat funkcję Wiceprzewodniczącego Związku – Kierownika Sektora Gazownictwa. Nie podjął się dalszego pełnienia tej funkcji ze względu na wiele obowiązków służbowych, a przede wszystkim zmianę stanowiska pracy. Kolega Czesław Kozłowski zapewnił jednak Delegatów, że nadal będzie brał czynny udział w życiu i działalności Związku, również jako pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddzialu Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podziękował Koledze Czesławowi Kozłowskiemu za wiele lat kierowania największym Sektorem Związku, zwłaszcza w trudnych czasach związanych z konsolidacją.

Sektor Naftowy i Zaplecza: do Prezydium Związku w Sektorze Naftowym i Zaplecza Delegaci wybrali najwięcej Członków Prezydium, dla których będzie to początek działalności w tym Organie. Delegaci wybrali Koleżankę Annę Wałowską i Kolegów: Władysława Wanata, Jacka Konderę, Mariusza Lewandowskiego i Krzysztofa Nawrockiego. Tylko dla Kolegi Władysława Wanata jest to kolejna kadencja w Prezydium OZZ GNiG.

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski pogratulował Koleżankom i Kolegom zaufania Delegatów i wyboru do Prezydium Związku IX kadencji. Podkreślił jednak, że sytuacja w PGNiG SA, a przede wszystkim w Spółkach Grupy Kapitałowej jest bardzo skomplikowana i Członków Prezydium czeka cztery lata ciężkiej pracy i intensywnej działalności. Przewodniczący podkreślił, że liczy na bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie Członków Prezydium w działalności Związku.

Delegaci XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia wybrali Komisję Rewizyjną w osobach: Koleżanki Iwonę Rospęk i Edytę Mamcarczyk oraz Kolegów: Arkadiusza Krawisza, Marka Stanickiego i Bartosza Brydaka. W tym gronie Koledzy Mariusz Stanicki i Arkadiusz Krawisz są doświadczonymi Członkami Komisji, ponadto Kolega Marek Stanicki pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji.

Delegaci XXXII Zgromadzenia uchwalili nowy, jednolity tekst Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Projektowane zmiany zostały przygotowane przez Komisję Statutową, której pracami kierował Kolega Marek Sobol. Projektowane zmiany miały na celu usystematyzowanie zapisów zgodnie z obecnym status quo w zakresie funkcjonowania Związku, jego struktury oraz potrzeb organizacyjnych, a także w oparciu a aktualne przepisy prawa pracy. Zmiany wypracowane przez Komisję Statutową zostały skonsultowane z Prawnikiem Związku Mecenasem Markiem Żegnałkiem i były przedmiotem wielotygodniowych konsultacji społecznych w Związku.

Drugiego dnia Obrad, wystąpienia i prezentacje mieli Goście Zgromadzenia a w imieniu Delegatów pytania zadawali Przewodniczący Związku i Kierownicy Sektorów.

Delegaci podjęli dwa Stanowiska: w sprawie sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz w sprawie sytuacji w Spółce Obrotu Detalicznego. Stanowiska zostaną przesłane do Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Informację sporządziła; Magdalena Starosta-Herbut

Zmieniony ( 18.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »