Start
Informacja z Posiedzenia Prezydium OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.07.2015.

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Dnia 22 czerwca 2015r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium i Komisji rewizyjnej OZZ GNiG inaugurujące IX kadencję Organów Związku. Na posiedzeniu omówione zostały bieżące sprawy Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA, zebrani przyjęli kierunki działalności na najbliższe tygodnie, jak również uzgodnione i przyjęte zostały kwestie organizacyjne związane z pracą Prezydium Związku.

Prezydium Związku podjęło decyzję o rozpoczęciu wydawania Biuletynu Związkowego, który niezależnie od związkowej strony internetowej będzie zawierał najważniejsze sprawy z działalności związku. Decyzją Prezydium Biuletyn Związkowy będzie wydawany w formie elektronicznej raz w miesiącu, pierwszy numer ukaże się w miesiącu wrześniu br. Prezydium powołało Redakcję Biuletynu w osobach:

Mariusz Łuczak
Tomasz Gabzdyl
Marek Sobol
Władysław Wanat

W Biuletynie Związkowym będą zawarte bieżące pisma Związku, a także wystąpienia Członków Związku oraz komentarze Związkowców, zawłaszcza w kwestiach dotyczących ogółu oraz spraw mających doniosłą wagę dla Organizacji. Redakcja Biuletynu wyłoniła ze swojego składu Redaktora Naczelnego i powierzyła tę funkcje Koledze Mariuszowi Łuczakowi. Redaktor Naczelny będzie odpowiedzialny za złożenie i wydanie Biuletynu Związkowego.

Wszelkie sprawy, które zdaniem naszych Członków powinny znaleźć się w Biuletynie Związkowym OZZ GNiG prosimy kierować do Redaktorów odpowiedzialnych za informacje z poszczególnych Sektorów:

Sektor Naftowy i Zaplecza: Kolega Władysław Wanat Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Gazownictwa: Kolega Tomasz Gabzdyl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Sektor Handlowy: Kolega Marek Sobol Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wszelkie informacje, które zdaniem Członków Związku powinny ukazać się w biuletynie można również kierować do biura Związku Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Redakcja Biuletynu będzie również odpowiedzialna za dokumentowanie pisemne i fotograficzne spotkań związkowych.

W imieniu Prezydium i Redakcji Biuletynu zachęcamy Członków Rady Krajowej jak i wszystkich Członków Związku, do aktywnego włączenia się w inicjatywę. Czekamy również na historyczne zdjęcia i informacje na temat naszego Związku i jednostek organizacyjnych.

 

Prezydium Związku podjęło decyzję o powołaniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zadaniem będzie opiniowanie dokumentów dotyczących tego istotnego w działalności związkowej obszaru. Prezydium powołało Komisję BHP w składzie:

Marek Orfin
Jacek Kondera
Adam Marek.

Do zadań Komisji będzie należało w szczególności przygotowywanie uwag i opinii do dokumentów z zakresu BHP przesyłanych do Związku z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pomoc merytoryczna w zakresie opiniowania dokumentów oraz zmian wszelkich regulaminów z zakresu BHP obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGNiG, a także przygotowywanie krótkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do Biuletynu Związkowego.

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »