Start
Informacja w sprawie postulatów płacowych OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.02.2016.

Wałbrzych, dnia 17 lutego 2016r.

INFORMACJA
w sprawie postulatów płacowych OZZ GNiG
Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
wobec Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dnia 11 lutego 2016r. na spotkaniu przedstawicieli Strony Społecznej z przedstawicielami Pracodawcy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa przekazali na ręce Pana Jana Anysza Pełnomocnika ds. Dialogu Społecznego w PSG Doradcy Zarządu wystąpienie zawierające żądania płacowe, dotyczące przeszeregowań wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Spółki w roku 2016. Związek wyznaczył Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa termin 25 lutego 2016r. na spełnienie postulatów, w przeciwnym razie Organizacja podejmie kroki na drodze sporu zbiorowego w celu zabezpieczenia podstawowych interesów pracowniczych Załogi Spółki.

Decyzja o przedstawieniu postulatów jest podyktowana przede wszystkim faktem, iż pomimo doskonałej kondycji Spółki, która jest wynikiem oddanej i ciężkiej pracy Załogi, od trzech lat – od momentu konsolidacji obszaru dystrybucji – Pracownicy nie otrzymali przeszeregowań płac zasadniczych. Również w Planie działalności gospodarczej na rok 2016 Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa założył zerowy wskaźnik przyrostu wynagrodzeń. Strona Społeczna, po bardzo trudnym okresie związanym z procesem konsolidacji oczekuje wreszcie decyzji dotyczącej wzrostu zasadniczych wynagrodzeń zwłaszcza, że finanse Spółki bez problemu na to pozwalają.
Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa mają za sobą bardzo trudne trzy lata. Konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot spowodowała radykalne zmiany organizacyjne i systemowe, które dotknęły wszystkie stanowiska pracy. Kiedy w roku 2013 podjęta została decyzja o przejęciu przez nowy podmiot Pracowników z sześciu spółek dystrybucyjnych, rozpoczął się dla Załóg bardzo trudny okres związany z procesem konsolidacji. W ciągu trzech lat, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji zatrudnienia ze Spółki odeszło 1451 osób, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań w Spółce na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Załoga Polskiej Spółki Gazownictwa w ramach zadań nałożonych na podmiot przez państwo i społeczeństwo realizuje swoją misję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, pracując na granicy bezpieczeństwa i możliwości. Polska Spółka Gazownictwa jest największym i najstabilniejszym finansowo podmiotem Grupy Kapitałowej PGNiG, przyczyniając się w największym stopniu do ogromnego zysku osiągniętego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Przez trzy lata prowadzonego procesu konsolidacji Załoga Spółki bez przerwy podlegała reorganizacji i restrukturyzacji, pracownicy wykonują swoje bardzo odpowiedzialne obowiązki pod ogromna presją i pełni obaw o przyszłość. Ostatnie lata to dla Pracowników okres, w którym maksymalizacja zysków kosztem Strony Społecznej stała się zasadą prowadzonej działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w Spółce jest kwotą, której nie osiąga wiekszość Załogi, ponieważ jest to wartość skutecznie zawyżona przez menadżerskie kontrakty i wynagrodzenia kadry Centrali Spółki, która została ukształtowana po konsolidacji i jest jedyną jednostką w całym podmiocie, w którym tworzone są nowe stanowiska pracy. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy swoje zadania wykonują w terenie, najbliżej społeczeństwa, którzy są podstawą całej działalności obszaru dystrybucji gazu, pracują za wynagrodzenia znacznie mniejsze niż średnia płaca w Spółce i od kilku lat nie otrzymali najmniejszego przeszeregowania płacy zasadniczej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa jest reprezentacją kilku tysięcy Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa i w imieniu swoich Członków wystąpił do Zarządu PSG z roszczeniami płacowymi, które nie stanowią wyzwania finansowego dla Spółki i w żaden sposób nie wpłyną na jej kondycję ekonomiczną. Strona Społeczna domaga się podniesienia wynagrodzenia w bardzo trudnych czasach, chcąc mieć możliwość utrzymania swoich Rodzin za ciężką i oddaną pracę. W ostatnich latach wszelkie postulaty płacowe polskich pracowników odbierane są w otoczeniu jako nieuzasadnione i nieuprawnione roszczenia. Najważniejszy w polskim biznesie stał się wynik ekonomiczny i zysk, a pracownicy i ich sprawy zostały zepchnięte na margines relacji przemysłowych. Organizacje występujące w imieniu interesów pracowniczych stają się przedmiotem ataków dyskredytujących ich działania, a zmanipulowany przekaz płynący do społeczeństwa przedstawia pracowników jako przepłacanych i stawiających nieuprawnione roszczenia. Jako organizacja pracownicza mamy głęboką nadzieję, że takie podejście do ludzi pracy będzie odchodziło w przeszłość, a świat biznesu dostrzeże wreszcie, że bez oddanej i fachowej załogi nie ma prawdziwego sukcesu w działalności gospodarczej.

Postulaty postawione Zarządowi PSG przez nasz Związek mają swoje źródło w przekonaniu, iż wynik ekonomiczny Polskiej Spółki Gazownictwa jest przede wszystkim dziełem Załogi Spółki. Brak woli ze strony Zarządu PSG do negocjacji płacowych, a także założenie kolejny już raz zerowego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń jest w odczuciu Strony Społecznej głęboką niesprawiedliwością i nieuczciwością wobec Pracowników Spółki. Jako reprezentacja kilku tysięcy Członków Związku, będących Pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa będziemy stanowczo domagać się realizacji uzasadnionych roszczeń płacowych, wykorzystując w walce
o interesy pracownicze wszelkie dostępne prawem instrumenty, do strajku włącznie. Uważamy, że Strona Społeczna wywiązała się ze wszystkich zadań nałożonych przez państwo i społeczeństwo. Pracownicy ponieśli koszt społeczny i ekonomiczny konsolidacji obszaru dystrybucji, a organizacje pracownicze działające w Spółce zostawiły Pracodawcy wystarczająco dużo czasu na zajęcie się sprawami Załogi. Nasz Związek stoi na stanowisku, że roszczenia stawiane Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa nie są wygórowane w kontekście poziomu wynagrodzeń pracowniczych w Spółce, zaangażowaniu Załóg jak i sytuacji ekonomicznej PSG.

 

Za Zarząd OZZ GNiG,

Przewodniczący OZZ GNiG
Dariusz Matuszewski

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »