Start arrow Wydarzenia arrow Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Sektora Naftowego i Zaplecza
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Sektora Naftowego i Zaplecza Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Naftowego i Zaplecza

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po posiedzeniu Delegatów Sektora Naftowego i Zaplecza, po wysłuchaniu wystąpienia Pana Waldemara Wójcika Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA, po długiej dyskusji dotyczącej spraw Sektora Naftowego i Zaplecza, biorąc pod uwagę sytuację podmiotów Grupy Kapitałowej z obszaru Sektora Naftowego i Zaplecza, podjęli stanowisko następującej treści:

  1. Delegaci Zgromadzenia OZZ GNiG z ogromnym niepokojem obserwują sytuację Pracowników Spółki Exalo Drilling, w której Pracodawca ogłosił grupowe wypowiedzenia warunków pracy z całą Załogą, w tym wypowiedzenia umów o pracę z ogromną grupą 900 Pracowników. Delegaci stoją na stanowisku, że w procesie negocjacji dotyczących warunków zwolnień grupowych Zarząd Spółki Exalo Drilling zaproponował zasady nie mające nic wspólnego z właściwym działaniem osłonowym. Zaoferowane Pracownikom zapomogi nie mogą w najmniejszym nawet stopniu zrekompensować utratę miejsca pracy. Delegaci uważają, że Zarząd Exalo Drilling nie oferuje Spółce żadnej wizji dalszego funkcjonowania, a podjęte działania w odczuciu Strony Społecznej prowadzą wprost do likwidacji jedynej państwowej spółki naftowej.

  2. Delegaci XXXIII Zgromadzenia Związku z ogromnym niepokojem przyjmują bierność Zarządu PGNiG SA, który jest Właścicielem w stosunku do Spółki Exalo Drilling, wobec dramatycznej sytuacji Pracowników Spółki, w sytuacji gdy dla Pracowników PGNiG SA jak i Pracowników Geonafty oferowane są godne warunki rozwiązywania umów o pracę. Pracownicy Spółki Exalo Drilling nie mieli wpływu na decyzje poprzedniego Zarządu PGNiG SA dotyczące konsolidacji spółek wiertniczo – serwisowych, a obecnie stają się ofiarami nietrafionych decyzji gospodarczych, w tym zakupu ciężkich urządzeń wiertniczych na poszukiwania gazu z łupek. Delegaci uważają za ogromna niesprawiedliwość, że we wspólnej Grupie Kapitałowej Pracownicy, którzy wspólnymi siłami przez lata budowali jej wartość, traktowani są w sposób biegunowo różny, a Zarząd PGNiG SA, który powinien być gwarantem korporacyjnej sprawiedliwości społecznej, biernie przygląda się zbliżającemu się upadkowi polskiego sektora naftowego i ogromnej krzywdzie własnych Pracowników.

  3. Delegaci Zgromadzenia Związku z niepokojem przyjmują również informację dotyczącą sytuacji Geofizyk Grupy Kapitałowej PGNiG. Połączenie Spółek wygląda na doraźne, przypadkowe działanie, które nie zostało poprzedzone właściwą analizą i przedstawieniem wizji dla przyszłości tych podmiotów. Delegaci wyrażają ogromną obawę, że wynikiem tego działania będą kolejne zwolnienia grupowe w tym sektorze, prowadzone bez jakichkolwiek zabezpieczeń dla Pracowników.

  4. Delegaci XXXIII Zgromadzenia, jako szeroka reprezentacja Załóg Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ma pełną świadomość zewnętrznych czynników determinujących sytuację Spółek naftowych i zaplecza, jednak Delegaci stoją na stanowisku, że Zarząd PGNiG SA w trybie nadzoru właścicielskiego, biorąc odpowiedzialność za wszystkich Pracowników Grupy Kapitałowej powinien, opierając się na doświadczeniu i fachowości ludzi doskonale znających branżę, znaleźć rozwiązania, które pozwolą podmiotom z sektora naftowego i zaplecza przetrwać kryzys, a w przypadku podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia zabezpieczyć zwalnianych Pracowników i zagwarantować im godne pożegnanie z naszą branżą.

  5. Delegaci z niepokojem obserwują sytuację, w której brakuje spójnej polityki korporacyjnej, która funkcjonując w obszarze Grupy Kapitałowej, budowałaby koncepcję i wizję dla dalszego funkcjonowania tego obszaru branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Delegaci z rozgoryczeniem konstatują, że Zarząd PGNiG SA podejmuje decyzję kapitałowego udziału w Polskiej Grupie Górniczej gwarantując środki na wypłatę czternastej pensji dla górników, a własnych Pracowników traktuje bezwzględnie, upokarzając ich niewielką zapomogą i to nie dla każdego zwalnianego Pracownika. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako organizacja pracownicza w pełni solidaryzuje się z problemami sektora górnictwa węgla kamiennego, jednak Delegaci stoją na stanowisku, że Zarząd PGNiG SA powinien w pierwszej kolejności zabezpieczyć własnych Pracowników, którzy w sposób zupełnie niezawiniony znaleźli się w dramatycznej sytuacji. PGNiG SA wydaje ogromne pieniądze na sponsoring i reklamy, a dla własnych Załóg, które budowały potencjał Grupy Kapitałowej, nie szuka rozwiązań, które pozwoliłyby Pracownikom i ich Rodzinom na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych do momentu znalezienia innego zatrudnienia.

  6. Delegaci XXXIII Zgromadzenia zwracają się do Zarządu PGNiG SA o podjęcie trójstronnego dialogu społecznego na poziomie branży, w którym uczestniczyłby Zarząd PGNiG SA, Zarządy Spółek Exalo Drilling i Geofizyki oraz przedstawiciele Strony Społecznej, w celu znalezienia godnych rozwiązań w procesie zwolnień grupowych, jak i uzyskania przez Stronę Społeczną informacji dotyczącą wizji dla dalszego funkcjonowania Sektora. Delegaci Zgromadzenia, w imieniu ogromnej grupy Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, apelują do Zarządu PGNiG SA, aby w trybie nadzoru właścicielskiego podjął działania mające na celu łagodzenie społecznych skutków obecnej sytuacji.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z ogromna dezaprobatą oceniają postawę Prezesa Zarządu Spółki Exalo Drilling, który mimo zaproszenia na obrady Zgromadzenia Delegatów nie zaszczycił reprezentacji Strony Społecznej swoją obecnością, co zostało odebrane w taki sposób, iż Prezes Zarządu Spółki Exalo Drilling, prezentujący wobec Strony Społecznej wrogą postawę, obawia się bezpośredniego spotkania i merytorycznej dyskusji. Podejmując decyzję o zwolnieniach grupowych i mając odwagę oferowania Pracownikom w tym procesie zapomóg, jako Pracodawca powinien mieć również cywilną odwagę podjęcia dyskusji ze Stroną Społeczną. Delegaci wyrażają również poważną obawę, że Prezes Zarządu Exalo Drilling nie ma żadnej wizji i koncepcji dla dalszego funkcjonowania tego podmiotu, a to co ma do zaoferowania Spółce i jej Pracownikom to zwolnienia bez żadnych zabezpieczeń i wyprzedaż majątku.

Delegaci Zgromadzenia OZZ GNiG solidaryzują się z Załogami Sektora Naftowego i Zaplecza, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po wielu latach walki o jedność branży i państwowy sektor górnictwa naftowego liczył na odbudowę, nową koncepcję dla funkcjonowania podmiotów i szeroko pojęty dialog społeczny z doświadczoną i fachową Załogą, która jak nikt inny jest zainteresowana budowaniem silnej, państwowej spółki naftowej. Niestety, w tych dążeniach Strona Społeczna pozostaje sama, wobec zupełnej obojętności Zarządu PGNiG SA, tak dobrze znanej nam sytuacji z lat ubiegłych.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa swoim stanowiskiem apelują do Zarządu PGNiG SA o uwagę i troskę dla Pracowników zwalnianych bez żadnych zabezpieczeń, oraz o podjęcie konstruktywnych działań mogących zapobiec likwidacji państwowego sektora górnictwa naftowego, co będzie oznaczało koniec wieloletniej, wspaniałej historii polskiego górnictwa naftowego.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »