Start
Zakończenie prac nad Umową Społeczną w PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
21.06.2016.

Image

W Polskiej Spółce Gazownictwa zakończyły się prace nad nową umową społeczną. Od miesiąca kwietnia 2016r. w Spółce pracowały powołane przez Prezesa Zarządu zespoły, których zadaniem było opracowanie nowej strategii, struktury organizacyjnej zapewniającej konsolidację obszaru dystrybucji i jego dynamiczny rozwój oraz zbudowanie nowego systemu motywacyjnego. W ramach nowego otwarcia dla dialogu społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, w skład zespołów zadaniowych powołani zostali przedstawiciele dwóch reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i NSZZ „Solidarność”, a także reprezentacja pozostałych Związków Związkowych, które nie mają w Spółce statusu organizacji reprezentatywnych. Razem z reprezentacją Strony Społecznej na strategicznych warsztatach w pracach zespołów uczestniczyli specjaliści Spółki. Powołanie zespołów i udział Strony Społecznej w budowaniu całkiem nowej rzeczywistości korporacyjnej, jest wyrazem nowych, wysokich standardów dialogu społecznego. Strona Społeczna wysoko ocenia działania Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który budując nową wizję dla podmiotu zaprosił przedstawicieli Pracowników do wspólnej pracy, wykorzystując kapitał jakim jest wiedza i doświadczenie Załogi. Jest to działanie, które zwiększa zaangażowanie wszystkich w proces zmian, buduje wspólną tożsamość organizacyjną, a przede wszystkim otwiera nowy rozdział budowania społecznej kultury organizacyjnej w Grupie Kapitałowej PGNiG, jeśli nie w ogóle w polskim środowisku pracy.

Zespoły zadaniowe pracowały przez wiele tygodni na warsztatach strategicznych, rezygnując na kilka miesięcy z prywatnego życia. W toku prac pojawiało się wiele kwestii spornych, zwłaszcza w odniesieniu do nowej struktury organizacyjnej Spółki i obawy wobec alokacji Pracowników do nowego schematu organizacyjnego. Formuła prowadzenia zmian w drodze dialogu społecznego i udziału w pracach przedstawicieli Strony Społecznej pozwoliła na osiągnięcie konsensusu. Dnia 17 czerwca 2016r. w Muzeum Gazownictwa nastąpiło uroczyste sygnowanie dokumentów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Zarządu PGNiG SA.

Wprowadzony pakiet zmian zakłada gwarancje zatrudnienia oraz wiele korzyści finansowych i pozafinansowych dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Przede wszystkim, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zachowa w strukturze grupę ok. 1300 Pracowników przewidzianych do zwolnienia przez poprzedni Zarząd Spółki. w ramach podpisanego pakietu, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantuje Pracownikom między innymi:

 

  • Zachowanie miejsc pracy – Zarząd Spółki nie wprowadza zaplanowanych zwolnień 1300 Pracowników;
  • Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zagwarantował Stronie Społecznej, że do końca jego kadencji nie będzie żadnych redukcji zatrudnienia;
  • W Spółce zostanie wprowadzony nowy system motywacyjny na lata 2016 – 2018 o łącznej wartości ok. 150 mln zł.;
  • Pracodawca gwarantuje, że w procesie zmian organizacyjnych każdy Pracownik otrzyma dwie propozycje pracy (jedną w aktualnej lokalizacji, drugą w innej lokalizacji do wyboru);
  • W prowadzona zostanie znacząca zmiana widełek płacowych (podniesienie minimalnego wynagrodzenia w Spółce z 2 480 zł. do 3 100 zł.;
  • System premiowy: docelowo 23% premii w przeliczeniu miesięcznym, docelowo łącznie 69% premii kwartalnie;
  • PPE docelowo 7% (nie więcej niż 300 zł.)
  • Wynegocjowany i sygnowany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PSG zawierający korzystniejsze zapisy w stosunku do poprzedniego, jest to najlepszy Układ w GK PGNiG.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w swojej wieloletniej historii działalności na rzecz branży zawsze stał na stanowisku, że dialog społeczny jest najlepszą drogą do osiągania równowagi między interesami stron zbiorowych stosunków pracy. Związek zawsze podkreślał, że udział Strony Społecznej w procesie decyzyjnym może przynieść wyłącznie korzyści zarówno Pracodawcy jak i Załodze. Bezprecedensowe działanie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w prowadzeniu dialogu społecznego, uczciwość i otwartość wobec Pracowników jest mocna podstawą do wspólnego sukcesu – dynamicznego rozwoju Spółki i spokojnej pracy za godne wynagrodzenie.

Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 21.06.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »