Start
Konferencje Projektowe Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
03.07.2016.

W miesiącu czerwcu br. odbyły się dwie międzynarodowe konferencje w ramach projektów realizowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

21 – 22 czerwca 2016r. Budapeszt

Międzynarodowe seminarium w ramach projektu „AWARE: Asserting Worker’s Acces Right to Information in Europeas Gas and Oil undertakings” – „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu”.

Aplikantem projektu jest Ogólnopolski Związek zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami są:

  • Industria de CCOO -  Hiszpania
  • Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
  • Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
  • Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary - Węgry

Projekt ma na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, oraz działania związane z ochroną interesów pracowniczych w procesach restrukturyzacyjnych.
Konferencja w Budapeszcie jest kolejnym spotkaniem organizacji biorących udział w projekcie, a na seminarium przedstawiciele związków zawodowych wymieniali się doświadczeniami w krajach uczestniczących w projekcie dotyczącymi zaangażowania pracowników w procesy restrukturyzacyjne, a także doświadczeniami w zakresie skuteczności działań związków zawodowych w minimalizowaniu negatywnych skutków restrukturyzacji, jak i ochroną ludzi pracy w obliczu zmian gospodarczych.

Na seminarium uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów ekspertów z zakresu prawa pracy, którzy przedstawili zebranym tematy związane z legislacją pracowniczego i związkowego prawa unijnego w krajach członkowskich.


Image

Image

Image

Image

29 czerwca 2016r. Wilno

Międzynarodowe warsztaty w Wilnie były kolejnym spotkaniem w ramach projektu „Równe prawa pracownikom oddelegowanym – zwiększenie świadomości o dyrektywie 96/71/WE”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu UE pt. „Delegowanie pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji”.

W UE często stosowana jest forma wzajemnej wymiany zatrudnionych w przedsiębiorstwach o takim samym lub podobnym profilu działalności. W celu ujednolicenia zasad wymiany pracowników na europejskim rynku pracy, w roku 1996 wydana została dyrektywa 96/71/WE regulująca kwestie dotyczące oddelegowania pracowników pomiędzy krajami członkowskimi. Dyrektywa określa prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstwa przyjmującego pracowników, jak i wyznacza zakres praw i obowiązków osoby oddelegowanej. Dyrektywa mimo wielu lat obowiązywania nie była jednolicie i właściwie stosowana, wobec czego przyjeto kolejną dyrektywę 2014/67/UE, zwaną „dyrektywą wdrożeniową”. W Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich trwają prace nad implementacją zasad z zakresu delegowania pracowników.

Projekt realizowany jest przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wraz ze związkami zawodowymi sektora nafty i gazu z Litwy, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Na międzynarodowych warsztatach w Wilnie uczestnicy omówili dyrektywę o delegowaniu pracowników, jak i diagnozowali problemy pracowników delegowanych do pracy w innym kraju członkowskim. Na pytania odpowiadali eksperci z zakresu unijnego prawa pracy.


Image

Image

Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 03.07.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »