Start
Podziękowanie Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. Jarosława Wróbla Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
22.12.2016.

Warszawa, 21.12.2016 r.

Sz. P. Dariusz Matuszewski
Przewodniczący OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Dot.: Podziękowanie za przyznanie nagrody: „Pracodawcy roku 2016 GK PGNiG dla Polskiej Spółki Gazownictwa”.

Szanowny Panie Przewodniczący

W dniach 15 i 16 grudnia br. W Zagórzu Śląskim odbyła się Konferencja Delegatów – Barbórka OZZGNiG, w której miałem zaszczyt wziąć udział.

Z wielką satysfakcją przyjąłem od Państwa odznaczenie: „Pracodawcy Roku 2016 Grupy Kapitałowej PGNiG”. Płynie ona nie tylko ze świadomości rangi tego odznaczenia, lecz również, może nade wszystko, ze świadomości, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu Strony Społecznej, zostały wypracowane najistotniejsze dokumenty dla prawidłowego działania i rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Nowatorska forma współpracy Pracodawcy ze Stroną Społeczną sprawdziła się i dowiodła, że Pracodawca i Strona Społeczna w sposób konstruktywny, ale także w oparciu o najwyższe wartości i standardy dialogu społecznego, wspólnie wypracowali Strategię Spółki na lata 2016-2022, Nową Strukturę Organizacyjną Spółki oraz system motywacyjny wraz ze zmienionym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Dokumenty te a także zawarte Porozumienie zapewniają gwarancję miejsc pracy w okresie trzech lat oraz wzrost wynagrodzeń, tak bardzo oczekiwany w ostatnich latach przez Pracowników. Realizacja Nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o na lata 2016-2022 opartej na wizji stworzenia Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki poprzez wzrost wolumenu dystrybucyjnego gazu, zwiększenie liczby przyłączanych odbiorców gazu oraz gazyfikację nowych obszarów kraju.

Na ręce Pana Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, raz jeszcze składam podziękowania za przyznane odznaczenie: „Pracodawcy Roku 2016 GK PGNiG dla Polskiej Spółki Gazownictwa”, które jest dowodem wspólnego zaufania, a zawarte Porozumienia należy stawiać za wzór i zasadę postępowania.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jarosław Wróbel

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »