Start
XXXIV Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.05.2017.

XXXIV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

W dniach 10 – 11 maja 2017r. obradowali w Jadwisinie Delegaci XXXIV Zgromadzenia OZZ GNiG. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski.

Image

W pierwszym dniu obrad Delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium za okres drugiego roku IX kadencji Związku i jednomyślnie udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres sprawozdawczy. Delegaci Sektora Naftowego i Zaplecza dokonali wyborów uzupełniających do Prezydium, którego Członkiem wybrany został Kolega Wojciech Boratyński Przewodniczący Oddziału Pracowników PGNiG SA.

Delegaci dyskutowali na tematy związane z sytuacją Załóg Spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, odbyły się również narady Sektorów Związku, na których delegaci przygotowali pytania i zagadnienia na spotkania z zaproszonymi Pracodawcami. Podczas wspólnej dyskusji Delegatów, wiele czasu poświęcone zostało kwestii relacji społecznych i potrzeby szerokiego dialogu społecznego na wszystkich poziomach branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Image

Image

Drugi dzień obrad otworzył Przewodniczący Związku witając Gości Zgromadzenia:
Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Przedstawicielkę Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Panią Martę Zygmunt Prezes Zarządu Spółki PGNiG Technologie
Pana Jarosława Wróbla Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Jana Anysza Pełnomocnika Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Dialogu Społecznego

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie Delegatów z Gośćmi, serdecznie podziękował przybyłym za przyjęcie zaproszenia i mimo wielu obowiązków spotkania z Delegatami OZZ GNiG, którzy stanowią reprezentację wszystkich Załóg Grupy Kapitałowej. Przewodniczący podkreślił potrzebę odbudowania właściwych relacji społecznych w branży, a przede wszystkim potrzebę odbudowania dialogu społecznego, który jest najlepszą drogą do konsensusu i współdziałania opartego na zaufaniu i szacunku partnerów zbiorowych stosunków pracy.

Image

Kolega Jan Guz przedstawił zebranym informację dotyczącą działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. OPZZ w swojej bieżącej pracy na rzecz środowiska pracy skupia się na najważniejszych kwestiach, które kształtują polskie środowisko pracy. Niezwykle istotną kwestią jest współdziałanie wszystkich organizacji pracowniczych w budowaniu jak najlepszych warunków dla polskich pracowników, a także zabezpieczenia socjalne i gwarancje prawne. Przewodniczący OPZZ podziękował Przewodniczącemu Związku za zaangażowanie i pracę w Prezydium OPZZ, a wszystkim liderom za aktywny udział w działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na poziomie branż oraz w strukturach terenowych. Kolega Jan Guz życzył Delegatom owocnych obrad i dalszych sukcesach w działalności na rzecz interesów pracowniczych branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Pani Prezes Magdalena Zegarska podziękowała za zaproszenie na obrady Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Pani Prezes podziękowała za zaproszenie w imieniu Pana Piotra Woźniaka Prezesa Zarządu PGNiG SA, który nie mógł przybyć ze względu na wiele ważnych obowiązków służbowych, Pani Magdalena Zegarska przekazała od Prezesa Zarządu PGNiG SA życzenia owocnych obrad, a wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej spokojnej i bezpiecznej pracy.

Pani Magdalena Zegarska w swoim wystąpieniu do delegatów podkreśliła rolę dialogu społecznego w budowaniu kultury organizacyjnej i właściwej atmosfery w środowisku pracy. Dialog społeczny i spotkania z przedstawicielami Załóg są najlepszą drogą do budowania wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku, podkreśliła również, że jako Przedstawicielka Załogi we Władzach Spółki będzie dążyła do odbudowy dialogu społecznego zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej jak i w podmiotach branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Pan Prezes Jarosław Wróbel podziękował za zaproszenie oraz możliwość spotkania i dyskusji z Delegatami Związku. Złożył również podziękowanie Stronie Społecznej Polskiej Spółki Gazownictwa za ogrom wspólnej pracy w budowaniu przyszłości Spółki. PSG osiągnęła sukces na drodze dynamicznego rozwoju, Pan Prezes podkreślił, że to wspólne osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie kredyt zaufania i wsparcie ze strony Zarządu PGNiG SA, który wyraził zgodę na taki kierunek dla polskiego gazownictwa. Pan Jarosław Wróbel przedstawił zebranym informację dotyczącą aktualnej sytuacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.

Pan Prezes Jarosław Wróbel podkreślił, że Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa z całą determinacją będzie realizował politykę polskiego Rządu w zakresie skutecznej rozbudowy systemu gazownictwa w Polsce, a przede wszystkim zabezpieczenia dywersyfikacji dostaw gazu tak, aby po raz pierwszy w historii Polska mogła dokonywać zakupu paliwa gazowego z dowolnego kierunku i źródła.

Image

Pani Prezes Marta Zygmunt podziękowała za zaproszenie, podkreśliła że właściwa komunikacja i dialog ze Stroną Społeczną dają możliwość rozwiązania najtrudniejszych nawet problemów. Jako Prezes Zarządu doskonale zdaje sobie sprawę z obaw jakie maja Pracownicy w obliczu trudności ekonomicznych w przedsiębiorstwie, uważa jednak że otwarta i uczciwa postawa Pracodawcy jest jedyna drogą do wspólnego pokonania trudności. Załoga Spółki PGNiG Technologie ma za sobą naprawdę ciężkie lata, w których nastąpiła trudna społecznie restrukturyzacja. Dzisiaj dzięki planom Zarządu PGNiG SA i Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pracownicy Technologii mogą z optymizmem spojrzeć w przyszłość, co od dawna nie było udziałem tej Załogi. 

Image

W dalszej części obrad Przewodniczący Sektorów Związku przedstawili Gościom pytania i zagadnienia dotyczące sytuacji Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Dzięki odpowiedziom udzielanym przez Gości Zgromadzenia, wiele problemów i niejasności mogło znaleźć wyjaśnienie i rozwiązanie. Kwestie dotyczące Sektora Naftowego i Sektora Handlowego zostały przekazane, ze względu na nieobecność przedstawicieli Pracodawców, Pani Prezes Magdalenie Zegarskiej, która złożyła Delegatom deklarację zaangażowania się w nurtujące Załogi problemy. Pani Prezes w podsumowaniu dyskusji podkreśliła, że obserwując spotkanie widać wyraźnie, jak duża jest potrzeba pracy na rzecz dialogu społecznego. Przysłuchując się konstruktywnej dyskusji w sprawach gazownictwa można zauważyć jak wiele problemów zostaje wyjaśnionych w merytorycznej rozmowie Pracodawcy z przedstawicielami Załogi. Pani Magdalena Zegarska podkreśliła, że takie spotkania pozwalają Załodze uzyskać wiele istotnych dla nich informacji, często uspokoić nastroje i rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach. Zapewniła Stronę Społeczną, że w swojej pracy dołoży starań, aby nastąpiło rzeczywiste nowe otwarcie dla szerokiego dialogu społecznego w branży.

Image

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski podziękował Gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w obradach, a Delegatom za owocne obrady Zgromadzenia.

Image

Image

Image

Informacja: Biuro OZZGNiG

Zmieniony ( 17.05.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »