Start
ZGROMADZENIE DELEGATÓW SEKCJI ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.10.2017.

W dniach 19-20.10.2017 w ośrodku Geovita w Dżwiżynie odbyło się po raz pierwszy wspólne Zgromadzenie Delegatów z trzech Sekcji OZZ GNIG działających w Oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Szczecinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Koszalinie
  • OZZ GNiG Oddział Pracowników PSG Sekcja w Gorzowie

Image

Gośćmi Zgromadzenia byli Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kolega Stanisław Szumański Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym Delegatom informację dotyczącą aktualnych spraw dotyczących spraw pracowniczych oraz warunków pracy w Spółce. Informację uzupełniał Kolega Mariusz Łuczak Przewodniczący Sekcji w Szczecinie, który jest Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału PSG oraz Kolega Stanisław Szumański, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą i również są zaangażowany we wszelkie procesy z zakresu zbiorowych stosunków pracy.

Kolega Stanisław Szumański przedstawił zebranym informację dotyczącą bieżącej działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Po wystąpieniach Gości oraz przedstawieniu i przyjęciu przez Delegatów sprawozdań związkowych, rozpoczęła się dyskusja na najważniejsze dla Pracowników tematy.

Image

Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez Delegatów był  problemem obciążenia pracą, w związku z wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w PSG i powołaniem nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w Spółce odczuwalny jest brak rąk do pracy. Załoga jest obciążona zadaniami ponad miarę, w wielu obszarach brakuje właściwej organizacji pracy, a na chwilę obecną nie ma decyzji o rozpoczęciu rekrutacji, co pozwoliłoby na odciążenie Pracowników. Co gorsza, do końca roku stany zatrudnienia mają być jeszcze zmniejszone. Delegaci w swoich wystąpieniach wskazywali również na fakt, że w przypadkach przejęcia znacznego zakresu dodatkowych czynności i odpowiedzialności, nie wpływa to na indywidualne wynagrodzenie Pracownika. Poruszane były również kwestie płacowe jak i okołopłacowe.  Zgromadzonym zostały przedstawione prezentacje dotyczące ogólnych warunków pracy i płacy w Spółce oraz dane z zakresu HR. Spółka obecnie realizuje wiele procesów, Załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem. Załoga liczyła, że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszy Załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że Pracownicy są zmęczeni
i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności. Delegaci zwrócili się do przedstawicieli Związku, którzy uczestniczą w spotkaniach z Pracodawcą o przedstawienie tego ważnego problemu na spotkaniu z Zarządem PSG.

Przewodniczący OZZ GNiG jednak podkreślił, że warunki pracy i dialogu społecznego Polskiej Spółki Gazownictwa powinny być przykładem dla całej Grupy Kapitałowej, ponieważ wszyscy Pracownicy branży, za swoją ciężką pracę zasługują na stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim na szacunek dla spraw pracowniczych. Mimo wielu trudności z jakimi obecnie mają do czynienia Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa, Strona Społeczna jest informowana o wszelkich działaniach, odbywają się spotkania z Dyrekcjami Oddziałów Zakładów Gazowniczych, a dialog społeczny opary jest na przejrzystych zasadach
i wzajemnym szacunku stron. Są to wartości, które należy doceniać i które niestety nie są powszechną normą w Grupie Kapitałowej.

Image

Informacja: Mariusz Łuczak Wiceprzewodniczący OZZ GNiG Oddziału Pracowników PSG, Przewodniczący Sekcji w Szczecinie Oddziału PSG

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »