Start
Międzynarodowa Konferencja w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.11.2017.

Dnia 7 listopada 2017r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”. Aplikantem projektu był Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary – Węgry

Image

Projekt z założenia miał na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków uczestniczących w projekcie mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Realizacja projektu trwała od grudnia 2015r., w ciągu jego trwania odbyła się międzynarodowa inaugurująca konferencja w Belgradzie, na której uczestnicy projektu mieli możliwość wzajemnego poznania się, a przede wszystkim nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń na temat bieżącej sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu naftowego i gazowniczego w krajach uczestniczących w projekcie, zwłaszcza w kontekście zmian gospodarczych i restrukturyzacyjnych. W kolejnych miesiącach partnerzy mieli warsztaty i spotkania krajowe dotyczące ważnej kwestii informowania pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. Omawiane były prawne regulacje krajowe i unijne dotyczące zasad informowania i konsultacji ze strona społeczną. Po warsztatach krajowych, odbyło się międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów projektu w Budapeszcie, na którym przedstawiciele organizacji pracowniczych uczestniczących w projekcie dokonali podsumowań, a dyskusja panelowa miała na celu wymianę informacji i doświadczeń krajowych. Ważnym aspektem podnoszonym w dyskusjach był dialog społeczny jako najlepsza forma budowania relacji w stosunkach przemysłowych na poziomie Unii Europejskiej, a przede wszystkim na forum krajowym i branżowym.

Image

Konferencję kończącą projekt, która odbyła się w Warszawie otworzył Przewodniczący Dariusz Matuszewski, który jako przedstawiciel aplikanta projektu był moderatorem wszystkich konferencji międzynarodowych oraz warsztatów krajowych dla Członków Związku. Przewodniczący dokonał podsumowania spotkań i warsztatów, na których przedstawiciele związków zawodowych biorących udział w projekcie mieli możliwość podniesienia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa pracy, procedur ochrony pracowników w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy też zmiany pracodawcy jak również umiejętności prowadzenia negocjacji zbiorowych. Przewodniczący Związku w imieniu OZZ GNiG przedstawił prezentację Prowadząc dyskusję panelową Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski zwrócił się do uczestników o przedstawienie informacji dotyczącą dialogu społecznego na poziomie branżowym w poszczególnych krajach.

Image

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, które już zrealizował i nadal realizuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pozwoliły na organizacje warsztatów i szkoleń dla ogromnej grupy naszych członków, którzy uzyskali wiedzę z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, podnieśli umiejętności z zakresu negocjacji w zbiorowych stosunkach pracy, jak również mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami związków zawodowych pokrewnych branż zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach europejskich nienależących do Wspólnoty. Obok niekwestionowanych korzyści merytorycznych wynikających z uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, spotkania te pozwalają na nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz zacieśniają więzy pracowników branży naftowej i gazowniczej w europejskim środowisku pracy.

Informacja: biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 09.11.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »