Jubileuszowe Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG w Gazownictwie Wałbrzyskim Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

JUBILEUSZOWE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
OZZ GNiG W GAZOWNICTWIE WAŁBRZYSKIM

Dnia 15 czerwca 2018r. w Wałbrzychu odbyło się Jubileuszowe spotkanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w wałbrzyskim gazownictwie. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Przemysław Prucnal, przedstawiciele struktur terenowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przede wszystkim grono emerytów i rencistów. Na Zgromadzenie przybyli również liderzy z Związku z Wrocławia: Kolega Marek Orfin oraz ze Zgorzelca: Kolega Marian Biniecki wraz z delegacją.

Spotkanie otworzył i prowadził Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i wieloletni lider związkowy wałbrzyskiego gazownictwa.

Image

Obrady odbyły się pod Sztandarem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się od przedstawienia bieżącej informacji dotyczącej spraw pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz spraw dotyczących Pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu. Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja Dolnośląska.  Po zakończeniu informacji i dyskusji dotyczącej spraw pracowniczych i związkowych odbyła się Akademia Jubileuszowa.

Image

Akademia rozpoczęła się od okolicznościowego wystąpienia Przewodniczącego Związku Kolegi Dariusza Matuszewskiego. Zgromadzeni mogli zapoznać się z historią działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie. Po wystąpieniu okolicznościowym zgromadzeni  obejrzeli filmy z foto-wspomnieniami z działalności OZZ GNiG oraz film z foto-wspomnieniami z działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie.

Przewodniczący Związku podziękował za współpracę wyróżniającym się działaczom, podkreślił zwłaszcza zasługi Kolegi Tadeusza Barkowskiego wieloletniego działacza Związku w Wałbrzychu oraz strukturach ogólnopolskich, członka Pocztu Sztandarowego OZZ GNiG i Lisa Majora na biesiadach związkowych. Kolega Tadeusz Barkowski zdecydował się na przejście na emeryturę, jednak Przewodniczący Związku podkreślił, że ma nadzieję iż Kolega Tadeusz Barkowski jako Honorowy Członek Rady Krajowej OZZ GNiG będzie uczestniczył w życiu Związku.

Image

Z okazji Jubileuszu, Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował działaczy odznaczeniami:

Odznakę zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otrzymali Koleżanka i Koledzy:

Małgorzata Gawryluk
Grzegorz Mazur
Wiesław Krawczyk
Marek Mastalerz

Image

Z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności Ogólnopolskiego związku zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  przyznał zasłużonym liderom złote i srebrne odznaki "Za długoletnią działalności  na rzecz OZZ GNiG".

Złote odznaczenia otrzymało grono emerytowanych, zasłużonych działaczy Związku Koleżanki i Koledzy:

Franciszek Jarosz
Jan Strzała
Tadeusz Barkowski
Zofia Tomalik
Janusz Przybyłowicz
Stefan Woś
Józef Dryś
Jerzy Wolski
Kazimierz Garula
Jerzy Ratajczyk

Image

Złotą odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Srebrną odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Wszyscy wyróżnienie działacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przewodniczący Związku serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym osobom, podziękował za zaangażowanie i działalność na rzecz spraw pracowniczych w dolnośląskim gazownictwie.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali Goście Zgromadzenia.

W imieniu Pracodawcy wystąpił Pan Przemysław Prucnal Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu:

Image

W imieniu dolnośląskich struktur OPZZ głos zabrała Koleżanka Danuta Warzycha Przewodnicząca Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Wałbrzychu:

Image

Głos zabrał również Kolega Franciszek Jarosz, emerytowany Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu:

Image

Po wystąpieniach Gości Przewodniczący Związku zakończył Akademię. Podziękował wszystkim za przybicie i wspaniała atmosferę na obradach i Akademii. Przewodniczący podziękował zgromadzonym za wiele lat współpracy i przyjaźni, podziękował za niezawodność liderów związkowych oraz za współdziałanie na rzecz spraw pracowniczych.

Przewodniczący Związku poprosił Poczet Sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru Związku, a następnie zaprosił wszystkich na uroczysty bankiet.

Image

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »