Start arrow Wydarzenia arrow PODSUMOWANIE 2018r. w OZZ GNiG
PODSUMOWANIE 2018r. w OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
08.01.2019.

 

KONFERENCJA DELEGATÓW I SPOTKANIE BARBÓRKOWE OZZ GNiG

W dniach 13 – 14 grudnia 2018r. pod Sztandarem Związku obradowała Konferencja Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz odbyła się Akademia z okazji święta Barbórki. Delegaci wzięli również udział w tradycyjnej biesiadzie związkowej, organizowanym corocznie składkowym spotkaniu, które ma na celu podtrzymanie górniczej tradycji świętowania Barbórki. Konferencja Delegatów Związku obradująca cyklicznie jak co roku w miesiącu grudniu ma na celu podsumowanie upływającego roku działalności na rzecz Pracowników branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Konferencję otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który we wstępnym wystąpieniu poruszył wszystkie kwestie i problemy pracownicze Załóg Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca w wystąpieniu Przewodniczącego, a także w dyskusji delegatów poświęconych zostało kwestii branżowego dialogu społecznego. Przewodniczący omawiając sytuacje w poszczególnych Sektorach i Spółkach zdecydowanie podkreślał jak ważna jest postawa konkretnych Pracodawców wobec swoich Załóg. Delegaci szczegółowo omówili stan dialogu społecznego w całej branży.

Image

W ciągu ostatnich lat na Barbórki organizowane przez Pracodawców zapraszana jest niewielka grupa związkowców, dlatego też Barbórka w gronie związkowym jest dla wielu liderów jedyną okazją do uczczenia patronki. W swoim wystąpieniu na związkowej akademii Barbórkowej Przewodniczący Związku podkreślił, że jednym z zadań organizacji pracowniczej jest podtrzymywanie tradycji branżowej, a Barbórka jest z pewnością najważniejszym elementem kultury branżowej górnictwa naftowego i gazownictwa.  Jest to święto podtrzymujące więzi z branżą, a także prezentacja wspólnoty, współodpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi pracy.

Image

Image

Akademia jest okazją do wręczenia odznaczeń – Przewodniczący Związku wręczył zasłużonym liderom odznakę „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznakę otrzymali: Koleżanki i Koledzy Mieczysław Kawecki, Joanna Łoda, Artur Hudzik i Barbara Manthey.

Image

Kończąc rok jubileuszowy, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uhonorował złotą i srebrną odznaką 35-lecia „Za długoletnią działalność na rzecz OZZ GNiG” liderów i działaczy Związku zaangażowanych w działalność na rzecz Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Image

Image

 

Pożegnanie Koleżanek i Kolegów przechodzących na emerytury:


Po latach pracy zawodowej i działalności związkowej Koleżanki: Danuta Świergiel, Franciszka Michaluk oraz Kolega Wojciech Zanto zdecydowali o przejściu na zasłużoną emeryturę.
W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący serdecznie podziękował Koleżankom i Koledze za wiele lat współpracy, wspólnej działalności i przyjaźni. W imieniu Związku Przewodniczący nadał Koleżankom i Koledze dyplom wraz z nominacją na Członka  Honorowej Rady Krajowej oraz upominki pamiątkowe od Związku. W imieniu nieobecnej Koleżanki Franciszki Michaluk dyplom i upominek odebrał Szef Sektora Handlowego Kolega Mariusz Gierczak.

Image

Image

 

KONFERENCJA DELEGATÓW

Image

Dnia 14 grudnia 2018r. obradowali delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którzy dokonali podsumowania upływającego roku. Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym ogólną sytuacje w branży, a także sprawy dotyczące dialogu społecznego – czy raczej jego braku – na poziomie branżowym. Kwestią branżowego dialogu społecznego Związek zajmuje się od lat na wszelkich spotkaniach swoich gremiów. Wielokrotnie podejmowane były w tej sprawie stanowiska, wielokrotnie podejmowane inicjatywy i wysiłki, aby pracownicza rzeczywistość uległa normalizacji. Odbyły się również narady Delegatów w Sektorach Związku. Obrady zakończyły się przyjęciem ustaleń oraz kierunków działalności Związku na 2019rok.

Image

 

BESIADA BARBÓRKOWA OZZ GNiG 2018

 

Image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od roku 1999 organizuje corocznie biesiadę Barbórkową, podtrzymując branżową tradycję. Biesiada Barbórkowa organizowana jest ze składek Organizacji przekazywanych na ten cel oraz z funduszu związkowego. Autorem wszystkich scenariuszy jest Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który jest Prezesem Karczmy OZZ GNiG. W bieżącym roku uczestnicy Barbórkowej Biesiady przenieśli się do Polandii.

Image

Biesiadę prowadził Nadszyszkownik Przewodniczący oraz Przodownicy Pracy: Andrzej Madeła i Henryk Żabiński.

Image

Delegaci mieli okazję do spotkania w miłej atmosferze, odsuwając na chwile od siebie wszystkie trudności i problemy codziennej pracy.

Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 

 
następny artykuł »