Start arrow Wydarzenia arrow OSTATNIE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ OZZ GNiG IX KADENCJI
OSTATNIE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ OZZ GNiG IX KADENCJI Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
05.06.2019.

Dnia 23 maja 2019r. w Wałbrzychu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa obecnej, IX kadencji Związku.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski, który podziękował Koleżankom i Kolegom za cztery lata zaangażowania w pracę Rady Krajowej Związku.

Przewodniczący przywitał obecnych na zebraniu nowych Przewodniczących jednostek organizacyjnych Związku wybranych na nową kadencję, pogratulował również Przewodniczącym, którzy odnowili mandat na kolejne cztery lata.

Zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Rada Krajowa obradująca przed Zgromadzeniem Delegatów zatwierdza sprawozdanie finansowe Związku za rok ubiegły oraz przyjmuje preliminarz. Informację dotycząca sprawozdań finansowych oraz preliminarza przedstawiła zebranym Księgowa Związku Koleżanka Anna Milion. Rada Krajowa jednomyślnie podjęła uchwały dotyczącej polityki finansowej Związku.
Rada Krajowa omówiła sprawy organizacyjne dotyczące XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów OZZ GNiG, które zostało zaplanowane w miesiącu czerwcu. Rada Krajowa przyjęła ustalenia dotyczące ilości Delegatów oraz spraw związanych z organizacją spotkania. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG. W przerwie obrad posiedzenia odbyły Sektory, w których dokonano uzgodnień związanych ze Zgromadzeniami Delegatów w Oddziałach związku w których funkcjonują Sekcje oraz Zgromadzeniem OZZ GNiG. Rada Krajowa omówiła również program Zgromadzenia OZZ GNiG.

Rada Krajowa omówiła sprawy dotyczące sytuacji pracowniczej w Grupie Kapitałowej PGNiG, odbyła się również dyskuja dotycząca bieżących spraw związkowych.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
 
Zmieniony ( 05.06.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »