Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Start
     
 
Start
Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PSG
Redaktor: Administrator   
17.05.2017.

WYBORY ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
W POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA

Image

Dnia 12 maja 2017r. w Łodzi odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Był to ostatni etap organizacji Społecznej Inspekcji Pracy w oparciu o nowy schemat organizacyjny Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa został
Kolega Stanisław Szumański.

Członek Prezydium Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Kolega Stanisław Szumański pełnił funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa w poprzedniej kadencji SIP, jest doświadczonym Społecznym Inspektorem posiadającym szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Swoją dotychczasową praca i działalnością na rzecz Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce zdobył zaufanie i społeczne poparcie do dalszego pełnienia tej ważnej funkcji.

Image

Serdeczne gratulacje Koledze Stanisławowi Szumańskiemu w imieniu całego Związku złożył Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski.

Image

Podziękowanie Kolegi Stanisława Szumańskiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W związku z ponownym objęciem przeze mnie funkcji  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli , które to przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie.

Składam podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w procedurę wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Dziękuję autorom dokumentów i regulaminów oraz członkom Komisji Wyborczych na wszystkich etapach wyłaniania SIP.

Obiecuję, że będę się starać nie zawieść Państwa zaufania, zaś moje obowiązki wynikające z pełnienia tej ważnej, służebnej, roli będę zawsze starał się wykonywać sumiennie oraz należycie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro Pracowników i naszego Zakładu.

Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim osobom które zdecydowały się mi zaufać.

Stanisław  Szumański

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 
Posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
07.05.2017.

Dnia 20 kwietnia 2017r. w Bukowym Dworku obradowała Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Związku, Rada Krajowa planuje i zatwierdza wszelkie kwestie dotyczące finansów OZZ GNiG. Jednym z głównych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego Związku za rok 2016 i przyjęcie preliminarza wydatków na rok 2017. Rada Krajowa wysłuchała sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która dokonała sprawdzenia polityki finansowej i przyjęła bilans. Rada Krajowa, po uzyskaniu sprawozdania finansowego od Prezydium i po analizie preliminarza, podjęła uchwałę o przyjęciu dokumentów finansowych.

Oprócz spraw związkowych, członkowie Rady Krajowej omówili sytuację Pracowników w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG, a Przewodniczący sektorów przedstawili bieżącą informację dotyczącą spraw Sektorów. Członkowie Rady dyskutowali także na temat sytuacji Strony Społecznej i braku dialogu społecznego na poziomie branżowym. Rada Krajowa ustaliła, że kwestie te powinny być przedmiotem szerokiej dyskusji na Zgromadzeniu Delegatów.


Informacja: biuro OZZ GNiG

 
Projekt Equal Rights for Posted Workers
Redaktor: Administrator   
07.05.2017.

KONFERENCJA KOŃCZACA PROJEKT:
„Equal Rights for Posted Workers – raising awareness about Directive 96/71/EC”

Image

W Warszawie w dniach 25 – 26 kwietnia 2017r., w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w Sali im. J.Wiadernego odbyła się międzynarodowa konferencja, która była podsumowaniem projektu „Równe prawa pracownikom oddelegowanym – zwiększenie świadomości o dyrektywie Na realizację projektu dofinansowanie zostało przyznane przez Komisję Europejską w ramach konkursu „Delegowanie Pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa był wnioskodawcą projektu, który realizowany był wspólnie z partnerami z Litwy, Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Dzięki możliwości jego realizacji oprócz oczywistych korzyści merytorycznych jakimi są podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu spraw pracowników delegowanych na terenie Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń między partnerami projektu, jego uczestnicy uzyskali wiele korzyści w obszarze społecznym. Spotkania, które odbywały się w ramach realizacji projektu są okazją do szukania wszelkich rozwiązań mających na celu ochronę interesów pracowniczych na obszarze Unii Europejskich. Więzy wspólnoty i przyjaźni jakie zawiązują się dzięki realizacji międzynarodowych projektów, owocują na przyszłość poczuciem wspólnoty i współodpowiedzialności organizacji pracowniczych, które przecież niezależnie od kraju w jakim działają, mają zbieżne cele i angażują się w takie same działania.

Image

Konferencję rozpoczął i prowadził Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski, który serdecznie przywitał zebranych na Konferencji przedstawicieli Związków Zawodowych, które były partnerami naszego Związku w projekcie:

 

  • LPSK Oil Workers (Litwa)
  • Sindikat Naftnog (Chorwacja )
  • National Federation of Chemical Workers Podkrepa (Bułgaria)
  • Federation of Chemical and Petrochemical Trade Unions (Rumunia)

Image

Kolega Dariusz Matuszewski w swoim wystąpieniu rozpoczynającym Konferencję przybliżył temat projektu oraz proces jego realizacji na spotkaniach międzynarodowych oraz na krajowych warsztatach.  Zwracając się do zebranych Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił, że Związki Zawodowe są to jedyne organizacje społeczne, które w swojej istocie mają wspólny cel, bez względu na kraj w jakim działają, dlatego też poczucie wspólnoty i braterstwa są czynnikami, które powinny znieść wszelkie podziały i różnice. Godne wynagrodzenie, szacunek dla ludzi pracy, równe prawa dla wszystkich i przywileje dla nikogo – to uniwersalne wartości europejskie, które muszą być w pełni respektowane, bez żadnych wątpliwości i wyjątków – to jest zadanie stojące przed wszystkimi związkami zawodowymi Europie.

Image

Gościem Konferencji był Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy organizacji pracowniczych w całej Unii Europejskiej, w walce o równe prawa dla wszystkich ludzi pracy na obszarze całej Wspólnoty. Projekty międzynarodowe, które są realizowane z funduszu UE pozwalają na zawiązanie współpracy i dają bardzo mocną podstawę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem.

Image

Ekspertem w projekcie był dr Marek Benio, który przedstawił prawne aspekty dotyczące delegowania pracowników w UE, odpowiadał również na pytania zadawane przez uczestników Konferencji. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 07.05.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 17 - 24 z 199