Start
Wycofanie sporu zbiorowego
Redaktor: Administrator   
09.08.2010.

 

W związku z Zarządzeniem Nr 17/2010 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG SA z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w PGNiG SA w roku 2010, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Sektor Obrotu Gazem Pracowników PGNiG SA działający w terenie poprzez Oddziały i Sekcje zrzeszające Pracowników Oddziałów Obrotu Gazem i Gazowni stwierdza, że przedmiotowe Zarządzenie w znacznym stopniu zaspokaja żądanie dotyczące wysokości wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w Spółce PGNiG SA. na rok 2010.

 

Czytaj całość
 
Stanowisko w sprawie konsolidacji
Redaktor: Administrator   
16.07.2010.

STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw sprawie konsolidacji Spółek Serwisowych i Zaplecza GK PGNiG SA.
Stanowisko przyjęte jednomyślnie w dniu 15 lipca 2010r.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa  wyraża zaniepokojenie wobec przeciągających się terminów ujawnienia materiałów w sprawie konsolidacji Spółek Serwisowych i Zaplecza GK PGNiG SA. Prezydium zdecydowanie domaga się realizacji uzgodnień dotyczących szerokich konsultacji ze stroną społeczną, które były wielokrotnie publicznie składane przez przedstawicieli Zarządu PGNiG SA.

 

Prezydium OZZ GNiG stoi na stanowisku, że skoro zapowiadane zmiany mają wejść do realizacji od dnia 1 stycznia 2011r. odwlekanie konsultacji i rozmów z przedstawicielami Załóg konsolidowanych Spółek uniemożliwi realizację przekształceń w tym terminie. Nieświadomość przyszłości powoduje ogromne zaniepokojenie Załóg ze Spółek, które ma objąć proces konsolidacji.

 

Wobec powyższego Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domaga się aby Zarząd PGNiG SA wywiązał się z uzgodnień i spowodował zgodnie z deklaracjami spotkanie ze stroną społeczną jak i niezwłocznie przekazał wszelkie materiały określające przyszłość Spółek Serwisowych i Zaplecza wraz z przyjętą koncepcją przekształceń i modelu ich przyszłego funkcjonowania.

 

Zmieniony ( 16.07.2010. )
 
Stanowisko w sprawie funduszu wynagrodzeń
Redaktor: Administrator   
16.07.2010.

 STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw sprawie funduszu wynagrodzeń w PGNiG S.A. i Grupie Kapitałowej PGNiG w 2010 roku.Stanowisko podjęte jednomyślnie w dniu 15 lipca 2010r. Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  biorąc pod uwagę brak porozumienia z Zarządem PGNiG w sprawie przyrostu płac w 2010 roku wzywa wszystkie Oddziały i Sekcje związku do rozpoczęcia z dniem 1 sierpnia 2010r. procedury sporu zbiorowego na szczeblach pracodawców  właściwych dla organizacji związkowych. 

 
Zmieniony ( 16.07.2010. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 168 z 199