Start
II Konferencja w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG
Redaktor: Krzysztof Walczak   
25.01.2010.

W dniu 21 stycznia 2010 roku w Hotelu Windsor położonym w Jachrance k. Warszawy odbyła się
II Konferencja w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A.


W Konferencji udział wzięli: 
Rafał Baniak – Ministerstwo Gospodarki
prof. dr hab. Jerzy Hausner – członek Rady Polityki Pieniężnej
Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Janusz Śniadek – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Andrzej Grabowski – przewodniczący Sekretariatu Chemii KK NSZZ Solidarność
dr Piotr Ostrowski – Radca ds. Międzynarodowych OPZZ
Tadeusz Chwałek – wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
Agnieszka Chmielarz – członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A z wyboru Pracowników
Mieczysław Kawecki - członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A z wyboru Pracowników
Michał Szubski – Prezes Zarządu PGNiG S.ASławomir Hinc – Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A
Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A
Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu PGNiG S.ADyrektorzy Departamentów PGNiG S.A
Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A
w tym Przewodniczący trzech central Związków Zawodowych działających w GK PGNiG:
- Dariusz Matuszewski – OZZ GNiG
- Bolesław Potyrała – SK NSZZ Solidarność
- Józef Ryl – Porozumienie ZZ KADRA 


Bardzo szeroki program Konferencji obejmował następujące tematy: 
1.     Referat Ministra Rafała BaniakaZwiązki Zawodowe w Spółkach/Przedsiębiorstwach podlegających procesom restrukturyzacyjnym i przekształceniom organizacyjno-kapitałowym.
2.     Referat dr Piotra OstrowskiegoZwiązki Zawodowe w Unii Europejskiej.
3.     Referat Pani Joanny Sztajer – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Spraw Socjalnych w Centrali PGNiG S.A. – Związki Zawodowe w PGNiG S.A i w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG
4.     Panel dyskusyjny pt: Związki Zawodowe w przedsiębiorstwie/spółce w okresie przemian dostosowawczych do warunków rynkowych –Prowadzenie panelu: red. Sławomir Matczak – dziennikarz TVP Info
Udział brali: Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Rafał Baniak, Jan Guz, Janusz Śniadek, Tadeusz Chwałek, Michał Szubski wraz z członkami Zarządu PGNiG S.A.
5.     Referat Kol. Kol. Dariusza Matuszewskiego, Bolesława Potyrały i Józefa RylaDziesięć lat działalności Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A
6.     Referat Kol. Tomasz Ziębickiego – przewodniczącego Rady Pracowników w PGNiG S.A -  Rada Pracowników – działalność w PGNiG S.A
7.     Referat Pana Sławomira Hinca – wiceprezesa PGNiG S.ADziałalność i perspektywy dla GK PGNiG
8.     Referat Tomasza Karasia – Dyrektora Departamentu Strategii w Centrali PGNiG S.A – Program budowy wartości GK PGNiG w kontekście przemian polskiego rynku gazu ziemnego

 

Zmieniony ( 25.01.2010. )
 
Posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej
Redaktor: Krzysztof Walczak   
07.01.2010.

W dniu 6 stycznia 2010 roku w Warszawie w siedzibie PGNiG S.A odbyło sie kolejne posiedzenie Zwiazkowej Komisji Koordynacyjnej w którym udział wzięli:

Michał Szubski - Prezes PGNiG S.A, Mirosław Szkałuba - v-ce Prezes PGNiG S.A, Mirosław Dobrut
v-ce Prezes PGNiG S.A, Dyrektorzy departamentów PGNiG S.A, oraz członkowie ZKK (OZZGNiG,
SK NSZZ Solidarność, PZZ Kadra).

Tematem spotkania było omówienie następujących zagadnień:

- sprawy związane z ustaleniem "Wykazu stanowisk zaliczonych do prac w warunkach szczególnych
   i o szczególnym charakterze",
- kwestie związane z nakładami na prace geofizyczne, poszukiwawcze i inwestycyjne dla
   Spółek "zaplecza" oraz realizacja procedur przetargowych na te prace,
- konsolidacja Spółek "budowlanych",
- omówienie programu "II Konferencji w ramach dialogu społecznego w GK PGNiG",
- informacja w sprawie wprowadzania w PGNiG S.A jednolitego pakietu medycznego,
- program budowy wartości GK PGNiG (omówienie poszczególnych inicjatyw).

Z uwagi na znaczny zakres rzeczowy spotkania w przypadku pytań prosimy o kontakt z członkami ZKK z naszego Związku.

 

 

 

 
Komunikat
Redaktor: Administrator   
23.07.2009.


UWAGA!

W związku z licznymi zapytniami jak również prośbami o interwencję w sprawie list uprawnionych do akcji PGNiG S.A., które wpływają do Związku informujemy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nie jest uprawniony ani też nie posiada instrumentów do zajmowania się podobnymi kwestiami.

Wszelkie sprawy prosimy kierować do PGNiG S.A. Departament Wydawania Akcji, nr tel. 022/6917917 faks: 022/6918213. Dyrektorem Departamentu jest Pan Kazimierz Zajączkowski.

 

Zmieniony ( 23.07.2009. )
 
Posiedzenie Precydium OZZ GNiG
Redaktor: Krzysztof Walczak   
19.06.2009.

W dniach 18-19 czerwca 2009 roku w Jugowicach odbyło sie kolejne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Zwiazku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Podczas posiedzenia omówiono przebieg i rezultaty XXVI Zgromadzenia OZZ GNiG, które odbyło sie w Wisle w dniach   27-28 maja 2099 roku. Omówiono równiez wystapienie Związkowej Komisji Koordynacyjnej           do Zarządu PGNiG S.A w sprawie zgody na wypłacenie świadczeń wakacyjnych dla pracowników     GK PGNiG S.A.

 

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 177 - 185 z 205