Start
Spotkanie Kierownictwa Związku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
30.03.2009.

W dniu 30 marca 2009 roku w Wałbrzychu, w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odbyło się spotkanie Przewodniczącego Związku z Kierownikami Sektorów - V-ce Przewodniczącymi Związku.

Tematem spotkania było:

1. ustalenie treści odpowiedzi na pismo skierowane na ręce Przewodniczącego Związku przez Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników-Naftowców Oddział Sanok, zrywającego podpisane porozumienie w sprawie udziału w Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A.

2. ustalenie sposobu reprezentacji OZZGNiG w dniu 2 kwietnia br. podczas spotkania ZKK w starym składzie w Warszawie szczególnie w zakresie zaistnienia nowej sytuacji (komentarz do zdarzenia w terminie późniejszym),

3. ustalenie sposobu reprezentowania OZZ GNiG w dniu 3 kwietnia 2009 roku w Warszawie podczas uroczystego zainaugurowania przekazywania akcji PGNiG S.A uprawnionym pracownikom (relacja w terminie późniejszym),

 

Zmieniony ( 01.04.2009. )
 
Posiedzenie Rady Krajowej Związku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
21.03.2009.

W dniu 19 marca 2009 roku w Jugowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Tematem spotkania było: 

Spotkanie z Panem Mirosławem Szkałubą Wiceprezesem Zarządu PGNiG S.A.dotyczące działalności GK PGNiG S.A. w tym omówienie następujących zagadnień:

   a)      aktualna sytuacja w GK PGNiG S.A.

   b)      wskaźnik przyrostu wynagrodzeń na rok 2009

   c)      porozumienie Związków Zawodowych z Zarządem PGNiG S.A.

   d)      akcje pracowniczee)      ZUZP dla Pracowników PGNiG S.A. 

Sprawy bieżące OZZ GNiG, w tym:

   a)      sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz przyjęcie preliminarza na rok 2009

   b)      sprawa Fundacji im. I. Łukasiewicza

   c)      sprawa Oddziału Handlowego - reprezentacja Związku wobec pracodawcy (skarga do PIP)

   d)      rejestracja Oddziałów w KRS

   e)      XXVI Zgromadzenie Delegatów

      - uchwała dotycząca organizacji zgromadzenia,

      - liczba Delegatów z Oddziałów,

   f)   omówienie i rekomendacja zmian w Statucie

Zmieniony ( 21.03.2009. )
 
Posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A
Redaktor: Krzysztof Walczak   
17.03.2009.

W dniu 12 marca 2009 roku w Warszawie odbyło sie połączone posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej i Rady Pracowników działających w PGNiG S.A.

Na wstępie Przewodniczący Rady Pracowników stwierdził iż decyzją tejże w przyszłości niewskazanym jest odbywanie tego rodzaju łączonych posiedzeń, bowiem Rady Pracowników nie interesują sprawy dotyczące Grupy Kapitałowej, a jedynie PGNiG S.A. Tym sposobem, Przewodniczący Rady Pracowników dokonał podziału Załogi GK PGNiG na swoich - pracowników PGNiG S.A, oraz innych - pracowników Spółek Zależnych.

Pierwszym właściwym punktem spotkania było wyjaśnienie złożone przez przedstawiciela WARSOFT-u i Departamentu Udostępnienia Akcji Pracowniczych w zakresie pomyłkowego naliczenia ilości akcji na jednego uprawnionego. Tabela została opublikowana we wczesniejszym komunikacie.

Drugim punktem spotkania było omówienie wyników ekonomicznych zarówno PGNiG S.A, jak i GK PGNiG S.A za IV kwartał 2008 roku.

Trzecim punktem spotkania była informacja o działalności GEOVITY. Omówienie to zamieściliśmy w sprawozdaniu z posiedzenia Prezydium Związku które odbyło się w Wiśle.

Zmieniony ( 17.03.2009. )
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 177 - 184 z 195