Start
Stanowisko Prezydium OZZ GNiG
Redaktor: Krzysztof Walczak   
26.02.2009.

Wisła, dnia 24 lutego 2009 roku

 Szanowny Pan Michał Szubski

Prezes Zarządu PGNiG S.A.w Warszawie 

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2009 roku podjęło stanowisko w sprawie przyrostu wskaźnika wynagrodzeń w roku 2009 w PGNiG S.A

 

Stanowisko OZZ GNiG

 

1.      Prezydium OZZ GNiG wobec uzyskanych informacji i analiz od Zarządu PGNiG dotyczących Planu Gospodarczego i sytuacji ekonomicznej Spółki jak również mając na względzie utrzymanie miejsc pracy Załogi PGNiG S.A, warunkowo proponuje przyjąć wzrost wskaźnika płac na rok 2009 w wysokości (uwzględnionej w planie gospodarczym) minimum 3,5% w pierwszym półroczu br.

2.      Po przeprowadzeniu pełnej oceny kondycji Spółki po dwóch kwartałach br. Wnosimy o dalsze negocjacje pozwalające na dokonanie ewentualnej korekty wskaźnika płac
do wysokości gwarantowanej Spółkom Skarbu Państwa przez Rząd RP, czyli 8%.

3.      Prezydium OZZ GNiG wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem właściwego nadzoru polityki płacowej PGNiG S.A. prowadzącym do manipulacji składnikami płac
w Oddziałach, w efekcie których część Oddziałów w roku 2009 wykazało wykonanie wskaźnika na poziomie 4-6% już w pierwszych dwóch miesiącach roku bieżącego,
co w efekcie pozbawia możliwości wzrostu płac tych, którzy zgodnie z zaleceniami Zarządu PGNiG S.A utrzymali właściwy wskaźnik płacowy w roku ubiegłym.

4.      Prezydium OZZ GNiG domaga się przeprowadzenia przez Zarząd PGNiG S.A analizy skutków tych działań i wewnętrznych korekt dających możliwość wykorzystania ustalonego wskaźnika dla ponad 3000 pracowników Oddziałów Handlowych.
Nie można tolerować faktu świadomych manipulacji płacowych kosztem innych grup zawodowych. Liczymy więc na wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych takiemu stanowi rzeczy.

Zmieniony ( 09.03.2009. )
 
Posiedzenie Prezydium Związku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
26.02.2009.
W dniu 24 lutego 2009 roku w Ośrodku Geovita w Wiśle odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OZZGNiG.
Czytaj całość
 
Drugie posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej w PGNiG S.A
Redaktor: Krzysztof Walczak   
20.02.2009.

W dniu 17 lutego 2009 roku w Warszawie odbyło się drugie w nowym składzie posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG S.A. Posiedzenie miało trzy podstawowe tematy,
w tym:

1.      Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PGNiG S.A

2.      Omówienie zagadnień związanych z alokacją wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku 2009 dla pracowników PGNiG S.A

3.      Redakcja tekstu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem GK PGNiG a Związkami Zawodowymi działającymi w GK PGNiG w tym Związkowa Komisja Koordynacyjną.

Ad. 1)  W obecności przedstawicieli Zarządu PGNiG S.A oraz strony Związkowej, Prezes Zarządu Michał Szubski, V-ce Prezes Zarządu Mirosław Szkałuba, oraz upełnomocnieni przedstawiciele Organizacji Związkowych działających w PGNiG S.A podpisali dokument UZP, przekazując tym samym dokument do dalszego opracowania prawnego, w tym zarejestrowania w PIP.

Ad. 2) Prezes Zarządu Michał Szubski omówił wstępnie kondycje finansową Przedsiębiorstwa i nakreślił możliwości podniesienia poziomu płac Pracownikom PGNiG S.A w roku 2009. Z uwagi na brak możliwości szczegółowego odniesienia się do przedstawionych tez, dyskusje nad tym tematem przeniesiono na czas przyszły.

Ad. 3) W związku z faktem iż w przekazanym przez stronę Związkową Zarządowi GK PGNiG tekście Porozumienia znalazło się szereg wad prawnych wymagających usunięcia, Zarząd GK PGNiG zaproponował powołanie zespołu w skład którego weszłoby sześciu przedstawicieli Związkowej Komisji Koordynacyjnej, który opracuje ostateczny tekst wspomnianego porozumienia. Jednocześnie przedstawiciele Organizacji Związkowych PGNiG wnieśli pod obrady problem opracowania mapy uzgodnień spraw wyłącznie dotyczących PGNiG S.A przez reprezentację związkową jaka jest ZKK.

 

W uzupełnieniu poprzedniej notatki dotyczącej ZKK podaję obecny  pełny skład osobowy tejże:

OZZGNiG

1.       Dariusz Matuszewski – przewodniczące ZKK

2.       Krzysztof Walczak

3.       Mariusz Gierczak

4.       Andrzej Wais

5.       Stanisław Wojdyła

6.       Czesław Kozłowski

SK GNiG NSZZ „Solidarność”

1.       Bolesław Potyrała – sekretarz ZKK

2.       Kazimierz Woźniak

3.       Juliusz Wroński

4.       Rafał Serafinowicz

5.       Stanisław Korabiowski

6.       Jerzy Franosz

S GNiG PZZ „Kadra”

1.       Józef Ryl

2.       Renata Stępień

3.       Mirosław Szczygieł

ZZ Górników – Naftowców Oddział Zielona Góra

Józef Krupnicki

MZZ Górników – Naftowców Oddział Sanok

         Ryszard Wąsowicz

ZOK NSZZ „Solidarność” PGNiG S.A

         Tomasz Ziębicki

Zmieniony ( 20.02.2009. )
 
Rozpoczynamy sprawdzanie list akcjonariuszy
Redaktor: Krzysztof Walczak   
03.02.2009.

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy i byli Pracownicy PGNiG S.A oraz poprzedników prawnych.W dniu 2 lutego 2009 roku rozpoczęliśmy fizycznie prace nad otrzymaniem akcji PGNiG S.A. Po wielu latach, wielu staraniach doczekaliśmy tego momentu. Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Was o szczególnie pilne realizowanie przysługujących Wam praw, w tym szczególnie prawa do sprawdzania list uprawnionych do otrzymania akcji.Prosimy zatem sprawdzajcie listy, aby w okresie podpisywania umów nie było żadnych wątpliwości.Poniżej podajemy kilka odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania.

Zmieniony ( 20.02.2009. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 193 - 201 z 204