Start
Informacja z Konferencji w Belgradzie
Redaktor: Administrator   
07.03.2016.

Dnia 1 marca 2016r. w Belgradzie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „ŚWIADOMOŚĆ: Zwiększenie dostępu pracowników do informacji w przedsiębiorstwach sektora nafty i gazu w Europie”.  Aplikantem projektu jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a partnerami są następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:

Industria de CCOO  - Hiszpania
Federatia Sindicatelor Gaz Romania - Rumunia
Autonomous Union of Energy and Petrochemical Industry Workers of Serbia - Serbia
Federation of Chemical, Energy and General Workers’ Union (VDSZ) Hungary - Węgry

Projekt będzie trwał do września 2017r. i ma na celu poprawę kwalifikacji przedstawicieli związków zawodowych z sektora nafty i gazu w zakresie wpływu i nacisku na decyzje podejmowane w firmie oraz ochronę pracowników przed procesami restrukturyzacyjnymi. Przedstawiciele związków będą mieli okazję do wymiany informacji na temat uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń w zakresie wspierania pracowników w swoich krajach.

Inaugurującą projekt konferencję otworzył i poprowadził Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski. Przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie zaprezentowali informacje dotyczące swoich związków zawodowych oraz przedstawili sposoby przeprowadzania restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach nafty i gazu, w których funkcjonują. Jako ekspert związkowy, wykład dotyczący prawa unijnego w zakresie uprawnień związków zawodowych do informacji i konsultacji, poprowadził prawnik OPZZ Kolega Paweł Śmigielski.

Kolejne spotkanie grupy projektowej odbędzie się w Budapeszcie, odbędą się również spotkania krajowe.

Informacja: biuro OZZ GNiG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
Komunikat nr 2 Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.

Warszawa, dnia 24 lutego 2016r.

KOMUNIKAT
Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniu 24 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z Zarządem Spółki w sprawie żądań jakie Związek przedstawił Pracodawcy w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r.

Ze strony Pracodawcy w spotkaniu brał udział Członek Zarządu PSG Pan Adam Węgrzyn oraz Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Relacji Społecznych Pan Jan Anysz. Pracodawca zwrócił się do Zarządu Związku z wnioskiem o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów pracowniczych argumentując, że Pracodawca nie chce rozpoczynać działalności od sporu zbiorowego z Załogą i potrzebuje czasu na podjęcie działalności. Jednocześnie Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zadeklarował nowe otwarcie relacji w Spółce, opartych na konstruktywnej współpracy i otwartym dialogu społecznym w poszukiwaniu konsensusu. Pan Prezesa Adam Węgrzyn poinformował Związek, że zostanie złożony wniosek o korektę Planu Działalności Gospodarczej Spółki na rok 2016. oraz zapewnił, że Strona Społeczna będzie informowana o wszelkich decyzjach Właściciela w tym zakresie. Zarząd zwrócił się do Zarządu Związku o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów o trzy miesiące. Strona Związkowa podkreśliła, że Pracownicy Spółki od kilku lat nie otrzymali żadnych przeszeregowań wynagrodzeń i realne płace są coraz niższe. Związek ostrzegł Zarząd Spółki, że wśród załogi narasta poczucie krzywdy i panuje atmosfera pełna napięcia. Pracodawca zapewnił Stronę Społeczną, że działania Zarządu Spółki będą podejmowane z troską o sprawy pracownicze.

Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa rozumiejąc okoliczności w jakich jest obecnie Spółka i biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd PSG został dopiero powołany i swoją działalność rozpocznie oficjalnie dnia 2 marca 2016r., a przede wszystkim opierając się na deklaracji nowego Zarządu Spółki dotyczącej prowadzenia otwartego dialogu społecznego oraz troski o sprawy pracownicze, podjął Uchwałę nr 13/2016 dotyczącą przesunięcia terminu spełnienia postulatów pracowniczych wyznaczając Pracodawcy termin 25 marca 2016r.

Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją stron o podjęciu wszelkich działań mających na celu wypracowanie form relacji w Spółce opartych na otwartym i konstruktywnym dialogu społecznym.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W załączeniu:
Uchwała nr 13/2016

 

Zmieniony ( 26.02.2016. )
 
UCHWAŁA NR 13/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.
UCHWAŁA NR 13/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 24 lutego 2016r.

§1
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po spotkaniu z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa, biorąc pod uwagę kwestie:
1. Zmiany składu Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
2. Zaplanowanej korekty planu działalności Polskiej Spółki Gazownictwa na rok 2016 i konieczności uzgodnień w tym zakresie z Właścicielem
Podjął uchwałę o przesunięciu terminu wyznaczonego Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa, określonego w Uchwale nr 12/2016 Zarządu Oddziału Pracowników PSG z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego.
 
§2
 
Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa mając na uwadze okoliczności określone w § 1 niniejszej Uchwały, wyznacza Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa termin 25 marca 2016r. na spełnienie postulatów postawionych w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r. Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego.
 
§3
 
 Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 40 z 192