Start
Wczoraj Stocznie, dziś Kopalnie i Kolej, jutro Szkoły i Szpitale...
Redaktor: Administrator   
18.02.2015.

Image

Image Pobierz PDF plakatu

Image Pobierz PDF ulotki

 Źródło: opzz.org.pl

 

Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
Spotkanie 3 central związkowych. Postulaty związkowe.
Redaktor: Administrator   
10.02.2015.

W dniu 5 lutego 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Uczestniczyli w nim liderzy związkowi – ze strony OPZZ przewodniczący  Jan Guz,  NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda i FZZ wiceprzewodniczący - Dariusz Trzcionka.

Podczas spotkania Przewodniczących central związkowych w dniu 5 lutego omówiono zakres i sposoby koordynacji działań poszczególnych związków. Jednocześnie przypomniano listę nierozwiązanych problemów społecznych, które w większości pokrywają się z postulatami głoszonymi podczas protestów w Warszawie we wrześniu 2013r. Lista zawierała 12 postulatów:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

 
Konferencja prasowa "Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ"
Redaktor: Administrator   
06.02.2015.

Dariusz Matuszewski: PGNiG S.A. nie może podzielić losu kopalń!  

Związkowcy ze strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. mówią: dość! Jak przekonywał  na wczorajszej konferencji prasowej „Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ” Dariusz Matuszewski przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa proces liberalizacji rynku gazu w Polsce postępuje bardzo szybko i uderza przede wszystkim w pracowników, którzy od kilku lat ponoszą największe koszty błędnych decyzji właścicielskich. W wyniku różnych form restrukturyzacji pracę w spółce straciło już ponad 20 tysięcy osób. Dzisiaj, PGNiG S.A. musi zmierzyć się z nowymi problemami. Zmieniające się w zawrotnym tempie zarządy wprowadzały kolejne programy naprawcze, ale te zamiast poprawiać sytuację ekonomiczną, potęgowały jedynie napięcia społeczne. Najnowszy program optymalizacji w samym gazownictwie spowoduje zmniejszenie zatrudniania o ponad 3 tysiące osób, co w połączeniu z likwidacją  jednostek terenowych zagraża nie tylko bezpieczeństwu pracy zatrudnionych, ale także odbiorców gazu – ostrzegał Dariusz Matuszewski. Jego zdaniem w wyniku źle przygotowanych planów konsolidacji i wprowadzenia różnego rodzaju programów w podmiotach grupy PGNiG S.A. doszło do upadłości lub likwidacji części spółek serwisowych. Kilkaset osób już straciło pracę w spółce Gazobudowa Zabrze, która została zlikwidowana. Pozostałe spółki stoją na krawędzi bankructwa. Wprawdzie spółki poszukiwań nafty i gazu działające na kilku kontynentach wciąż pracują, ale znacznie ograniczyły prace poszukiwawcze. Nie ma dla nich zleceń, brak jest właściwego nadzoru właścicielskiego – wskazał szef związkowców w PGNiG S.A. Zwolnienia trwają już od ponad roku, dzisiaj są to setki, ale niedługo grożą nam tysiące zwolnień. Nie jesteśmy w stanie, pomimo ogromnego zaangażowania w utrzymanie pokoju społecznego, zapanować nad napięciami, które pojawiają się wśród pracowników. Dotychczas staraliśmy się  rozwiązywać wszelkie problemy w duchu dialogu, przy stole negocjacyjnym, ale obecnie sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Samoistnie, poza związkami zawodowymi, powstają grupy, które chcą samodzielnie bronić swoich interesów. Sytuacja staje się bardzo napięta – podsumował Dariusz Matuszewski, dlatego jesteśmy zmuszeni protestować razem z innymi branżami OPZZ.

Ciekawy artykuł o sytuacji w PGNiG S.A., można przeczytać tutaj.

http://szczesniak.pl/2742

https://www.youtube.com/watch?v=1hiyXiy6VzU

Image

Image

Zmieniony ( 06.02.2015. )
 
Stanowisko OZZ GNiG w sprawie sytuacji w JSW
Redaktor: Administrator   
03.02.2015.

STANOWISKO
OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
w sprawie poparcia dla działań Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Regionu Śląsko - Dąbrowskiego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego wyraża solidarność ze wszystkimi, którzy stanęli do walki o prawa pracownicze Górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko działaniom oszczędnościowym polegającym wyłącznie na uszczuplaniu wynagrodzeń Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szukanie oszczędności wyłącznie po stronie kosztów pracy stało się w dzisiejszej Polsce normą dla Rządu i Pracodawców. Oszczędzanie na ludziach, którzy wykonują jeden z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zawodów jest - zdaniem naszego Związku - działaniem haniebnym i niedopuszczalnym. W pełni popieramy Związki Zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w ich walce o odwołanie Prezesa Zarządu, który nie potrafi wprowadzać żadnych rozwiązań poza okradaniem swoich Pracowników.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, mający swoją siedzibę w Wałbrzychu – w mieście, w którym likwidacja kopalń doprowadziła do wieloletnie zapaści ekonomicznej i społecznej, co do dnia dzisiejszego skutkuje jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce - rozumie i w pełni popiera determinację Związków Zawodowych, które jako jedyne bronią interesów ludzi pracy. Jednocześnie, wyrażamy ogromny niepokój wobec działań skierowanych przeciwko działaczom związkowym zaangażowanym w obronę Załóg Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ochrona dla liderów związkowych jest niezbywalnym prawem, którego pogwałcenie jest niedopuszczalną metodą zastraszania ludzi, stających w obronie innych.

Górnicza jedność jest dla nas wzorem i mocno wierzymy, że Związki Zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie będą osamotnione w walce o najważniejsze interesy pracownicze, które nie są przywilejem, ponieważ wynagrodzenie za ciężką i niebezpieczną pracę jest prawem pracownika, nie zaś łaską pracodawcy.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
PREZYDIUM ZWIĄZKU

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 205