Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Start
     
 
Start
Wystąpienie Przewodniczącego OZZ GNiG podczas obchodów Barbórki 2014
Redaktor: Administrator   
27.11.2014.

Szanowni Państwo,

Kolejny raz, w imieniu Central Związków Zawodowych skupionych w Związkowej Komisji Koordynacyjnej a działających w obszarze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przypada mi zaszczyt składania życzeń na centralnych obchodach Barbórki.
I dziś szczególnie w obliczu skutków wprowadzanych zmian strukturalnych w naszej branży tak dotkliwych dla jej załogi pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, za ich lojalność wobec Firmy, za uczciwą pracę i oddanie mimo naprawdę ciężkich czasów, w jakich przyszło nam żyć i pracować, czasów w których niewielu pracowników ma poczucie stabilizacji i pewności jutra  pracując  w jednej z wiodących spółek polskiej energetyki.

Święto Barbórki jest tradycyjnym świętem ludzi pracy , którzy żyją z pracy swoich rąk i oddają do dyspozycji swoje umiejętności. 
A tradycją Barbórki zawsze było wspólne świętowanie i spotkanie reprezentacji kadry kierowniczej z reprezentacją pracowników wywodzących się ze wszystkich Załóg Spółek, którzy wspólnie podejmując zaproszonych Gości mogli dokonać podsumowania  kolejnego roku współpracy i uhonorować wyróżniających się pracowników.

Było to zawsze święto przypominające historię tej branży ale też manifestacji dumy ze wspólnego wysiłku, lojalności i poczucia wspólnoty.  Przez wiele lat mojej i moich kolegów związkowców  pracy oraz działalności na rzecz Pracowników mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tych pięknych uroczystościach, które dawały poczucie dobrze spełnionej misji i dodawały siły do dalszej pracy, do osiągania wspólnego celu, w najcięższych nawet czasach .

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w całej branży, wraz ze zmieniającymi się nieustannie Zarządami Spółki i strategiami ich funkcjonowania   zmieniły się również obchody tego pracowniczego święta. Coraz więcej jest w nim celebry a coraz mniej wzruszenia a także uczestniczących w nim ludzi pracy dziś  pochłoniętych  strachem o swą przyszłość i o byt swoich rodzin. W regionalnych obchodach Barbórkowych nie uczestniczą również setki naszych koleżanek i kolegów którzy po wieloletniej pracy pełnej poświęceń na rzecz tej branży utracili ją w ramach zwolnień grupowych.

Jako przedstawiciel Związkowej Komisji Koordynacyjnej chciałbym przy okazji Barbórki zwrócić uwagę wszystkim, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji restrukturyzacyjnych, że za każdym podpisem dotyczącym likwidacji miejsc pracy kryje się człowiek z krwi i kości, kryje się jego życie i jego rodzina.

Dzisiejsze realia gospodarcze niestety nie sprzyjają relacjom międzyludzkim. Troska o drugiego człowieka kłóci się z koncepcją dehumanizacji zadań i stosowaną we wszystkich jednostkach Grupy Kapitałowej minimalizacją kosztów . Słyszymy wciąż, że takie są wymogi liberalnej gospodarki i zasady wolnego rynku, że takie mamy czasy.

Z drugiej strony Rząd ingeruje w gospodarkę bez oporów jeśli stoi za tym lobby biznesu. Narzuca wskaźniki i osiąganie zysku za wszelką cenę nawet w spółkach o strategicznym znaczeniu dla państwa uznając że dywidenda jest ważniejsza od rozwoju i pozycji spółki na rynku. W efekcie również  pracownik jest wobec tej nierównowagi bezradny, a strach o przyszłość swoją i swojej rodziny odbiera mu wolę walki i godność.

Lecz jak wielokrotnie wskazują  wydarzenia historyczne , są granice ludzkiej wytrzymałości i tolerowania społecznej niesprawiedliwości. Dlatego dzisiaj, obchodząc branżowe święto, chciałbym zaapelować o więcej troski o sprawy pracowników i zwrócenie większej uwagi na ich  problemy.

Zgodnie z długoletnią  tradycją Barbórka jest okazją nie tylko do składania życzeń ale i dokonywania podsumowań, zamknięcia kolejnego roku. Od ostatniej Barbórki wiele się zmieniło we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej.
Dziś już mamy obraz jak na funkcjonowanie spółek wpłynęły i wpływają działania konsolidacyjne  i w ilu przypadkach można im przypisać zjawiska korzystne a w ilu należało by zrobić dogłębną analizę zagrożeń i niepowodzeń.

Mamy świadomość że  dzisiejsze święto i ta akademia nie jest miejscem do przedstawiania szczegółów obaw społecznych ale ze względu na specyficznie rozumiany przez pracodawców dialog społeczny w Firmie staramy się zaakcentować chociaż w ten sposób, że są sprawy , które wymagają szukania wspólnych  rozwiązań i takie  których przedstawiciele załogi nie mogą i nie będą akceptować .

Organizacje pracownicze nie boją się zmian i wyzwań. Strona społeczna jest zaangażowana we wszystko co dotyczy branży i ma świadomość zmian, które zachodzą w jej otoczeniu. Bardzo istotne jest jednak przekonanie, że za zamianami nie stoi tylko zysk i ambicje Zarządzających ale i troska o przyszłość Firmy i jej załogi.  Trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy koszt społeczny tych przemian nie jest i nie będzie za wysoki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest nadal Spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, aktywną w obszarze sektora publicznego, w ramach którego nie obowiązują wyłącznie drapieżne zasady rynku ekonomicznego
 A obowiązkiem Państwa jest tworzyć obszary ochrony  nie tylko interesów ekonomicznych, ale i interesów społecznych. W imieniu naszych Załóg zwracam się o uwzględnienie tych faktów w dalszych procesach restrukturyzacyjnych i programie poprawy efektywności spółki.

Nikt z nas nie chciałby jednak, aby te troski przesłoniły całkiem nasze Barbórkowe święto. Mam głębokie przeświadczenie, że dla naszych załóg obchody tego święta to wspólna tradycja ale też uznanie za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz społeczeństwa. 

W imieniu Central Związków Zawodowych składam wszystkim pracownikom naszej branży życzenia lepszego jutra, sukcesów w pracy , dobrobytu i zwykłego ludzkiego szczęścia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym na dzisiejszej akademii  życzę Zarządowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poczucia odpowiedzialności za los załóg a jego Prezesowi  aby składając podpis na dokumencie ważącym los człowieka myślał – to moja Firma, moi pracownicy – a ich los to również mój priorytet.

Szczęść Boże!

 
Przewodniczący OPZZ w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Redaktor: Administrator   
05.11.2014.
5 listopada, Jan Guz – przewodniczący OPZZ, spotkał się z ministrem skarbu – Włodzimierzem Karpińskim.

Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji w PGNiG SA., planowanej restrukturyzacji i wynikających z tego zagrożeń. Przedmiotem szczególnych obaw związkowców są przewidywane zwolnienia pracowników. Przewodniczący OPZZ zwrócił uwagę, że wszelkie napięcia w PGNiG SA. mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Omówiono także przypadki rozwiązywania zakładowych i branżowych zbiorowych układów pracy w spółkach nadzorowanych przez ministra skarbu. Jan Guz podkreślił konieczność prowadzenia dialogu branżowego. Uzgodniono, że te sprawy będą przedmiotem rozmów ministra z kadrą menedżerską podległych mu spółek.
Przewodniczący OPZZ i minister skarbu stwierdzili, że niezbędne jest spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich OPZZ z kierownictwem tego resortu.
W spotkaniu wziął udział także Dariusz Matuszewski – członek prezydium OPZZ, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Rafał Baniak – podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu.
 
Biuro Prasowe OPZZ.
 
Żródło: opzz.org.pl
 
 
Komunikat 3 Komitetu Protestacyjnego
Redaktor: Administrator   
31.10.2014.

Komitet protestacyjny w Polskiej Spółce Gazownictwa

Warszawa dnia 30-10-2014

KOMUNIKAT 3

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z zapowiedzią w dniu 30 października 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie KOMITETU protestacyjnego PSG i Zarządu Spółki.

W wyniku prowadzonych rokowań pracodawca przyjął propozycje strony społecznej dotyczące:

  1. wstrzymania zwolnień grupowych w PSG do końca czerwca 2015 roku,
  2. wstrzymania do końca roku 2015 zmian struktury spółki (tj. Centrala, Oddziały, Zakłady za wyjątkiem prowadzonych konsolidacji jednostek terenowych),
  3. przyjęcia "Program Racjonalizacji Zatrudnienia i Osłon... na lata 2015-2016" dla ewentualnie zwalnianych osób w wysokościach wynegocjowanych przez Stronę Społeczną,
  4. zawarcia POROZUMIENIA dotyczącego powołania wspólnego zespołu d/s monitorowania programu Racjonalizacji Zatrudnienia i jego skutków.

w związku z powyższym KOMITET Protestacyjny ZAWIESZA przygotowanie akcji protestacyjnej i planowaną na dzień 7 listopada 2014 roku MANIFESTACJĘ pod Ministerstwem Skarbu Państwa.

KOMITET Protestacyjny dziękuje wszytkim pracownikom za mobilizację w przygotowanie do Manifestacji jednocześnie liczy na dalsze wsparcie i zaangażowanie.

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę zawartych POROZUMIEŃ i UZGODNIONYCH Programów - KOMITET Protestacyjny wznowi procedury protestacyjne wynikające z ustawy o ZZ i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 199