Start
UCHWAŁA NR 16/I/2015 Prezydium Zarządu OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

UCHWAŁA NR 16/I/2015
Prezydium Zarządu OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 31 marca 2015 roku

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji wśród Członków Związku OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z barkiem efektów w prowadzonym dialogu z Zarządem Spółki PSG w sprawie polityki płacowej w Polskiej Spółce Gazownictwa w roku 2015, Prezydium Związku postawania o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 31 marca 2015r. roszczeń:

 1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
 2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
 3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
 4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
 5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną dotyczących Regulaminu Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

§ 2

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Prezydium Związku określa termin Pracodawcy do 14 kwietnia b.r. na realizację w/w żądań

§ 3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§ 4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§ 5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa,
Za Prezydium

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Matuszewski

 

 
Wczoraj Stocznie, dziś Kopalnie i Kolej, jutro Szkoły i Szpitale...
Redaktor: Administrator   
18.02.2015.

Image

Image Pobierz PDF plakatu

Image Pobierz PDF ulotki

 Źródło: opzz.org.pl

 

Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
Spotkanie 3 central związkowych. Postulaty związkowe.
Redaktor: Administrator   
10.02.2015.

W dniu 5 lutego 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Uczestniczyli w nim liderzy związkowi – ze strony OPZZ przewodniczący  Jan Guz,  NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda i FZZ wiceprzewodniczący - Dariusz Trzcionka.

Podczas spotkania Przewodniczących central związkowych w dniu 5 lutego omówiono zakres i sposoby koordynacji działań poszczególnych związków. Jednocześnie przypomniano listę nierozwiązanych problemów społecznych, które w większości pokrywają się z postulatami głoszonymi podczas protestów w Warszawie we wrześniu 2013r. Lista zawierała 12 postulatów:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

 
Konferencja prasowa "Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ"
Redaktor: Administrator   
06.02.2015.

Dariusz Matuszewski: PGNiG S.A. nie może podzielić losu kopalń!  

Związkowcy ze strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. mówią: dość! Jak przekonywał  na wczorajszej konferencji prasowej „Pogotowie strajkowe w organizacjach OPZZ” Dariusz Matuszewski przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa proces liberalizacji rynku gazu w Polsce postępuje bardzo szybko i uderza przede wszystkim w pracowników, którzy od kilku lat ponoszą największe koszty błędnych decyzji właścicielskich. W wyniku różnych form restrukturyzacji pracę w spółce straciło już ponad 20 tysięcy osób. Dzisiaj, PGNiG S.A. musi zmierzyć się z nowymi problemami. Zmieniające się w zawrotnym tempie zarządy wprowadzały kolejne programy naprawcze, ale te zamiast poprawiać sytuację ekonomiczną, potęgowały jedynie napięcia społeczne. Najnowszy program optymalizacji w samym gazownictwie spowoduje zmniejszenie zatrudniania o ponad 3 tysiące osób, co w połączeniu z likwidacją  jednostek terenowych zagraża nie tylko bezpieczeństwu pracy zatrudnionych, ale także odbiorców gazu – ostrzegał Dariusz Matuszewski. Jego zdaniem w wyniku źle przygotowanych planów konsolidacji i wprowadzenia różnego rodzaju programów w podmiotach grupy PGNiG S.A. doszło do upadłości lub likwidacji części spółek serwisowych. Kilkaset osób już straciło pracę w spółce Gazobudowa Zabrze, która została zlikwidowana. Pozostałe spółki stoją na krawędzi bankructwa. Wprawdzie spółki poszukiwań nafty i gazu działające na kilku kontynentach wciąż pracują, ale znacznie ograniczyły prace poszukiwawcze. Nie ma dla nich zleceń, brak jest właściwego nadzoru właścicielskiego – wskazał szef związkowców w PGNiG S.A. Zwolnienia trwają już od ponad roku, dzisiaj są to setki, ale niedługo grożą nam tysiące zwolnień. Nie jesteśmy w stanie, pomimo ogromnego zaangażowania w utrzymanie pokoju społecznego, zapanować nad napięciami, które pojawiają się wśród pracowników. Dotychczas staraliśmy się  rozwiązywać wszelkie problemy w duchu dialogu, przy stole negocjacyjnym, ale obecnie sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Samoistnie, poza związkami zawodowymi, powstają grupy, które chcą samodzielnie bronić swoich interesów. Sytuacja staje się bardzo napięta – podsumował Dariusz Matuszewski, dlatego jesteśmy zmuszeni protestować razem z innymi branżami OPZZ.

Ciekawy artykuł o sytuacji w PGNiG S.A., można przeczytać tutaj.

http://szczesniak.pl/2742

https://www.youtube.com/watch?v=1hiyXiy6VzU

Image

Image

Zmieniony ( 06.02.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 206