Start
Posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A
Redaktor: Krzysztof Walczak   
26.01.2009.

W dniach 22-23 stycznia 2009 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyło się pierwsze, po podpisaniu w dniu 6 stycznia 2009 roku porozumienia o współpracy pomiedzy Organizacjami Związkowymi działającymi w GK PGNiG S.A, posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A.

Spotkanie zdominowane zostało sprawami ustalenia zasad współpracy w ramach Komisji, wyborem nowych władz Komisji oraz sprawami udostępnienia akcji pracowniczych.

Przewodniczącym ZKK w wyborach jawnych wybranym został Kol. Darek Matuszewski, natomiast sekretarzem ZKK wybrany został Kol. Bolesław Potyrała.

ZKK przyjęła wstępny dokument dotyczący współpracy pomiędzy ZKK a Zarządem PGNiG S.A, oraz zwróciła się do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiekszenie odpisu na ZFŚS.

 ZKK przyjęła również tabelarcyzny sposób podziału akcji pracowniczych, z tym że opracowana tabela stanowi jedynie materiał wstępny. Pełną i ostateczną wersje tabeli mozna będzie przekazać po weryfikacji uprawnionych do akcji, czyli w II połowie lutego 2009 roku.

Zmieniony ( 26.01.2009. )
 
I Konferencja Dialogu Społecznego
Redaktor: Krzysztof Walczak   
25.01.2009.

W dniach 23 - 24 stycznia 2009 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się "Pierwsza Konferencja w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A."

Program Konferencji obejmował:

- Kierunki zmian w polskim prawie pracy
- Strategia Grupy Kapitałoej PGNiG S.A
- Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla Grupy Kapitałowej PGNiG S.A
- Restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie KApitałowej PGNiG S.A
- Świadczenia pozapłacowe dla pracowników
- Akcje dla uprawnionych pracownikiów Spółki

W konferencji ucztesniczyli przedstawiciele Zarządu PGNiG S.A, Przewodniczący Central Związko-wych: OZZGNiG, SK NSZZ Solidarność, Porozumienie ZZ KADRA, Przewodniczący Rady Pracow-ników. Jako gość honorowy udział wziął Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz Senator Franciszek Bobrowski, Przewodniczący wszystkich Organizacji Związkowych działających w GK PGNiG S.A.  

Program spotkania nie przewidywał niestety czasu na dyskusję. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację takich spotkań oraz zmianę formuły spotkań na wprowadzenie paneli dyskusyjnych.

Zmieniony ( 26.01.2009. )
 
Porozumienie o przyjęciu Programu Racjonalizacji Zatrudnienia
Redaktor: Administrator   
22.12.2008.

Wreszczie po wielomiesięcznych negocjacjach w dniu dzisiejszym tj. 22-12-2008 zostało podpisane Porozumienie o przyjęciu Programu Racjonalizacji Zatrudnienia.

Dziś także poprawkach senackich Sejm przyjął Ustawę o Komercjalizacji Przedsiębiorstw, która to została skierowana do Prezydenta RP. Celem przyspieszenia decyzji Prezydenta ZKK skierowała pismo o możliwie szybkie parafowanie Ustawy przez Prezydenta.

 
Pikieta w Warszawie
Redaktor: Administrator   
05.11.2008.

W dniu 5 listopada br. w Warszawie odbyła się pikieta pod Sejmem i Urzędem Rady Ministrów w sprawie emerytur pomostowych. Organizatorem pikiety było OPZZ, po raz pierwszy w pikiecie uczestniczyły organizacje wszystkich Central Związkowych walcząc o uprawnienia pracownicze do emerytur pomostowych.

 

Zmieniony ( 12.11.2008. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 199 - 206 z 206