Zakończenie prac nad Umową Społeczną w PSG
Redaktor: Administrator   
21.06.2016.

Image

W Polskiej Spółce Gazownictwa zakończyły się prace nad nową umową społeczną. Od miesiąca kwietnia 2016r. w Spółce pracowały powołane przez Prezesa Zarządu zespoły, których zadaniem było opracowanie nowej strategii, struktury organizacyjnej zapewniającej konsolidację obszaru dystrybucji i jego dynamiczny rozwój oraz zbudowanie nowego systemu motywacyjnego. W ramach nowego otwarcia dla dialogu społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, w skład zespołów zadaniowych powołani zostali przedstawiciele dwóch reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i NSZZ „Solidarność”, a także reprezentacja pozostałych Związków Związkowych, które nie mają w Spółce statusu organizacji reprezentatywnych. Razem z reprezentacją Strony Społecznej na strategicznych warsztatach w pracach zespołów uczestniczyli specjaliści Spółki. Powołanie zespołów i udział Strony Społecznej w budowaniu całkiem nowej rzeczywistości korporacyjnej, jest wyrazem nowych, wysokich standardów dialogu społecznego. Strona Społeczna wysoko ocenia działania Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który budując nową wizję dla podmiotu zaprosił przedstawicieli Pracowników do wspólnej pracy, wykorzystując kapitał jakim jest wiedza i doświadczenie Załogi. Jest to działanie, które zwiększa zaangażowanie wszystkich w proces zmian, buduje wspólną tożsamość organizacyjną, a przede wszystkim otwiera nowy rozdział budowania społecznej kultury organizacyjnej w Grupie Kapitałowej PGNiG, jeśli nie w ogóle w polskim środowisku pracy.

Zespoły zadaniowe pracowały przez wiele tygodni na warsztatach strategicznych, rezygnując na kilka miesięcy z prywatnego życia. W toku prac pojawiało się wiele kwestii spornych, zwłaszcza w odniesieniu do nowej struktury organizacyjnej Spółki i obawy wobec alokacji Pracowników do nowego schematu organizacyjnego. Formuła prowadzenia zmian w drodze dialogu społecznego i udziału w pracach przedstawicieli Strony Społecznej pozwoliła na osiągnięcie konsensusu. Dnia 17 czerwca 2016r. w Muzeum Gazownictwa nastąpiło uroczyste sygnowanie dokumentów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Zarządu PGNiG SA.

Wprowadzony pakiet zmian zakłada gwarancje zatrudnienia oraz wiele korzyści finansowych i pozafinansowych dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Przede wszystkim, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zachowa w strukturze grupę ok. 1300 Pracowników przewidzianych do zwolnienia przez poprzedni Zarząd Spółki. w ramach podpisanego pakietu, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantuje Pracownikom między innymi:

 

 • Zachowanie miejsc pracy – Zarząd Spółki nie wprowadza zaplanowanych zwolnień 1300 Pracowników;
 • Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zagwarantował Stronie Społecznej, że do końca jego kadencji nie będzie żadnych redukcji zatrudnienia;
 • W Spółce zostanie wprowadzony nowy system motywacyjny na lata 2016 – 2018 o łącznej wartości ok. 150 mln zł.;
 • Pracodawca gwarantuje, że w procesie zmian organizacyjnych każdy Pracownik otrzyma dwie propozycje pracy (jedną w aktualnej lokalizacji, drugą w innej lokalizacji do wyboru);
 • W prowadzona zostanie znacząca zmiana widełek płacowych (podniesienie minimalnego wynagrodzenia w Spółce z 2 480 zł. do 3 100 zł.;
 • System premiowy: docelowo 23% premii w przeliczeniu miesięcznym, docelowo łącznie 69% premii kwartalnie;
 • PPE docelowo 7% (nie więcej niż 300 zł.)
 • Wynegocjowany i sygnowany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PSG zawierający korzystniejsze zapisy w stosunku do poprzedniego, jest to najlepszy Układ w GK PGNiG.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w swojej wieloletniej historii działalności na rzecz branży zawsze stał na stanowisku, że dialog społeczny jest najlepszą drogą do osiągania równowagi między interesami stron zbiorowych stosunków pracy. Związek zawsze podkreślał, że udział Strony Społecznej w procesie decyzyjnym może przynieść wyłącznie korzyści zarówno Pracodawcy jak i Załodze. Bezprecedensowe działanie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w prowadzeniu dialogu społecznego, uczciwość i otwartość wobec Pracowników jest mocna podstawą do wspólnego sukcesu – dynamicznego rozwoju Spółki i spokojnej pracy za godne wynagrodzenie.

Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 21.06.2016. )
 
Spotkanie z Chińska Delegacją
Redaktor: Administrator   
09.06.2016.

Na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w dniach 2 – 5 czerwca gościła w Polsce Delegacja z chińskiej Federacji Związków Zawodowych. Wizyta jest elementem realizacji założeń memorandum o współpracy i wymianie doświadczeń, podpisanego w roku 2014 miedzy OZZ GNiG a chińską organizacją. Na zaproszenie Związku, przyjechali przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych z prowincji Schandong:

Mr. Feng Qinglu    Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong
Ms. Lu Guodong    Dyrektor Departamentu Prawnego Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong
Mr. Sun Wenqiang    Dyrektor Nadzoru nad Aktywami i Centrum Zarządzania Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong
Ms. Yue Xiuyin    Pierwsza Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong w mieście Jining
Mr. Zhou Jidong    Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong w mieście Heze
Mr.Zhang Yanguo    Szef Sekcji i Tłumacz w Departamencie ds. Kontaktów Międzynarodowych Federacji Związków Zawodowych Prowincji Shandong

Goście z Chin zostali podjęci wspólnie przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa oraz Polską Spółkę Gazownictwa.

Inauguracją wizyty było spotkanie dnia 3 czerwca 2016r. w Muzeum Gazownictwa, w którym z ramienia PGNiG SA wziął udział Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Pan Waldemar Wójcik oraz Pan Kazimierz Zajaczkowski Kierownik Działu Współpracy z Przedstawicielami Pracowników PGNiG SA. Po wystąpieniach otwierających wizytę, Gościom zaprezentowano informacje organizacyjne i korporacyjne:

Pan Dariusz Matuszewski  Przewodniczący OZZ GNiG przedstawił informację dotyczącą działalności Związku w Grupie Kapitałowej PGNiG, jak i działalność Związku związana z realizację unijnych projektów.

Pan Piotr Szlagowski Dyrektor Departamentu Strategii PGNiG SA zaprezentował informację korporacyjną dotyczącą funkcjonowania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w kraju i za granicą.

Pan Jakub Żuchowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentował informację korporacyjną dotyczącą działalności Polskiej Spółki Gazownictwa.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Na zaproszenie Pana Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Delegacja z Chin gościła w siedzibie OPZZ. Na spotkaniu omówione zostały kwestie dotyczące działalności związków zawodowych w obu krajach.

Image

Image

Image

W ramach dyskusji i wymiany doświadczeń odbyło się również spotkanie Delegacji z Chin z Panem Dariuszem Matuszewskim Przewodniczącym OZZ GNiG, Panem Janem Guzem Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Panem Waldemarem Wójcikiem Wiceprezesem Zarządu PGNiG SA, Panem Adamem Węgrzynem Wiceprezesem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Panem Kazimierzem Zajączkowskim Kierownikiem Działu Współpracy z Przedstawicielami Pracowników PGNiG SA. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących działalności firm sektora paliwowo – energetycznego w Polsce i Chinach, omówiono sytuację na światowym rynku poszukiwawczym, a także podjęto dyskusję dotyczącą dalszej współpracy i wymiany delegacji między Polską i Chinami.

Dnia 4 czerwca 2016r. Delegacja z Chin gościła we Wrocławiu, gdzie wspólnie z przedstawicielami OZZ GNiG, Gości z Chin podjął Pan Rafał Borutko Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wizyta zakończyła się dnia 5 czerwca 2016r. spotkaniem w Wałbrzychu, gdzie mieści się siedziba Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Podczas wszystkich spotkań Goście z Chin poświęcili wiele słów uznania dla działalności OZZ GNiG na rzecz Pracowników branży, jak i działalności Związku w zakresie szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i kwalifikacje z zakresu prawa pracy i zbiorowych stosunków pracy. Na Gościach duże wrażenie zrobiła działalność Związku w obszarze realizacji projektów unijnych, które poza wartością szkoleniową dają możliwość nawiązania współpracy między związkami zawodowymi działającymi w Unii Europejskiej.

Delegacja z Chin na wszystkich spotkaniach wielokrotnie podkreślała znaczenie współpracy między organizacjami pracowniczymi a Pracodawcami w budowaniu relacji społecznych w środowisku pracy. Przedstawiciele chińskiej delegacji wielokrotnie podkreślali jak duże wrażenie zrobił na nich fakt wspólnego podjęcia ich Delegacji przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wraz z Pracodawcami PGNiG SA oraz Grupy Kapitałowej PGNiG. Pan Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu PGNiG SA podkreślił, że właściwe standardy relacji społecznych w branży stanowią jeden z najistotniejszych elementów budowania nowoczesnej firmy.

Obok spotkań Goście z Chin zwiedzali Warszawę i Wrocław, mieli również okazję zwiedzenia Zamku Książ w Wałbrzychu.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Informacja: biuro OZZ GNiG

 
Informacja z obrad Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

INFORMACJA
Z OBRAD DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA OZZ GNiG

W dniach 18 – 19 maja 2016r. w Grębiszewie obradowali Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa. Zaproszenie Związku przyjęli i wzięli udział w Zgromadzeniu Goście:

Kolega Jan Guz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Pan Waldemar Wójcik – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Pan Jarosław Wróbel Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Jan Anysz Pełnomocnik Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Dialogu Społecznego
Pani Aneta Zgorzelska Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

W imieniu Prezydium Związku sprawozdanie z działalności związku za okres pierwszego roku IX kadencji przedstawił Delegatom Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski. Zgodnie z procedurą Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegaci przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz informację rady Krajowej dotycząca sprawozdania finansowego. Delegaci XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG udzielili absolutorium Prezydium Związku za pierwszy rok IX kadencji obejmujący okres od maja 2015r. do maja 2016r.


Image

Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował w imieniu Związku Odznaką „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” zasłużone dla naszego ruchu związkowego osoby:

Kolega Jan Guz (Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych)
Kolega Ryszard Andrys (Oddział Pracowników PSG Sekcja w Szczecinie)
Kolega Rafał Wardyn (Oddział Pracowników SOD Sekcja Pomorska)
Kolega Tomasz Mikulski (Oddział Pracowników Spółki Geofizyka Kraków)
Koleżanka Katarzyna Skrzypek (Oddział Exalo Drilling)
Koleżanka Barbara Sroka (Oddział Pracowników PSG Sekcja w Koszalinie)
Kolega Krzysztof Chilicki (Oddział Pracowników PSG Sekcja w Warszawie)
Kolega Józef Soboń (Oddział Pracowników Spółki Technologie)
Kolega Marek Moryson (Oddział Pracowników PSG Sekcja w Bydgoszczy)
Koleżanka Agnieszka Sznober (Oddział Pracowników  PSG Sekcja w Zabrzu)

Delegaci wysłuchali wystąpień Gości Zgromadzenia i podjęli merytoryczna dyskusję dotycząca spraw pracowniczych Załóg Grupy Kapitałowej PGNiG. Odbyły się również posiedzenia Delegatów w Sektorach Związku.

Podsumowując Zgromadzenie Delegatów, w oparciu o dyskusję na obradach, a przede wszystkim oceniając sytuację Pracowników w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG, Delegaci XXXIII Zgromadzenia przyjęli Stanowiska dotyczące najważniejszych spraw pracowniczych.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Image

Zobacz:

Sprawozdanie Prezydium OZZ GNiG za okres pierwszego roku IX kadencji
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Gazownictwa
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Handlowego
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Sektora Naftowego i Zaplecza

XXXIII Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG (Galeria)

 

Zmieniony ( 23.05.2016. )
 
Wystąpienie OZZGNiG do Premier Rządu RP w sprawie sytuacji w GK PGNiG
Redaktor: Administrator   
20.04.2016.

Wałbrzych, dnia 19 kwietnia 2016r.

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

Szanowna Pani Premier,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako reprezentacja kilku tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwraca się do Pani Premier o osobiste zwrócenie swojej uwagi na los Pracowników naszej branży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma bardzo długą historię funkcjonowania w obszarze polityki paliwowo – energetycznej, będąc jednym z podstawowych podmiotów tego strategicznego dla Polski obszaru. Zwracamy się do Pani Premier o zapoznanie ze stanowiskiem Strony Społecznej, o zainteresowanie się losem tysięcy Pracowników, dla których praca w branży górnictwa naftowego i gazownictwa jest nie tylko źródłem utrzymania dla wielu polskich rodzin, ale jest również misją społeczną związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych w Spółce o strategicznym znaczeniu, która jest gwarantem bezpiecznego i nieprzerwanego dostarczania gazu dla polskiego społeczeństwa.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają za sobą wiele bardzo trudnych lat, w których doświadczyli kilka głębokich programów restrukturyzacji zatrudnienia. W ciągu ostatnich kilku lat Załogi naszej branży pracowały w bardzo niepewnych warunkach, bez jakiejkolwiek gwarancji ciągłości zatrudnienia, bez minimalnego poczucia bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Nieustannie wprowadzane reorganizacje, konsolidacje i restrukturyzacje podmiotów Grupy Kapitałowej niosły za sobą ogromny koszt społeczny jaki poniosły Załogi Grupy Kapitałowej. W wyniku tych działań w ostatnich latach pracę utraciło 13 tysięcy Pracowników.

Jako reprezentacja pracownicza z wieloletnim doświadczeniem w działalności w branży i mająca bardzo dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania Spółki wielokrotnie wyrażaliśmy zaniepokojenie działaniami poprzedniego Rządu i Ministerstwa Skarbu Państwa, które były ukierunkowane wyłącznie na zysk „tutaj i teraz” doprowadzając do paraliżu inwestycyjnego, braku perspektyw dla rozwoju branży, stając się bezpośrednim zagrożeniem dla polityki energetycznej kraju, jak i stanowiąc zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma ponad trzydziestoletnią historię działalności na rzecz Pracowników GK PGNiG. W ciągu tych lat organizacja zdobyła wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania branży, a także polityki paliwowo – energetycznej Polski. W najtrudniejszych nawet momentach nasz Związek zawsze poszukuje konsensusu w drodze dialogu społecznego, szukając równowagi między interesem państwa, powodzeniem Spółki dającej zatrudnienie i sprawom pracowniczym. Naszym działaniom zawsze przyświecał nadrzędny cel jakim jest zabezpieczenie interesów pracowniczych przy jednoczesnej dbałości o funkcjonowanie „specspółki” funkcjonującej w obszarze polskiej polityki energetycznej.

Szanowana Pani Premier,

Działania poprzedniej ekipy rządzącej były wobec PGNiG SA ukierunkowane wyłącznie na osiągnięcie maksymalnego zysku kosztem inwestycji i kosztem ludzi pracy. Doświadczyliśmy kompletnego braku dialogu społecznego, lekceważenia podstawowych spraw pracowniczych
i dehumanizacji w zbiorowych stosunkach pracy. Załogi Grupy Kapitałowej PGNiG od lat pracują na granicy bezpieczeństwa za niewielkie wynagrodzenia, a ich miejsca pracy są nieustannie zagrożone. Na Załogi nakładane są wciąż nowe obowiązki przy jednoczesnym „zamrożeniu” płac, przy nieustannie trwającym procesie cięcia kosztów pracy i nieustannej restrukturyzacji zatrudnienia. Brak inwestycji w rozwój branży i brak wizji dla jej przyszłości przynosi dzisiaj efekt w postaci realnego zagrożenia dla przyszłości polskiego górnictwa naftowego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna z punktu widzenia interesu państwowego, która jednocześnie niesie ze sobą ogromne koszty społeczne. Pracownicy branży, którzy stali się uczestnikami tej trudnej rzeczywistości od kilku miesięcy czekają na poprawę ich sytuacji w związku ze zmianą polityczną w Polsce.
Zmiana na stanowiskach rządowych przyniosła Spółce nowy skład Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą, że Rząd musi zapewnić właściwą realizację swojego programu poprzez skierowanie własnych ludzi na kluczowe stanowiska w firmach mających strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej. Ta zmiana w GK PGNiG przyjęta została z nadzieją na nowe otwarcie dialogu społecznego tym bardziej, że jedną z pierwszych decyzji Prezesa Zarządu PGNiG SA było uznanie wkładu Załogi w zysk wypracowany przez Spółkę i wygaszenie trwającego sporu zbiorowego. Wypowiedzi Prezesa Zarządu PGNiG dotyczące przyszłości branży i jej Pracowników spowodowały, że Załogi zaczęły bardziej optymistycznie patrzeć na swoją przyszłość. Niestety szybko okazało się, że rzeczywistość odbiega od oczekiwań Strony Społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę Pani Premier na sprawy Załogi GK PGNiG, które wywołują w Załogach głębokie zaniepokojenie:

 

 1. W Centrali Spółki PGNiG SA trwają zwolnienia Pracowników bez zachowania właściwych i oczekiwanych w toku zbiorowych stosunków pracy zasad. Pracodawca dokonuje reorganizacji Centrali bez dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi czy choćby poinformowania Pracowników jaki jest docelowy model struktury i jaki będzie docelowy poziom zatrudnienia. Zapytania o przynależność związkową dotyczą całych działów, bez wskazania osób, których może dotyczyć redukcja zatrudnienia, co powoduje ogromny stres u Pracowników i nosi znamiona mobbingu. Zwolnienia już objęły grupę ok. 20 osób, związki zawodowe nie otrzymały żadnych wyjaśnień mimo, iż zwracały się o wskazanie przyczyn redukcji zatrudnienia, określenia docelowej struktury centrali oraz podjęcia rozmów na temat osłon socjalnych dla zwalnianych Pracowników. Wszelkie sprawy pracownicze są w tym procesie lekceważone, wolnienia obejmują zwykłych pracowników, zatrudnionych od lat w Spółce, mających często specyficzną i potrzebną wiedzę fachową.
 2. W Polskiej Spółce Gazownictwa – największym podmiocie Grupy Kapitałowej PGNiG – w ciągu trzech lat, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji zatrudnienia ze Spółki odeszło 1451 osób, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań w Spółce na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Nowy Zarząd Spółki powołany przez Prezesa Zarządu PGNiG SA podjął dialog społeczny i w Spółce wypracowywany jest wspólnie nowy ład korporacyjny. Niepokój Załogi budzi jednak polityka kadrowa władz PSG. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa wymienił kadrę menadżerską na kluczowych stanowiskach i zmiany kadrowe zaczęły gwałtownie przenosić się na niższe szczeble. Związki Zawodowe nie roszczą sobie prawa do kształtowania polityki kadrowej w zakresie doboru kadry menadżerskiej, jednak zmiany personalne zachodzące w Polskiej Spółce Gazownictwa stają się niebezpieczne z punktu widzenia technologicznego, a także są w niektórych przypadkach ogromną niesprawiedliwością. Większość Dyrektorów Zakładów Gazowniczych to wieloletni Pracownicy branży, którzy swoją drogę zawodową rozpoczynali na najniższych stanowiskach technicznych przez lata zdobywając wiedzę i doświadczenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, wiążąc całe swoje życie zawodowe z gazownictwem. Nie oceniamy faktu związanego z doborem współpracowników przez władze Spółki, jednak Strona Społeczna zdecydowanie negatywnie przyjmuje fakt, że wieloletni doświadczeni fachowcy otrzymują wypowiedzenia bez jakiejkolwiek propozycji pracy na innym stanowisku. Powoływana jest kadra menadżerska bez żadnego doświadczenia w obszarze dystrybucji gazu, a jednocześnie Spółka pozbywa się ludzi, którzy mogą służyć wiedzą i doświadczeniem. Jest to duża niewdzięczność i niesprawiedliwość zwłaszcza, że dotyczy Pracowników, którzy często legitymują się dziesięcioleciami pracy w gazownictwie. Takie działanie może również być sporym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw gazu i procesu inwestycyjnego.
 3. Powołana w ramach obliga gazowego Spółka PGNiG Obrót Detaliczny już w momencie rozpoczęcia funkcjonowania była w bardzo niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurencji. PGNiG Obrót Detaliczny już na wstępie jej działalności w ramach prowadzonego przez PGNiG SA programu oszczędnościowego narzucone miał warunki, które uniemożliwiały niezależny rozwój na zliberalizowanym rynku energii. W ramach tych procesów Spółka zamiast rozbudowywać sieć sprzedaży i skupić się na strategiach handlowych była zmuszona ograniczyć zatrudnienie i szukać oszczędności. W wyniku programów optymalizacyjnych od momentu powołania Spółki pracę utraciło ponad 400 Pracowników – ludzi od wielu lat związanych z bezpośrednią sprzedażą gazu. Nasz związek wielokrotnie monitował do poprzedniego Zarządu PGNiG SA oraz do Ministra Skarbu Państwa w obronie jedynej narodowej Spółki na detalicznym rynku handlu gazem. Polska uwolniła rynek gazu w niespotykanej nigdzie w Europie skali i jednocześnie nie wyposażyła własnego podmiotu w odpowiednie gwarancje i instrumenty, które pozwoliłyby wydzielonej z PGNiG SA Spółce Obrotu Detalicznego mierzyć się z konkurencją. Po zapowiedziach obecnego Rządu dotyczących odbudowy i wzmacniania podmiotów narodowych wszyscy liczyli na działania Właściciela zmierzające do szukania rozwiązań wspierających Spółkę, tymczasem nowy Zarząd Spółki wystosował do zakładowych organizacji pracowniczych pismo z zapytaniem o przynależność związkową wszystkich dyrektorów w Spółce, bez wyjaśnienia przyczyny zapytania jak i wskazania celu. Działanie to spowodowało, że Załoga pracująca w oparciu o absolutne minimum kadrowe i mająca za sobą trudny okres restrukturyzacji zatrudnienia zaczęła obawiać się o przyszłość i dalsze zatrudnienie. Należy podkreślić, że Pracownicy Spółki dają z siebie wszystko, aby wspólnie budować silny i konkurencyjny podmiot, niestety teraz na tych Pracowników padł blady strach, ponieważ nie mają jasnego komunikatu dotyczącego przyszłości PGNiG OD. Wszyscy liczyli na mobilizację i wsparcie tego sektora działalności, a w efekcie głównym obszarem aktywności obecnego Zarządu są roszady kadrowe.
 4. Wreszcie kwestia, która budzi w załogach GK PGNiG najwięcej kontrowersji i obaw – sytuacja Spółki Exalo Drilling. Exalo Drilling SA jest jedynym polskim podmiotem funkcjonującym w obszarze górnictwa naftowego, który powstał w wyniku połączenia spółek wiertniczych i serwisowych. Exalo Drilling miała stać się wiodącą, nie tylko na europejskim ale i światowym rynku polską, narodową firmą naftową. Tymczasem od początku funkcjonowania działalność Spółki opierała się na likwidacji jednostek, sprzedaży majątku, zwalnianiu fachowców i cięciu wszystkich możliwych kosztów. W wyniku tych działań Spółka jest niedoinwestowana i nie ma możliwości konkurowania z firmami z kapitałem zagranicznym. Strona Społeczna Grupy Kapitałowej nieustannie występowała w obronie narodowej firmy naftowej domagając się od poprzedniego Rządu wyjaśnień dlaczego zamiast budować potężną, narodową firmę, wszelkie działania zmierzają do jej upadłości, niszcząc wieloletnią historię i tradycję polskiej nafty. Dzisiaj nadzieja Pracowników Exalo Drilling na poprawę i odbudowę legła w gruzach decyzji obecnego Zarządu Spółki, który zamiast szukać rozwiązań, zleceń i możliwości inwestycyjnych, zawiadomił Stronę Społeczną o zastosowaniu grupowych zwolnień oraz grupowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy. W wyniku grupowych zwolnień zatrudnienie ma utracić prawie 900 Pracowników. Tyle jeśli chodzi o zapowiedzi odbudowy narodowych firm.

 

Szanowna Pani Premier,

Związki Zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są reprezentacją spraw wielu tysięcy polskich pracowników. Wszyscy uczciwie i z oddaniem pracujemy ze świadomością, że silny podmiot, który osiąga sukces gospodarczy daje stabilne zatrudnienie i gwarantuje byt wielu polskich rodzin. Od lat walczymy o przyszłość Grupy Kapitałowej, która jest polskim, narodowym podmiotem głęboko zakorzenionym w historii naszego przemysłu. Przez wiele lat nikt nie chciał słyszeć tych argumentów, ponieważ najważniejszą kwestią była maksymalizacja zysku. Nie polemizujemy z oczywistym faktem, że działalność gospodarcza ma przynosić zyski, jednak staramy się zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii, które odnoszą się do naszej firmy. Grupa Kapitałowa PGNiG jest narodową Spółką, strategiczną w obszarze polskiej polityki pawliwowo – energetycznej. To usytuowanie podmiotu związane z nałożeniem na Spółkę obowiązków realizacji polityki państwa powoduje, że PGNiG SA nie może być nastawione wyłącznie na zysk przede wszystkim i ponad wszystko. Nadrzędnym celem działalności PGNiG SA jest wypełnienie misji jaką nakłada państwo i Pracownicy z tej misji wywiązują się wzorowo, profesjonalnie i z oddaniem otrzymując w zamian lata restrukturyzacji, lata w których nie było żadnych przeszeregowań płac, i w których Pracownik był tylko pozycją w kosztach. Fakt funkcjonowania PGNiG SA w obszarze społecznym nie wyklucza przecież sytuacji, w której ludzie znajdują w Spółce stabilne zatrudnienie, pracę bez obaw o bezpieczeństwo własne i obywateli, za godne wynagrodzenie pozwalające na normalne życie naszych rodzin.

PGNiG SA to nie tylko sama Spółka, ale szereg powiązanych kapitałowo podmiotów. Sama Spółka osiągnęła zysk, dlatego tak mało mówi się o potrzebie odbudowy polskiego sektora górnictwa naftowego i gazownictwa. Nikt nie wspomina też o ogromnym koszcie społecznym tego ekonomicznego sukcesu. Pani Premier w swoim expose powiedziała Polakom że bezpieczeństwo energetyczne to działania zmierzające do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy. Ten cel Rządu nie może być zrealizowany bez silnej, stabilnej, doinwestowanej narodowej firmy. Jednocześnie największą wartością tej Firmy są ludzie, których nie można traktować instrumentalnie i bez szacunku dla ich pracy.
Rząd Pani Premier obiecał przywrócenie właściwych relacji społecznych, obiecał dialog i bezpośrednią rozmowę ze społeczeństwem. Opierając się na tej deklaracji liczymy na uwagę Pani Premier dla problemów kilku tysięcy zmęczonych ludzi, których nadzieje kolejny raz są zawodzone. Pani Premier w swoim expose powiedziała: „nasze życie składa się z małych spraw i tym małym codziennym sprawom moich rodaków chcę służyć”. Sprawy branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to obok polskiej polityki energetycznej całe życie i byt tysięcy ludzi. Wszyscy rozumieją potrzebę zmian kadrowych na kluczowych stanowiskach, co ma być gwarancją dla wypełniania określonego programu Rządu. Nie można jednak zapomnieć, że te zmiany nie mogą być powodem niesprawiedliwości – znaczna część menadżerów osiągnęła swoje stanowiska wieloletnia pracą i wewnętrznym awansem zawodowym, więc odwoływanie ich z zajmowanych stanowisk bez propozycji innego miejsca pracy w Spółce jest nieuczciwe i budzi sprzeciw. Jest to również marnowanie ich kapitału jakim jest fachowość, wiedza i doświadczenie. Jeszcze większy sprzeciw budzi w nas decyzja o zwalnianiu zwykłych pracowników z niezrozumiałych i pozamerytorycznych powodów. Jednak wszystkich nas, najbardziej bulwersuje fakt uruchomienia zwolnień grupowych bez jakichkolwiek zabezpieczeń i osłon socjalnych, wprowadzonych w poszukiwaniu bieżących oszczędności zamiast szukania rozwiązań mających na celu ratowanie polskiego górnictwa naftowego.

Zwracamy się do Pani Premier, aby tak po ludzku wzięła pod uwagę, że za każdym podpisem o zwolnieniu z pracy stoi osobisty dramat pracownika i jego rodziny. To jest ta codzienna, mała sprawa dla której Pani Rząd obiecał uwagę – całe życie polskiej rodziny, która zostaje bez środków na utrzymanie.

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,

Przewodniczący
Dariusz Matuszewski

 

Zmieniony ( 20.04.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 209