Posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
05.07.2018.

Prezydium Związku dokonało podsumowania obchodów Jubileuszu 35-lecia działalności Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Przewodniczący gorąco podziękował wszystkim, którzy mocno zaangażowali się w organizację wydarzenia i pomoc podczas trwania uroczystości. Do związku wpłynęło wiele podziękowań i słów uznania związanych z przygotowaniem i przebiegiem uroczystości.

Prezydium Związku omówiło sprawy dotyczące kwestii pracowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG, w odniesieniu do poszczególnych Sektorów. Prezydium oprócz spraw związkowych i organizacyjnych wiele czasu poświęciło na dyskusję dotyczącą dialogu społecznego w branży oraz Spółkach zależnych.

 

 
Międzynarodowa Konferencja w Bukareszcie
Redaktor: Administrator   
10.07.2018.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w dniu 29 czerwca 2018r. w Bukareszcie wzięli udział w międzynarodowej  Konferencji kończącej projekt „PROCONS” Informacje i udział w rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem w przemyśle naftowym. Wraz z Polską Delegacją w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele branżowych związków zawodowych z Litwy, Chorwacji, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.

Image

Beneficjentem projektu był Związek Zawodowy Naftininku profesine sajunga z Litwy, a partnerami następujące ogólnokrajowe organizacje działające w sektorze górnictwa naftowego i gazownictwa:
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Polska
- Związek Pracodawców Dolnego Śląska – Polska
- Industria de CCOO  - Hiszpania
- Federatia Sindicatelor Gaz Romania – Rumunia
- Samostalni sindikat rednika energetike Srbije  – Serbia
- Sindikat Naftnog Gospodarstva – Chorwacja

Image

Image

Image

Prowadzącym konferencję i zarazem ekspertem spotkania był Juozas Neverauskas Przewodniczący Litewskiej Federacji Związków Zawodowych.

Na spotkaniu poruszane były kwestie zaangażowania członków związków zawodowych i innych pracowników w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu naftowego poprzez wymianę najlepszych praktyk.

Przedstawiciele poszczególnych delegacji zaprezentowali jak wygląda w ich przedsiębiorstwach komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz kanały informacyjne między zarządami pracodawcy a członkami związków zawodowych.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Delegacje z Litwy, Polski, Rumuni, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii wymienili się własnymi doświadczeniami, wiedzą oraz metodyką rozwiązywania problemów nie tylko z restrukturyzacją miejsc pracy w przemyśle naftowym, ale przede wszystkim sposobom wyjścia z impasu i dostosowaniem się do nowych okoliczności na rynku pracy.

W końcowej części spotkania przedstawione zostały ostateczne wnioski w sprawie skutecznych konsultacji pracowniczych z pracodawcami w zakresie unikania zwolnień oraz sprostania wymogom kwalifikacji i modernizacji jak również wyzwań związanych z wrażliwością na rynku ropy naftowej i pochodnych.

Zakończenie projektu będzie obejmowało wykonanie publikacji dotyczącej tematu problemu i kryzysu rynku naftowego dla jednego z wybranych krajów uczestniczących w projekcie. Publikacja zostanie napisana we wszystkich 6 językach organizacji biorących udział w projekcie i rozdystrybuowana  na organizacje.

Image

Image

Image

Image

 

 

Zmieniony ( 10.07.2018. )
 
Jubileuszowe Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG w Gazownictwie Wałbrzyskim
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

JUBILEUSZOWE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
OZZ GNiG W GAZOWNICTWIE WAŁBRZYSKIM

Dnia 15 czerwca 2018r. w Wałbrzychu odbyło się Jubileuszowe spotkanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w wałbrzyskim gazownictwie. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Przemysław Prucnal, przedstawiciele struktur terenowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przede wszystkim grono emerytów i rencistów. Na Zgromadzenie przybyli również liderzy z Związku z Wrocławia: Kolega Marek Orfin oraz ze Zgorzelca: Kolega Marian Biniecki wraz z delegacją.

Spotkanie otworzył i prowadził Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i wieloletni lider związkowy wałbrzyskiego gazownictwa.

Image

Obrady odbyły się pod Sztandarem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się od przedstawienia bieżącej informacji dotyczącej spraw pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz spraw dotyczących Pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu. Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym informację z działalności OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja Dolnośląska.  Po zakończeniu informacji i dyskusji dotyczącej spraw pracowniczych i związkowych odbyła się Akademia Jubileuszowa.

Image

Akademia rozpoczęła się od okolicznościowego wystąpienia Przewodniczącego Związku Kolegi Dariusza Matuszewskiego. Zgromadzeni mogli zapoznać się z historią działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie. Po wystąpieniu okolicznościowym zgromadzeni  obejrzeli filmy z foto-wspomnieniami z działalności OZZ GNiG oraz film z foto-wspomnieniami z działalności Związku w wałbrzyskim gazownictwie.

Przewodniczący Związku podziękował za współpracę wyróżniającym się działaczom, podkreślił zwłaszcza zasługi Kolegi Tadeusza Barkowskiego wieloletniego działacza Związku w Wałbrzychu oraz strukturach ogólnopolskich, członka Pocztu Sztandarowego OZZ GNiG i Lisa Majora na biesiadach związkowych. Kolega Tadeusz Barkowski zdecydował się na przejście na emeryturę, jednak Przewodniczący Związku podkreślił, że ma nadzieję iż Kolega Tadeusz Barkowski jako Honorowy Członek Rady Krajowej OZZ GNiG będzie uczestniczył w życiu Związku.

Image

Z okazji Jubileuszu, Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski uhonorował działaczy odznaczeniami:

Odznakę zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otrzymali Koleżanka i Koledzy:

Małgorzata Gawryluk
Grzegorz Mazur
Wiesław Krawczyk
Marek Mastalerz

Image

Z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności Ogólnopolskiego związku zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  przyznał zasłużonym liderom złote i srebrne odznaki "Za długoletnią działalności  na rzecz OZZ GNiG".

Złote odznaczenia otrzymało grono emerytowanych, zasłużonych działaczy Związku Koleżanki i Koledzy:

Franciszek Jarosz
Jan Strzała
Tadeusz Barkowski
Zofia Tomalik
Janusz Przybyłowicz
Stefan Woś
Józef Dryś
Jerzy Wolski
Kazimierz Garula
Jerzy Ratajczyk

Image

Złotą odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Srebrną odznakę otrzymali działacze Związku, wieloletni członkowie Organów Związku w dolnośląskim gazownictwie

Image

Wszyscy wyróżnienie działacze otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przewodniczący Związku serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym osobom, podziękował za zaangażowanie i działalność na rzecz spraw pracowniczych w dolnośląskim gazownictwie.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali Goście Zgromadzenia.

W imieniu Pracodawcy wystąpił Pan Przemysław Prucnal Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu:

Image

W imieniu dolnośląskich struktur OPZZ głos zabrała Koleżanka Danuta Warzycha Przewodnicząca Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Wałbrzychu:

Image

Głos zabrał również Kolega Franciszek Jarosz, emerytowany Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu:

Image

Po wystąpieniach Gości Przewodniczący Związku zakończył Akademię. Podziękował wszystkim za przybicie i wspaniała atmosferę na obradach i Akademii. Przewodniczący podziękował zgromadzonym za wiele lat współpracy i przyjaźni, podziękował za niezawodność liderów związkowych oraz za współdziałanie na rzecz spraw pracowniczych.

Przewodniczący Związku poprosił Poczet Sztandarowy o wyprowadzenie Sztandaru Związku, a następnie zaprosił wszystkich na uroczysty bankiet.

Image

 

 
Spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Hotelu Jawor w Sarbinowie odbyło się spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań z okazji  35 – letniej działalności Związku Zawodowego OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

W uroczystych obchodach uczestniczyli:

Przewodniczący OZZ GNiG Pan Matuszewski Dariusz
Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Perdek Rafał
Honorowy Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Czesław Ratajczak

Na początku spotkaniu została podjęta  uchwała udzielająca  absolutorium obecnemu Zarządowi.

Image

Jednym z gorących tematów , który był poruszany przez delegatów to w dalszym ciągu brak zwiększenia stanu zatrudnienia w spółce  o wysoko wykwalifikowanych pracowników , przede wszystkim  dotyczy to kadry do obsługi stacji gazowych i nawanialni.  Po wydzieleniu pracowników do firmy Tesgas w ramach outsourcingu którzy obsługiwali stacje brakuje doświadczonych pracowników. Rozwiązaniem które zdecydowanie poprawiłoby sytuacje to przejęcie byłych pracowników z Tesgasu  czy  Gaz – Serwisu.

Należy zaznaczyć , że załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem obciążenia załogi ponad miarę. Liczono , że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszą załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że pracownicy są zmęczeni i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności oraz możliwość zwiększenia wypadkowości w pracy.

Kolejnym tematem to wdrożenie podwyżek wynagrodzenia dla załogi , które w drugiej turze objęły  20% pracowników  , w większości ich przyznawanie było żle odebrane wśród załogi która wypracowała jeden z lepszych wyników finansowych w GK PGNiG. Należy zaznaczyć , że podstawa podwyżek wynagrodzenia które objęły wszystkich pracowników to kwota  50,00 zł brutto. Poruszono również  temat wypłaty nagrody z zysku za 2017 dla pracowników której temat ma być omawiany na najbliższym spotkaniu z pracodawcą.

Z uwagi na niespodziewane dla strony społecznej odwołanie byłego Prezesa Pana Wróbla , za którego został wdrożony nowy pakiet  ZUZP oraz wiele innych przywilejów płacowych , gwarancje stabilizacji zatrudnienia dla pracowników , organizacje związkowe nie zdążyły doprowadzić do kolejnych rozmów , które przez zastosowanie odpowiednich narządzi poprawiłby min. warunki pracy.

Mimo wszystko w porównaniu do pozostałych spółek GK pracownicy PSG  odczuli zdecydowaną poprawę finansową przez wprowadzenie premii miesięcznych oraz kwartalnych na lata 2016-2018 , natomiast istnieją obawy o przyszłość podtrzymania pakietu motywacyjnego w związku z  obniżeniem taryfy dystrybucyjnej gazu przez Urząd Regulacji i Energetyki.

Image

Image

Na koniec spotkania Przewodniczący OZZ GNiG Pan  Dariusz Matuszewski wręczył  zasłużonym członkom związku  odznaczenia za długoletnią działalność na rzecz  OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

Srebne  Odznaczenia otrzymali:

- Tomasz Witkowski
- Tadeusz Świderski
- Joanna Łoda
- Marcin Wawrzyniak
- Jacek Stroiński
- Katarzyna Smoczyńska ( brak na zdjęciu)

Image

Złote Odznaczenia otrzymali:

- Jan Sztulpa
- Radosław Góral
- Grażyna Sommer
- Rafał Perdek

Image

Przewodniczący Pan Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował  obecnemu Przewodniczącemu Sekcji  Panu Rafałowi Perdkowi i obecnym  delegatom za zaproszenie oraz przekazał  wiele słów uznania dla obecnej działalności Związku Zawodowego Sekcji w Poznaniu.

Image

Notatkę za Zarząd OZZ GNiG Sekcja w Poznaniu  sporządził Tomasz Mazur

 

Zmieniony ( 19.06.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 209