Udział OZZGNiG w spotkaniu w Skopje - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

07 listopada 2019 r. (czwartek), 21:55
aktualizacja: 19 listopada 2019 r. (wtorek), 21:58

W dniach 04 – 07.11.2019r w Skopje, Macedonia przedstawiciele OZZ GNiG ( Tomasz Gabzdyl, Mariusz Gierczak, Zbigniew Buczek, Iwona Rospęk ) na zaproszenie KNSB Związek Zawodowy Górników z Bułgarii wzięli udział w projekcie „Udział finansowy i zaangażowanie pracowników w sektorze wydobywczym”. W projekcie udział biorą organizacje z Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Macedonii i Łotwy.

Spotkanie projektowe odbyło się w formie szkolenia  skierowanego do przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli HR, liderów związków zawodowych

Cel ogólny projektu: promowanie inicjatyw mających na celu wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między przedstawicielami pracowników i pracodawców w zakresie informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w przedsiębiorstwach działających w więcej niż jednym państwie członkowskim;
Konkretne cele:

  • Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników w zarządzanie finansami i strukturę finansową w przedsiębiorstwach.
  • Poprawa poziomu wiedzy finansowej pracowników i związków zawodowych.
  • Wspieranie nowych podejść do głosu pracowników i uczestnictwa w strategiach finansowych w organizacjach i firmach oraz podkreślanie motywacji pracowników i promowanie lepszych wyników.
  • Promowanie większego udziału pracowników w organach instytucji formalnych, takich jak rady zakładowe.
  • Zwiększenie nieformalnego uczestnictwa pracowników i poprawa relacji między przełożonymi i podwładnymi, w których podwładni mają znaczny wkład w podejmowanie decyzji o pracy.

Powrót do góry