AKADEMIA BARBÓRKOWA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

9 – 11 grudnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Spotykamy się dzisiaj w nowych okolicznościach, chociaż jednocześnie jak każdego roku, od wielu lat, aby wspólnie uczcić branżowe święto Barbórki w gronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Kultywowana przez lata tradycja zawsze będzie w nas silna sprawiając, że Barbórka jest dla nas świętem szczególnym i niezwykle ważnym.
Na naszą dzisiejszą uroczystość cieniem kładzie się bardzo smutna okoliczność, ponieważ niedawno pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, nieodżałowanego Czesława Kozłowskiego. Był to wspaniały Człowiek, niezwykle sympatyczny i bardzo lubiany, pomocny i wrażliwy, a także co jest coraz rzadsze w naszych czasach, był Człowiekiem bardzo lojalnym wobec Przyjaciół. Kolega Czesław Kozłowski był jednym z najbardziej lubianych liderów nie tylko w naszym Związku ale i całej branży i jego przedwczesne odejście jest dla naszego ruchu związkowego ogromną stratą. Jego odejście pozostawi w nas ogromny żal i pustkę.
Wielkim smutkiem napełnia nas tragedia, która stała się w ostatnich dniach w Szczyrku, gdzie w wybuchu gazu zginęło osiem osób, w tym dzieci. Jesteśmy wszyscy poruszeni tym nieszczęściem wielu Rodzin. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zrozumieją, iż nasze dzisiejsze święto będziemy obchodzić w wyciszeniu, mniej radośnie i większym skupieniu. Trudno bawić się i tańczyć w obliczu dotyczącej przecież nas wszystkich rozpaczy ludzi, którzy stracili Rodziny i dobytek.
Proszę Państwa o powstanie i uczczenie naszego Kolegi Czesława Kozłowskiego oraz ofiar nieszczęśliwego wypadku w Szczyrku chwilą ciszy i skupienia. Cześć Ich Pamięci.

Szanowni państwo,
Uroczystość Barbórki związkowej stała się jak mam nadzieję wyrazem zarówno naszej wspólnej tożsamości związkowej, jak i powodem do dumy z pracy na rzecz Załóg naszej branży. Nasze coroczne spotkania są okazją do podsumowań wyników naszej działalności, podziękowań za pracę i zaangażowanie, a także czasem budowania kierunków i planów na przyszłość. Święto Barbórki jest jednym z najważniejszych dni w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Objęcie naszych Załóg patronatem Świętej Barbary to zaszczyt, który jest symbolem wspólnoty branżowej, a także dowodem na to, że nasza praca nie jest lekka i łatwa, a wykonując ją człowiek ma prawo do dumy ze swoich dokonań. Barbórka to katalog wartości i wieloletnia tradycja, to ludzie, którzy w ciągu dekad pracowali dla tej branży zostawiając w niej cząstkę siebie. Barbórka to wspólnota ludzi pracy, która pozwala przetrwać najcięższe czasy i najtrudniejsze chwile, a także pozwala na odrobinę wytchnienia od codziennej pracy. Dla większości z nas – Delegatów z całej Grupy Kapitałowej PGNiG – organizacja tego święta w gronie związkowym jest jedyną okazją do uczczenia Barbórki i uczestnictwa w Akademii. Od wielu lat w naszej branży tradycja prawdziwej Barbórki zatraciła niestety swój szczególny charakter i to nie Pracownicy są beneficjentem uroczystości, co więcej, w branży nastąpiło odchodzenie od tradycyjnej wspólnej biesiady, dlatego też nasz Związek przykłada tak wielką wagę do podtrzymywania naszej tradycji barbórkowych spotkań. Tradycją Barbórki we wszystkich branżach objętych Jej patronatem, zawsze było wspólne świętowanie reprezentacji kadry kierowniczej z reprezentacją pracowników wywodzących się ze wszystkich Załóg Spółki, którzy wspólnie podejmując Gości mogli uczcić zakończenie kolejnego roku współpracy i ramię w ramię świętować Barbórkę. My, jako jedna z najliczniejszych i najstarszych Central Związkowych w branży, tak jak interesów pracowniczych, tak i tradycji barbórkowej będziemy bronić z całą determinacją i dopóki starczy nam możliwości, będziemy organizować Akademie Święta Barbórki dla jak najszerszej reprezentacji naszych członków. Z radością podejmiemy Gości, którzy zechcą świętować w naszym gronie i postaramy się, aby nasza wspólna przeszłość i tradycja zakorzeniła się trwale w świadomości młodszych Pracowników. Podejmiemy wszelkie starania, aby podtrzymywać atmosferę święta ludzi pracy, które jest najlepszą okazją do złożenia podziękowań Pracownikom za oddaną i uczciwą pracę.

Szanowni Państwo,
Święto Barbórki, które przypada końcem roku jest okazją do składania życzeń, ale i skłania do podsumowań i refleksji. Jako przedstawiciel związków zawodowych mogę wprost podkreślić, że mijający rok w szczególny sposób ukazał, że utożsamianie się Pracowników z Firmą, oddanie i zaangażowanie w pracy, długoletnie doświadczenie i dyspozycyjność – cechy tak cenione i pożądane przez pracodawcę, które powinny zapewnić pracownikowi uznanie i godne wynagrodzenie nie mają w istocie znaczącego wpływu na stabilizację zatrudnienia, ponieważ w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to zewnętrzne czynniki determinują wszystko, decydują również o bycie pracowników. Przez całe lata walczyliśmy z utożsamianiem
ludzi pracy z pozycjami kosztów w tabelce, i po kilku latach odchodzenia od takiej praktyki znowu jesteśmy uczestnikami procesów obniżania kosztów pracy. W tak ważnym dniu jak Barbórka chciałbym przypomnieć wszystkim, że obecna władza obiecała przywrócenie szacunku polskim pracownikom i polskim rodzinom. Ta obietnica nie powinna dotyczyć wyłącznie tych, którymi państwo musi się opiekować, ale wszystkich nas – więc za uczciwą i oddaną pracę należy ludzi godnie wynagradzać, godnie traktować i okazać szacunek dla ich wysiłku. Przedsiębiorstwo to ludzie, którzy je tworzą – tej oczywistej prawdy nie zmienią żadne wyścigi o cele MBO. Patrząc z perspektywy czasu na branżę polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa należy podkreślić, że lojalność Załogi była zawsze jej siłą napędową i podstawowym walorem. Zapominając o tym nie da się osiągnąć prawdziwego sukcesu.
Wynagrodzenie nie mają w istocie znaczącego wpływu na stabilizację zatrudnienia, ponieważ w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to zewnętrzne czynniki determinują wszystko, decydują również o bycie pracowników. Przez całe lata walczyliśmy z utożsamianiem ludzi pracy z pozycjami kosztów w tabelce, i po kilku latach odchodzenia od takiej praktyki znowu jesteśmy uczestnikami procesów obniżania kosztów pracy. W tak ważnym dniu jak Barbórka chciałbym przypomnieć wszystkim, że obecna władza obiecała przywrócenie szacunku polskim pracownikom i polskim rodzinom. Ta obietnica nie powinna dotyczyć wyłącznie tych, którymi państwo musi się opiekować, ale wszystkich nas – więc za uczciwą i oddaną pracę należy ludzi godnie wynagradzać, godnie traktować i okazać szacunek dla ich wysiłku. Przedsiębiorstwo to ludzie, którzy je tworzą – tej oczywistej prawdy nie zmienią żadne wyścigi o cele MBO. Patrząc z perspektywy czasu na branżę polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa należy podkreślić, że lojalność Załogi była zawsze jej siłą napędową i podstawowym walorem. Zapominając o tym nie da się osiągnąć prawdziwego sukcesu.
I właśnie obchody barbórki – święto wspólnej patronki dla całej Grupy Kapitałowej – są wyrazem jedności branżowej i wspólnej tożsamości. Każde miejsce pracy ma swoje źródło w przedsiębiorstwie górnictwa naftowego i gazownictwa, a każdy podmiot Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest związany z polską gospodarką. I wszyscy mamy wspólną patronkę, pod której egidą co roku spotykamy się dziękując za kolejny rok wspólnej pracy i życząc sobie nawzajem sukcesu działalności Firmy, bezpiecznej pracy na kolejny rok i dobrobytu dla wszystkich Pracowników. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Barbórki wszystkim, którzy na dzisiejszym spotkaniu zebrali się, aby uczcić jej święto. Serdecznie dziękuję Gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w Konferencji Delegatów i barbórkowym spotkaniu. Życzę wszystkim, aby przyszły rok był pełen sukcesów, spokojnej pracy bez obaw o przyszłość, pełen przyjaźni i poczucia wspólnoty. Składam również życzenia wesołych i dostatnich Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę udanego Sylwestra, bez względu na formę spędzania tej nocy, życzę wszystkim, aby Nowy Rok był pod każdym względem udany. Po Akademii zapraszam w imieniu Związku do wspólnej zabawy na tradycyjnej, barbórkowej biesiadzie w gronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże!

Przewodniczący OZZ GNiG
Tomasz Gabzdyl

Powrót do góry