SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OZZ GNiG czerwiec 2019 - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

16 lipca 2019 r. (wtorek), 21:12
aktualizacja: 22 października 2019 r. (wtorek), 12:57

Wałbrzych, dnia 10 lipca 2019r.

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OZZ GNiG czerwiec 2019

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje, że obradujące w dniach 26 – 28 czerwca 2019r. XXXVI Zgromadzenie Delegatów OZZ GNiG zamknęło IX kadencję naszego Związku i dokonało wyborów nowych władz na kolejną, X kadencję, obejmującą lata 2019 – 2023. W związku z decyzją dotychczasowego Przewodniczącego OZZ GNiG Kolegi Dariusza Matuszewskiego dotyczącą przejścia na emeryturę, Delegaci dokonali wyboru nowego Przewodniczącego naszej Centrali Związkowej.

Informujemy, że funkcję Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa objął Kolega Tomasz Gabzdyl.

Delegaci dokonali wyborów Wiceprzewodniczących Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w osobach:
Kolega Mariusz Gierczak Wiceprzewodniczący OZZ GNiG (Kierownik Sektora Handlowego)
Kolega Czesław Kozłowski Wiceprzewodniczący OZZ GNiG (Kierownik Sektora Gazownictwa)
Kolega Zbigniew Buczek Wiceprzewodniczący OZZ GNiG (Kierownik Sektora Naftowego i Zaplecza)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z powołanym na nową kadencję Kierownictwem, deklaruje dalszą pracę i działalność na rzecz warunków pracy wszystkich naszych Członków jak i całych Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa w oparciu o wypracowane przez 35 lat działalności standardy i zasady organizacyjne.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje również, że zgodnie z wolą delegatów siedziba Związku nadal jest w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, adres e-mail: biuro@ozzgnig.pl. Biuro OZZ GNiG prowadzą Koleżanka Magdalena Starosta-Herbut i Koleżanka Anna Milion, które tak jak dotychczas będą udzielać wszelkiego wsparcia w działalności związkowej naszych Organizacji, jak również wszelkiej pomocy Członkom Związku w sprawach indywidualnego stosunku pracy. Powołane na X kadencję Prezydium Związku na pierwszym posiedzeniu powoła komisje problemowe wraz z podziałem kompetencji. Informację w tej sprawie Związek prześle w stosownym komunikacie.

Pragniemy również poinformować, że Delegaci XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia OZZ GNiG podjęli uchwały dotyczące udzielenia poparcia w zbliżających się wyborach Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA oraz Przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA.

Informujemy, że Delegaci XXXVI Zgromadzenia OZZ GNiG jednomyślnie udzielili swojego poparcia Pani Magdalenie Zegarskiej w wyborach na Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA, która pełniąc tę zaszczytną funkcję w bieżącej kadencji, wykazała się ogromnym zaangażowaniem w sprawy Załóg Grupy Kapitałowej PGNiG, a także w budowaniu branżowego środowiska pracy opartego na najwyższych standardach dialogu społecznego.

W nadchodzących wyborach Przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA Delegaci udzielili poparcia członkom Kierownictwa OZZ GNiG: Koledze Tomaszowi Gabzdylowi Przewodniczącemu OZZ GNiG oraz Koledze Mariuszowi Gierczakowi Wiceprzewodniczącemu OZZ GNiG.

W załączeniu przesyłamy treść przedmiotowych uchwał, które wraz z niniejszą informacją prosimy rozpowszechnić wśród naszych Członków i Załóg.

Ze związkowym pozdrowieniem,

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Delegaci XXXVI Zgromadzenia OZZ GNiG

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kierownictwo Związku

Powrót do góry