Informacja ze spotkania w Belgradzie, styczeń 2024 - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

19 stycznia 2024 r. (piątek), 08:39

PRZEMYSŁ 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywczych i zaopatrzeniowych naftowych, gazowych i węglowych

BELGRAD 15 – 19 stycznia 2024

W dniach 15 – 19 stycznia 2024 r. w Belgradzie odbywają się konferencje i warsztaty w ramach realizacji projektu PRZEMYSŁ 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywczych i zaopatrzeniowych naftowych, gazowych i węglowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Partnerami naszego Związku w realizacji projektu są organizacje związkowe i organizacje pracodawców z Niemiec, Bułgarii, Serbii, Portugalii, Słowacji i Macedonii Północnej. W projekcie uczestniczy również polski Instytut Spraw Społecznych.

Na spotkaniu w ramach projektu, które odbywają się w Belgradzie nasz Związek reprezentują: Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący OZZ GNiG oraz Koledzy z poszczególnych Sektorów Związku: Kolega Adam Marek Sektor Handlowy, Kolega Mariusz Matuszewski Sektor Gazownictwa oraz Kolega Wiesław Świątek Sektor Naftowy i Zaplecza

Realizowany przez Związek i Partnerów projekt pt. „Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywczych i zaopatrzeniowych naftowych, gazowych i węglowych” realizowany jest w ramach Przemysłu 4.0, czyli kolejnego etapu rozwoju przemysłu. Poprzedni etap – Trzecią Rewolucję Przemysłową większość z nas zna z autopsji, był to okres gdy komputery pojawiły się w przedsiębiorstwach przemysłowych zarówno pomagając przy planowaniu i kontroli produkcji jak i kontrolując poszczególne urządzenia i przetwarzając ogromne ilości danych niezbędnych do poprawnego kontrolowania procesów produkcyjnych. Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami kolejnej – Czwartej Rewolucji Przemysłowej – a dotyczy ona cyfryzacji. Realizowany przez Związek projekt dotyczy transformacji cyfrowej w firmach wydobywczych i zaopatrzeniowych naftowych, gazowych i węglowych. Uczestnicy projektu wspólnie będą budować wnioski czy ostatnie światowe kryzysy takie jak pandemia, wojna w Ukrainie i światowy kryzys energetyczny wpłynęły na przyśpieszenie transformacji cyfrowej w przemyśle wydobywczym. W Polce, bardzo wysoki poziom cyfryzacji osiągnęły już takie branże jak bankowość, finanse czy media. Wśród przykładów transformacji cyfrowej można wymienić na przykład narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji zwiększające obiektywizm procesu, zdalny dostęp do usług bankowej czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece medycznej. Cyfryzacja otacza nas wszystkich zarówno w życiu prywatnym i zawodowym, jest tak oczywista, że czasami nie uświadamiamy sobie jak bardzo stała się integralną częścią naszego życia.

Uczestnicy spotkania w Belgradzie na spotkaniach i warsztatach pracują wspólnie nad przyjęciem wniosków dotyczących dwóch szczegółowych celów projektu: dokonują analizy, w jaki sposób pracownicy przemysłu naftowego, gazowego i węglowego dostosowują się do Przemysłu 4.0 i jakie techniki najlepszych praktyk są stosowane w ich przedsiębiorstwach. Warsztaty mają na celu wypracowanie wspólnych zaleceń dotyczących poprawy zdolności partnerów społecznych do zrozumienia, przewidywania, zarządzania i monitorowania cyfrowo napędzanych zmian w firmach oraz monitorowania ich wpływu na zatrudnienie i warunki pracy. Prace dotyczą również metod ułatwiania nowych inicjatyw na rzecz lepszych praktyk informacyjnych i konsultacyjnych wśród związków zawodowych i pracodawców o szerszym zaangażowanie związków zawodowych w podejmowanie decyzji dotyczących zmian napędzanych cyfrowo.

Powrót do góry