Jubileusz 35-Lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego I Gazownictwa - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

29 maja 2018 r. (wtorek), 22:51
aktualizacja: 22 października 2019 r. (wtorek), 08:01

Dnia 29 maja 2018r. w Łochowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji XXXV –lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Akademię Jubileuszową otworzył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Uroczystość odbywały się pod Sztandarem Związku oraz Sztandarami jednostek organizacyjnych OZZ GNiG.

Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie powitał przybyłych na Jubileusz Gości, podziękował za przyjęcie zaproszenia i udział w Akademii w gronie OZZ GNiG. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski powitał:

Przedstawicieli Ministerstwa Energii:
Pana Stanisława Kazimierza Hebdę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii
Panią Joannę Sawicką Radcę Ministra Energii
Przedstawicieli władz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:
Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przedstawicielkę Załogi w Zarządzie Spółki
Pana Mieczysława Kaweckiego Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej
Byłego Prezesa Zarządu PGNiG SA: Pana Marka Kossowskiego
Przedstawicieli najważniejszych organizacji pracowniczych w Polsce:
Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Kolegę Dariusza Potyrałę Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce
Koleżankę Urszulę Michalską Przewodniczącą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Przedstawicieli najważniejszych Spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:
Pana Mariana Żołyniaka Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Henryka Muchę Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Adama Kielaka Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt
Pana Adama Węgrzyna Wiceprezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Tadeusza Kuczborskiego Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Marcina Szczudło Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny
Przewodniczący Związku przywitał przedstawicieli zaprzyjaźnionych i współpracujących ze Związkiem europejskich organizacji związkowych:
Przedstawiciela Związków Zawodowych CCOO z Hiszpanii: Pana Jesusa Crespo
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Chorwacji: Panią Jasną Pipunić i Pana Radivoja Ćemelijć
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Rumunii: Panią Ralucę Popescu i Pana Cristiana Munteanu
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Serbii: Pana Velijo Milosevic i Panią Marijanę Milosevic
Przedstawicieli związków zawodowych z Bułgarii: Panią Petyję Peneva i Pana Yuksela Yumerova
W imieniu Związku Przewodniczący przywitał Przyjaciół i wieloletnich partnerów OZZ GNiG:
Pana Prezesa Jana Anysza wieloletniego Przedstawiciela Załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pełnomocnika ds. Etyki w PGNiG SA – doskonałego menadżera, który zawsze był Przyjacielem Załóg Grupy Kapitałowej;
Pana Andrzeja Schoeneicha menadżera, ekonomistę i specjalistę z zakresu polskiego i europejskiego rynku gazu, z którym współpracowaliśmy dziesiątki lat
Kolegę Janusza Gołębia Dyrektora Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Biura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Przewodniczący przywitał przybyłych na Jubileusz Przewodniczących central Związkowych GK PGNiG:
Kolegę Józefa Ryla Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Porozumienia Związków zawodowych „Kadra”, oraz
Kolegę Bolesława Potyrałę Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Przewodniczący Związku przywitał również biorących udział w uroczystości przedstawicieli Związków Zawodowych działających w PGNiG, a także Członków Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG.
Po powitaniu Gości Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski przedstawił zebranym okolicznościowe wystąpienie, w którym zawarte zostały najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 35-letniej działalności ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W wystąpieniu znalazła się również skrótowa historia działalności związku na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Pełne wystąpienie Przewodniczącego Związku można znaleźć tutaj (link). Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego związku zakończył film z foto-wspomnieniami z 35-letniej działalności OZZ GNiG.

Z okazji uroczystości Jubileuszu 35-lecia Związku, zasłużeni działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi:

Honorowa odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” przyznana przez Ministra Energii:

Mariuszowi Łuczakowi (PSG)
Markowi Sobolowi (PGNiG OD)

W imieniu Ministra Energii odznaczenia wręczyli: Pan Stanisław Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii i Pani Joanna Sawicka Radca Ministra Energii.

Pan Piotr Woźniak Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na wniosek Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej Przedstawicielki Załogi w Zarządzie Spółki oraz na wniosek Przewodniczącego Związku nadał zasłużonym dla rozwoju branży Pracownikom stopnie górnicze. Stronie Inżyniera Górniczego III Stopnia otrzymały:
Iwona Rospęk (PSG)
Magdalena Starosta-Herbut (PGNiG OD)
Anna Milion (PSG)
W imieniu Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Piotra Wożniaka Stopnie Górnicze wręczyła Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Z okazji Jubileuszu, na wniosek Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Dariusza Matuszewskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz przyznał złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla OPZZ” wyróżniającym się liderom Związku.
Odznaki wyróżnionym działaczom wręczył Kolega Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Złotą odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Teresa Utnik
Dariusz Homotnik
Wiesław Świątek
Marian Kozubal
Arkadiusz Nowak

Srebrną odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Dorota Bronowicka
Bartosz Brydak
Krzysztof Chilicki
Tomasz Całka

Z okazji 35-lecia działalności OZZ GNiG Przewodniczący Związku nadał odznaczenia „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, którym zostali wyróżnieni:
Janusz Gołąb
Renata Budniak
Ziemowit Podolski
Marcin Fruga

Odznaczenia wręczył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Z okazji Jubileuszu 35-lecia, Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski ustanowił złotą i srebrną Odznakę za długoletnią działalność na rzecz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Złotą i srebrna odznaką wyróżnienie zostali wyróżniający się działacze Organów OZZ GNiG. Wszystkim wyróżnionym odznakę wręczył przewodniczący Związku.
Złotą odznaką wyróżnieni zostali również Członkowie Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu poprosił Członków Honorowej Rady Krajowej o wręczenie złotej odznaki za długoletnią działalność na rzecz Związku Przewodniczącemu OZZ GNiG Koledze Dariuszowi Matuszewskiemu wraz z legitymacją nr 1. Była to dla Przewodniczącego niespodzianka, a zebrani zgotowali Przewodniczącemu owacje na stojąco.

Po wręczeniu przyznanych wyróżnień, głos zabrali Goście Akademii. Jako pierwszy, głos zabrał Pan Stanisław Kazimierz Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii, który odczytał również list gratulacyjny podpisany przez Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, kierowany do Związku z okazji Jubileuszu.

Przed wystąpieniem Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolegi Jana Guza zebrani obejrzeli film promujący działalność OPZZ. Kolega Jan Guz pogratulował Związkowi długiej i owocnej działalności na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa, a także podziękował za wkład jaki OZZ GNiG wniósł do polskiego ruchu związkowego. Kolega Jan Guz wręczył Przewodniczącemu Związku list gratulacyjny.

W imieniu Zarządu PGNiG SA głos zabrała Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA przedstawicielka Załogi w Zarządzie. Pani Prezes Magdalena Zegraska przekazała również list od Pana Piotra Woźniaka Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Głos zabrało wielu zgromadzonych Gości:

Pan Mieczysław Kawecki Członek Rady Nadzorczej PGNiG SA Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej

Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Koleżanka Urszula Michalska Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pan Marek Kossowski były Prezes Zarządu PGNiG SA

Na Akademii wystąpili Pracodawcy Grupy Kapitałowej PGNiG SA:

Pan Marian Żołyniak Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Pan Henryk Mucha Prezes Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

Pan Adam Kielak Prezes Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt

Z okazji Jubileuszu życzenia złożyli Przewodniczący central Związków zawodowych GK PGNiG Koledzy Bolesław Potyrała Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Solidarność” oraz Kolega Józef Ryl Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Kadra”

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie delegatów i wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 35-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Serdecznie podziękował za wiele słów uznania za działalność Związku i wspaniałą atmosferę na uroczystej akademii.

Po kolejnych, pełnych ciepłych słów wystąpieniach Gości, odczytaniu listów gratulacyjnych jakie wpłynęły do Związku z okazji Jubileuszu, Przewodniczący zaprosił wszystkich na cześć artystyczną uroczystości jaką był występ gwiazdy – Raya Wilsona.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Powrót do góry