Projekt GREENET - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Użytkownik

GENERAL WORKERS UNION TRADE UNION – GWU (Malta)

PARTNERZY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA – OZZGNIG (Polska);
LIETUVOS KELIU IR AUTOTRANSPORTO DARBUOTOJU PROFSAJUNGU FEDERACIJA – LKADPF – (Litwa);
FEDERACAO INTERSINDICAL DAS INDUTRIAS METALURGICAS, QUIMICAS, ELECTRICAS, FARMACEUTICA, CELULOSE,PAPEL, GRAFICA, IMPRENSA, ENERGIA E MINAS – FIEQUIMETAL (Portugalia);
KNFEDERACIJA NA SLOBODNI SINDIKATI NA MAKEDONIA – KSS (Republika Macedonii Północnej);
FEDERATION OF INDEPENDENT MINERS TRADE UNIONS SDRUZHENIE – FNSM KNSB (Bułgaria);
TURKIYE DEVREMCI ISCI SENDIKALARI KONFEDERASYON – DISK (Turcja);
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA – CEA (Hiszpania); UNIJA POSLODAVACA SRBIJE – SAE (Serbia);
FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH – FPP (Polska); REPUBLIKOVA UNIA ZAMESTNAVATEL’OV – NUE (Słowacja); FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH – IPA ( Polska);

ORGANIZACJE STOWARZYSZONE

RIGA BUSINESS ASSOCIATION – RUB (Łotwa);
CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS ADF – ETUC (Belgia); INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION ASSOCIATION DE FAIT – INDUSTRIALL (Belgia);
LA CONFEDERATION DES ENTREPRISES EUROPEENNES – BUSINESS EUROPE (Belgia)

Czas trwania projektu: 20 miesięcy / 1 lipca 2023 – 28 lutego 2025 roku

Główny cel:

Projekt GREENET ma na celu promowanie sprawiedliwej i zielonej/ekologicznej transformacji w sektorach przemysłu, energetyki i transportu. W szczególności projekt ma na celu wzmocnienie potencjału
międzysektorowych partnerów społecznych w sektorach przemysłu, energetyki i transportu oraz wywarcie wpływu na europejski dialog społeczny, aby zapewnić przejście do neutralności węglowej w Unii Europejskiej w obliczu ryzyka, biorąc pod uwagę zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym i skutkami COVID-19 było społecznie sprawiedliwe i dostępne dla wszystkich obywateli i pracowników Europy.

Konkretne cele:

 • Analiza wpływu polityki zielonej/ekologicznej transformacji i REPowerEU na zatrudnienie i warunki pracy siły roboczej (poprzez badania i raport dotyczący trendów);
 • Dostosowanie zbiorowych rokowań do zielonego/ekologicznego dialogu sektorowych i międzysektorowych partnerów społecznych w celu wspierania najbardziej bezbronnych aktorów (poprzez seminaria i warsztaty na rzecz wspólnego tworzenia);
 • Stworzenie i opracowanie nowych ram strategicznych działań na poziomie krajowym i europejskim w celu przygotowania pracodawców, instytucji szkoleniowych i pracowników do wdrożenia odpowiednich strategii Zielonego Ładu (zalecenia i wytyczne polityczne).

Działania projektowe:

 • Wstępne spotkania online;
 • Działalność badawcza w zakresie określenia wpływu polityki zielonej/ekologicznej transformacji na zatrudnienie i warunki pracy osób pracujących w przemyśle, energetyce i transporcie oraz rolę
  partnerów społecznych;
 • 3 warsztaty europejskie po 2 dni;
 • 1 spotkanie na poziomie europejskim z europejskimi partnerami społecznymi (1 dzień);
 • 11 krajowych warsztatów internetowych partnerów społecznych;
 • 2 wytyczne dla pracodawców i pracowników – „Czysty przemysł, czysta energia i oszczędność energii” – krok po kroku;
 • Rozwój cyfrowych i drukowanych narzędzi do dystrybucji i promocji w celu rozpowszechnienia wyników projektu.

Powrót do góry