Projekt: Recover, Rethink and Rebuild the EU energy sector: employee involvement in the post-COVID19 era - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

22 grudnia 2023 r. (piątek), 13:23
aktualizacja: 22 grudnia 2023 r. (piątek), 13:28

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa razem z siedmioma związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców pochodzących z Bułgarii, Polski, Malty, Serbii, Portugalii i Rumunii podjęli się wspólnej inicjatywie realizacji projektu o tematyce: Odbudowa, rewizja i rekonstrukcja przemysłu energetycznego UE: zaangażowanie pracowników w erze post covidowej. („Recorver, Rethink and Rebuild the EU Energy sector: employee involvement in the post-covid19 era”)

Głównym celem projektu było promowanie ponad narodowej współpracy pomiędzy grupami docelowymi, dokonując przeglądu tego jak przedsiębiorstwa i pracodawcy z sektora energetycznego zareagowali na pandemię covid-19 w celu odbudowy wymiany i szerszego rozpowszechniania wiedzy, dobrych praktyk, trudności i uczenia się na podstawie sukcesów innych. Poza tym projekt miał na celu umożliwienie grupie docelowej zapoznania się z prawodawstwem i polityką Unii Europejskiej w zakresie partycypacji pracowniczej, wskazanie co zostało zrobione i czego jeszcze potrzeba dla tzw. „nowej normalności” w sektorze energetycznym. Ważnym elementem realizacji projektu było także wspieranie pracowników w sektorze energetycznym pod względem zaangażowania w projektowanie i wdrażanie działań mających na celu rozwiązywanie problemu wpływu środków zaradczych wobec covid – 19 na świat pracy.

Każdy z partnerów projektu zrealizował krajowe spotkania i warsztaty tematyczne. W Polsce  w dniu 27 czerwca br. odbyło się spotkanie w trybie zdalnym w ramach RecoverRethinkRebuild: Odbudowa, rewizja i rekonstrukcja przemysłu energetycznego UE: zaangażowanie pracowników w erze postcovidowej.

Ponad 20 uczestników reprezentujących Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan wymieniło poglądy i stanowiska w zakresie zaangażowania przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w procesy decyzyjne podczas po pandemii COVID 19 oraz wpływu pandemii COVID 19 na procesy pracy. Ponadto uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie rozwiązań przyjętych u pracodawców, których reprezentują w zakresie

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID 19. Analogiczna dyskusja dotyczyła również wpływy przepisów powszechnie obowiązujących oraz autonomicznych źródeł prawa pracy na funkcjonowanie związków zawodowych w tym trudnym czasie.

Ekspert w swoim wprowadzeniu zwrócił uwagę na kończący się 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego oraz przedstawił prezentację i omówił przepisy związane z szeroko pojętym prawem pracy, które w związku z ustaniem tego stanu przestaną obowiązywać.

Z realizacji projektu powstał film promocyjny oraz raport ukazujący etapy realizacji projektu oraz wspólne rozwiązania tematu działań i środowiska pracy w rzeczywistości post covidowej w europejskich branżach energetycznych.

Powrót do góry