Udział OZZ GNiG w spotkaniu krajowym Projektu Międzynarodowego. - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

09 czerwca 2022 r. (czwartek), 20:33
aktualizacja: 09 czerwca 2022 r. (czwartek), 20:40

W dniu 11 maja 2022 roku, w Świeradowie Zdrój przedstawiciele OZZ GNiG na zaproszenie KNSB Związek Zawodowy Górników z Bułgarii wzięli udział w spotkaniu krajowym Projektu „Wspieranie zaangażowania pracowników w przeciwdziałanie skutkom kryzysu związanego z koronawirusem”.
„Supporting Workers’ Involvement in Addressing the Impact of the Coronavirus Crisis”
W realizacji projektu uczestniczą organizacje z Bułgarii, Serbii, Grecji, Macedonii i Polski.

Spotkanie projektowe odbyło się w formie szkolenia skierowanego do ponad 20 przedstawicieli i liderów Związków Zawodowych z Polski. Udział w spotkaniu wzięli między innymi Przewodniczący OZZ GNiG Tomasz Gabzdyl oraz liderka rejonu dolnośląskiego Iwona Rospęk.

Tematyka spotkania poświęcona była wpływowi jaki na dialog społeczny i warunki pracy miała pandemia covid-19. Spotkanie prowadzone było przez eksperta Panią Aleksandrę Lachotę.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki ankiet oraz badań, które prowadzone były we wrześniu ubiegłego roku a dotyczyły wpływu pandemii covid-19 na warunki pracy oraz dialog społeczny i relacje z pracodawcą.

W drugiej części spotkania zaprezentowany materiał poddany został analizie mającej na celu wskazanie wpływu pandemii koronawirusa na warunki pracy w przemyśle wydobywczym oraz przed jakimi wyzwaniami mierzy się dziś Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Polsce.

Na zakończenie spotkania przeprowadzono krótką ankietę ewaluacyjną.

Informację opracowała:
Anna Milion

Powrót do góry