WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO RADY NADZORCZEJ PGNiG SA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

04 marca 2021 r. (czwartek), 18:11
aktualizacja: 26 maja 2021 r. (środa), 18:35

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy branży górnictwa naftowego i gazownictwa

Zakończył się proces wyborów przedstawicieli Pracowników Grupy Kapitałowej w Radzie Nadzorczej PGNiG SA. Nasz Związek walczył o przywilej biernego i czynnego prawa wyborczego dla wszystkich Pracowników naszej branży wierząc, że udział Strony Społecznej w procesie decyzyjnym jest najlepszą drogą do konsensusu społecznego.
Dziękujemy wszystkim Członkom Naszego Związku za zaangażowanie w proces wyborczy, dziękujemy Związkom Zawodowym działającym w naszej branży, które udzieliły poparcia naszym kandydatom, dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i oddali głos na naszych kandydatów.
Dzięki Wam Nasz Związek osiągnął ogromny sukces wyborczy – głosy oddane w obu turach na naszych kandydatów są powodem do ogromnej satysfakcji z zaufania społecznego jakiego nam udzieliliście, są dla nas również ogromnym zobowiązaniem i zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść.

Dzięki Wam funkcję przedstawicieli Pracowniczych w Radzie Nadzorczej PGNiG SA objęli:

Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący OZZ GNiG
Kolega Mariusz Gierczak Wiceprzewodniczący OZZ GNiG

Nasze wieloletnie doświadczenie w walce o słuszne postulaty pracownicze będzie naszym Kolegom bardzo pomocne w nowych wyzwaniach. Nasi Koledzy mogą liczyć na wsparcie całego Związku w realizacji programu, który stworzony został przez Stronę Społeczną i dla niej będzie z determinacją realizowany.

Dziękujemy za zaufanie dla naszych kandydatów i dziękujemy za zaufanie dla Naszego Związku.

Prezydium
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Powrót do góry