WYBORY PRZEDSTAWICIELI ZAŁOGI W ZARZĄDZIE PGNiG SA ORAZ W RADZIE NADZORCZEJ PGNiG SA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

02 marca 2020 r. (poniedziałek), 12:16
aktualizacja: 08 marca 2020 r. (niedziela), 12:18

Zakończył się proces wyborów Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PGNiG SA. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z ogromną satysfakcją przyjął wynik wyborów, w których na kolejną kadencję powołana została Pani Magdalena Zegarska, kandydatka której Delegaci OZZ GNiG udzielili pełnego poparcia (Uchwała Delegatów).

Pani Magdalena Zegarska w trakcie poprzedniej kadencji angażowała się we wszelkie sprawy dotyczące spraw Pracowniczych i niestrudzenie działała na rzecz branżowego dialogu społecznego.
W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa serdeczne gratulacje Pani Magdalenie Zegarskiej złożył Przewodniczący Związku Kolega Tomasz Gabzdyl.
Pani Prezes Magdalena Zegarska przesłała do Związku pismo z podziękowaniem za wsparcie.
Zbliża się czas wyborów Przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej PGNiG SA. Dzięki zmianom w Regulaminie wyborów, wszystkie Załogi branży górnictwa naftowego i gazownictwa otrzymają szansę na udział w akcie głosowania. Zgodnie z zapisami w Regulaminie Wyborów do Radny Nadzorczej PGNiG SA „Wybory są powszechne a czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi GK PGNiG”. Oznacza to, że są to przełomowe wybory dla całej naszej branży.
Organizacje pracownicze mają w tym kontekście szerokie pole do działania na rzecz spraw pracowniczych i realizacji swoich celów. Mając na względzie wagę wyborów dla Załóg Grupy Kapitałowej, Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjęli uchwałę o desygnowaniu kandydatów Związku na wybory do Rady Nadzorczej PGNiG SA. (Uchwała Delegatów). Delegaci OZZ GNiG jako najwyższy Organ Statutowy przyjęli założenie, że cały Związek – wszyscy Liderzy i Członkowie – powinni podjąć jak najszersze i zdecydowane działania na rzecz kandydatów wskazanych przez Związek. Dotyczy to zarówno podpisywania list poparcia jak również popieranych przez Związek Kandydatów.
Wykonując Uchwałę Delegatów Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu wyborczego i kampanii na rzecz Związku i jego Kandydatów. Prezydium powołało Sztab Wyborczy, w skład którego wchodzą Członkowie Prezydium oraz wszyscy pracujący na rzecz Biura OZZ GNiG.
W dniach 19 – 20 marca 2020r. zaplanowane zostało posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która będzie obradowała nad szczegółowym harmonogramem działań dotyczących procesu wyborów do Rady Nadzorczej PGNiG SA
KANDYDACI OZZ GNiG z poszczególnych sektorów ( podział na sektory):
II: Kolega Tomasz Gabzdyl Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
III: Kolega Mariusz Gierczak Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Powrót do góry