Kierownictwo OZZ GNiG - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Tomasz Gabzdyl – Przewodniczący Związku
t.gabzdyl@ozzgnig.pl

Rafał Perdek – Wiceprzewodniczący Związku. Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sekcja w Poznaniu
r.perdek@ozzgnig.pl

Mariusz Gierczak – Wiceprzewodniczący Związku. Oddział Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego Sekcja Górnośląska
m.gierczak@ozzgnig.pl

Zbigniew Buczek – Wiceprzewodniczący Związku.
z.buczek@ozzgnig.pl

Powrót do góry