Konferencja delegatów w Zagórzu Śląskim - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

16 grudnia 2016 r. (piątek), 11:18
aktualizacja: 16 października 2019 r. (środa), 07:19

Konferencja delegatów ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

konferencja
Dnia 16 grudnia 2016r. w Zagórzu Śląskim obradowali delegaci Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa.

Dnia 16 grudnia 2016r. w Zagórzu Śląskim obradowali delegaci Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa naftowego i Gazownictwa. Konferencja delegatów, która zwyczajowo odbywa się w miesiącu grudniu połączona jest z uroczystą akademią z okazji Barbórki.

Konferencję i akademię otworzył Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski.

Otwierając akademię barbórkową Przewodniczący Związku zwrócił się do zebranych: „Uroczystość barbórki związkowej i grudniowa Konferencja Delegatów stała się tradycją Związku, która jest wyrazem zarówno wspólnej tożsamości związkowej, jak i powodem do dumy z pracy na rzecz Załóg naszej branży. Nasze coroczne spotkania kończące kolejny rok wspólnej pracy są okazją do podsumowań wyników naszej działalności, podziękowań za pracę i zaangażowanie, a także czasem budowania kierunków i planów na przyszłość. Święto Barbórki jest jednym z najważniejszych dni w branży polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Objecie naszych Załóg patronatem Świętej Barbary to zaszczyt, który jest symbolem wspólnoty branżowej, a także dowodem na to, że nasza praca nie jest lekka i łatwa, a wykonując ją człowiek ma prawo do dumy ze swoich dokonań. Barbórka to katalog wartości i wieloletnia tradycja, to ludzie, którzy w ciągu dekad pracowali dla tej branży zostawiając w niej cząstkę siebie. Barbórka to wspólnota ludzi pracy, która pozwala przetrwać najcięższe czasy i najtrudniejsze chwile, a także pozwala na odrobinę wytchnienia od codziennej pracy. Dla większości z nas – Delegatów z całej Grupy Kapitałowej PGNiG – organizacja tego święta w gronie związkowym jest jedyną okazją do uczczenia Barbórki i uczestnictwa w akademii. Od wielu lat w naszej branży tradycja prawdziwej Barbórki ustępuje bankietom, które zatraciły swój charakter i to nie Pracownicy są beneficjentem uroczystości, dlatego też nasz Związek przykłada tak wielką wagę do podtrzymywania naszej tradycji barbórkowych spotkań”.

Przewodniczący związku podziękował za przyjęcie zaproszenia i przywitał Gości:
Kolegę Franciszka Bobrowskiego – Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa PGNiG SA, przedstawiciela Załogi w Zarządzie Spółki
Pana Jarosława Wróbla – Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Jana Anysza – Pełnomocnika Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. Relacji Społecznych
Pana Rafała Borutkę – Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Polskiej Spółki Gazownictwa
Serdecznie przywitał również przybyłych Honorowych Członków Rady Krajowej OZZ GNiG.

Przewodniczący podziękował Pracodawcom, którzy przyjęli zaproszenie Związku i wraz z przedstawicielami Załóg całej branży górnictwa naftowego i gazownictwa podsumują upływający rok wspólnej pracy. Dla organizacji pracowniczej takie spotkania są bardzo ważnym wyrazem woli współpracy i porozumienia na trudnej drodze szukania kompromisów społecznych.

Powrót do góry