Uchwała XXXVI Zgromadzenia Delegatów OZZ GNiG w sprawie udzielenia poparcia Związku w wyborach do RN PGNiG SA - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA XXXVI

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

UCHWAŁA XXXVI ZGROMADZENIA DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA z dnia 26 czerwca 2019r.

§ 1

Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa udzielają pełnego poparcia Koledze Tomaszowi Gabzdylowi oraz Koledze Mariuszowi Gierczakowi w wyborach na przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2

W związku z faktem zmiany zasad wyborów Przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA i uzyskaniu czynnego prawa wyborczego przez Załogi Spółek Grupy Kapitałowej, Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego podjęli uchwałę o desygnowaniu Członków Kierownictwa OZZ GNiG na kandydatów w wyborach na Członków Rady Nadzorczej PGNiG SA, w osobach:
Kolega Tomasz Gabzdyl
Kolega Mariusz Gierczak

Delegaci uważają, że działalność lidera związkowego w połączeniu z funkcją Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA będzie komplementarną formą pracy na rzecz Załóg Grupy Kapitałowej, jak i powodzenia działalności gospodarczej branży dającej zatrudnienie tysiącom Członkom naszego Związku.

Desygnowani kandydaci na przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA, którym Delegaci udzielają wszelkiego poparcia w ciągu wielu lat działalności we władzach Związku dowiedli swojego zaangażowania w sprawy pracownicze i troski o sprawy Członków Związku.

§ 3

  1. Delegaci zobowiązują Prezydium OZZ GNiG do wystosowania i rozpowszechnienia stosownej informacji dotyczącej udzielenia poparcia kandydatom Związku w wyborach przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG SA.

  2. Delegaci zobowiązują wszystkich liderów OZZ GNiG do zaangażowania struktur w kampanię na rzecz kandydatów Związku oraz niezawodnego udzielenia wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.

  3. Delegaci zobowiązują kandydatów, którym udzielili poparcia do występowania pod logo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa we wszelkich działaniach związanych z procesem wyborczym i otwartej afirmacji swojej osoby jako kandydata związkowego.

§4

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Za Ogólnopolski Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Delegaci XXXVI Zgromadzenia OZZ GNiG

Powrót do góry