Start arrow Wydarzenia
Wydarzenia
Wystąpienie Przewodniczącego OZZ GNiG podczas obchodów Barbórki 2014 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.11.2014.

Szanowni Państwo,

Kolejny raz, w imieniu Central Związków Zawodowych skupionych w Związkowej Komisji Koordynacyjnej a działających w obszarze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przypada mi zaszczyt składania życzeń na centralnych obchodach Barbórki.
I dziś szczególnie w obliczu skutków wprowadzanych zmian strukturalnych w naszej branży tak dotkliwych dla jej załogi pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania Pracownikom Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, za ich lojalność wobec Firmy, za uczciwą pracę i oddanie mimo naprawdę ciężkich czasów, w jakich przyszło nam żyć i pracować, czasów w których niewielu pracowników ma poczucie stabilizacji i pewności jutra  pracując  w jednej z wiodących spółek polskiej energetyki.

Święto Barbórki jest tradycyjnym świętem ludzi pracy , którzy żyją z pracy swoich rąk i oddają do dyspozycji swoje umiejętności. 
A tradycją Barbórki zawsze było wspólne świętowanie i spotkanie reprezentacji kadry kierowniczej z reprezentacją pracowników wywodzących się ze wszystkich Załóg Spółek, którzy wspólnie podejmując zaproszonych Gości mogli dokonać podsumowania  kolejnego roku współpracy i uhonorować wyróżniających się pracowników.

Było to zawsze święto przypominające historię tej branży ale też manifestacji dumy ze wspólnego wysiłku, lojalności i poczucia wspólnoty.  Przez wiele lat mojej i moich kolegów związkowców  pracy oraz działalności na rzecz Pracowników mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tych pięknych uroczystościach, które dawały poczucie dobrze spełnionej misji i dodawały siły do dalszej pracy, do osiągania wspólnego celu, w najcięższych nawet czasach .

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w całej branży, wraz ze zmieniającymi się nieustannie Zarządami Spółki i strategiami ich funkcjonowania   zmieniły się również obchody tego pracowniczego święta. Coraz więcej jest w nim celebry a coraz mniej wzruszenia a także uczestniczących w nim ludzi pracy dziś  pochłoniętych  strachem o swą przyszłość i o byt swoich rodzin. W regionalnych obchodach Barbórkowych nie uczestniczą również setki naszych koleżanek i kolegów którzy po wieloletniej pracy pełnej poświęceń na rzecz tej branży utracili ją w ramach zwolnień grupowych.

Jako przedstawiciel Związkowej Komisji Koordynacyjnej chciałbym przy okazji Barbórki zwrócić uwagę wszystkim, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji restrukturyzacyjnych, że za każdym podpisem dotyczącym likwidacji miejsc pracy kryje się człowiek z krwi i kości, kryje się jego życie i jego rodzina.

Dzisiejsze realia gospodarcze niestety nie sprzyjają relacjom międzyludzkim. Troska o drugiego człowieka kłóci się z koncepcją dehumanizacji zadań i stosowaną we wszystkich jednostkach Grupy Kapitałowej minimalizacją kosztów . Słyszymy wciąż, że takie są wymogi liberalnej gospodarki i zasady wolnego rynku, że takie mamy czasy.

Z drugiej strony Rząd ingeruje w gospodarkę bez oporów jeśli stoi za tym lobby biznesu. Narzuca wskaźniki i osiąganie zysku za wszelką cenę nawet w spółkach o strategicznym znaczeniu dla państwa uznając że dywidenda jest ważniejsza od rozwoju i pozycji spółki na rynku. W efekcie również  pracownik jest wobec tej nierównowagi bezradny, a strach o przyszłość swoją i swojej rodziny odbiera mu wolę walki i godność.

Lecz jak wielokrotnie wskazują  wydarzenia historyczne , są granice ludzkiej wytrzymałości i tolerowania społecznej niesprawiedliwości. Dlatego dzisiaj, obchodząc branżowe święto, chciałbym zaapelować o więcej troski o sprawy pracowników i zwrócenie większej uwagi na ich  problemy.

Zgodnie z długoletnią  tradycją Barbórka jest okazją nie tylko do składania życzeń ale i dokonywania podsumowań, zamknięcia kolejnego roku. Od ostatniej Barbórki wiele się zmieniło we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej.
Dziś już mamy obraz jak na funkcjonowanie spółek wpłynęły i wpływają działania konsolidacyjne  i w ilu przypadkach można im przypisać zjawiska korzystne a w ilu należało by zrobić dogłębną analizę zagrożeń i niepowodzeń.

Mamy świadomość że  dzisiejsze święto i ta akademia nie jest miejscem do przedstawiania szczegółów obaw społecznych ale ze względu na specyficznie rozumiany przez pracodawców dialog społeczny w Firmie staramy się zaakcentować chociaż w ten sposób, że są sprawy , które wymagają szukania wspólnych  rozwiązań i takie  których przedstawiciele załogi nie mogą i nie będą akceptować .

Organizacje pracownicze nie boją się zmian i wyzwań. Strona społeczna jest zaangażowana we wszystko co dotyczy branży i ma świadomość zmian, które zachodzą w jej otoczeniu. Bardzo istotne jest jednak przekonanie, że za zamianami nie stoi tylko zysk i ambicje Zarządzających ale i troska o przyszłość Firmy i jej załogi.  Trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy koszt społeczny tych przemian nie jest i nie będzie za wysoki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest nadal Spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, aktywną w obszarze sektora publicznego, w ramach którego nie obowiązują wyłącznie drapieżne zasady rynku ekonomicznego
 A obowiązkiem Państwa jest tworzyć obszary ochrony  nie tylko interesów ekonomicznych, ale i interesów społecznych. W imieniu naszych Załóg zwracam się o uwzględnienie tych faktów w dalszych procesach restrukturyzacyjnych i programie poprawy efektywności spółki.

Nikt z nas nie chciałby jednak, aby te troski przesłoniły całkiem nasze Barbórkowe święto. Mam głębokie przeświadczenie, że dla naszych załóg obchody tego święta to wspólna tradycja ale też uznanie za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz społeczeństwa. 

W imieniu Central Związków Zawodowych składam wszystkim pracownikom naszej branży życzenia lepszego jutra, sukcesów w pracy , dobrobytu i zwykłego ludzkiego szczęścia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym na dzisiejszej akademii  życzę Zarządowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poczucia odpowiedzialności za los załóg a jego Prezesowi  aby składając podpis na dokumencie ważącym los człowieka myślał – to moja Firma, moi pracownicy – a ich los to również mój priorytet.

Szczęść Boże!

 
Przewodniczący OPZZ w Ministerstwie Skarbu Państwa. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
05.11.2014.
5 listopada, Jan Guz – przewodniczący OPZZ, spotkał się z ministrem skarbu – Włodzimierzem Karpińskim.

Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji w PGNiG SA., planowanej restrukturyzacji i wynikających z tego zagrożeń. Przedmiotem szczególnych obaw związkowców są przewidywane zwolnienia pracowników. Przewodniczący OPZZ zwrócił uwagę, że wszelkie napięcia w PGNiG SA. mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Omówiono także przypadki rozwiązywania zakładowych i branżowych zbiorowych układów pracy w spółkach nadzorowanych przez ministra skarbu. Jan Guz podkreślił konieczność prowadzenia dialogu branżowego. Uzgodniono, że te sprawy będą przedmiotem rozmów ministra z kadrą menedżerską podległych mu spółek.
Przewodniczący OPZZ i minister skarbu stwierdzili, że niezbędne jest spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich OPZZ z kierownictwem tego resortu.
W spotkaniu wziął udział także Dariusz Matuszewski – członek prezydium OPZZ, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Rafał Baniak – podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu.
 
Biuro Prasowe OPZZ.
 
Żródło: opzz.org.pl
 
 
Komunikat 3 Komitetu Protestacyjnego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
31.10.2014.

Komitet protestacyjny w Polskiej Spółce Gazownictwa

Warszawa dnia 30-10-2014

KOMUNIKAT 3

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z zapowiedzią w dniu 30 października 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie KOMITETU protestacyjnego PSG i Zarządu Spółki.

W wyniku prowadzonych rokowań pracodawca przyjął propozycje strony społecznej dotyczące:

  1. wstrzymania zwolnień grupowych w PSG do końca czerwca 2015 roku,
  2. wstrzymania do końca roku 2015 zmian struktury spółki (tj. Centrala, Oddziały, Zakłady za wyjątkiem prowadzonych konsolidacji jednostek terenowych),
  3. przyjęcia "Program Racjonalizacji Zatrudnienia i Osłon... na lata 2015-2016" dla ewentualnie zwalnianych osób w wysokościach wynegocjowanych przez Stronę Społeczną,
  4. zawarcia POROZUMIENIA dotyczącego powołania wspólnego zespołu d/s monitorowania programu Racjonalizacji Zatrudnienia i jego skutków.

w związku z powyższym KOMITET Protestacyjny ZAWIESZA przygotowanie akcji protestacyjnej i planowaną na dzień 7 listopada 2014 roku MANIFESTACJĘ pod Ministerstwem Skarbu Państwa.

KOMITET Protestacyjny dziękuje wszytkim pracownikom za mobilizację w przygotowanie do Manifestacji jednocześnie liczy na dalsze wsparcie i zaangażowanie.

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę zawartych POROZUMIEŃ i UZGODNIONYCH Programów - KOMITET Protestacyjny wznowi procedury protestacyjne wynikające z ustawy o ZZ i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 
Pismo w sprawie Akcji Protestacyjnej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
31.10.2014.

Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący Organizacji Składniowych
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

W dniu wczorajszym (30.10.2014) w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa z Zarządem Spółki celem negocjacji dotyczących zapowiadanych przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w ramach przygotowywanych programów optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki. Odbyło się również wewnętrzne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych w ramach Komitetu Protestacyjnego określające zakres negocjacji z Pracodawcą warunków odstąpienia lub zawieszenia akcji protestacyjnej ze względu na fakt, że Pracodawca nadal nie określił skali i zakresu planowanych zwolnień grupowych, uzależniając je od wyników prac zespołów przygotowujących Program Poprawy Efektywności Operacyjnej i konsolidacji jednostek terenowych w Spółce PSG. Strona Społeczna w wyniku wyżej wymienionego stanowiska Pracodawcy, nie mając niezbędnych danych określających skalę zagrożeń dla Pracowników w wyniku wdrażania tych programów, przedstawiła Zarządowi Spółki PSG warunki niezbędne do prowadzenia dalszych rozmów w atmosferze właściwego dialogu społecznego tj.:

  1. Wstrzymanie zwolnień grupowych do 30 czerwca 2015r.
  2. Powołanie wspólnego zespołu monitorującego wpływ proponowanych Programów Poprawy Efektywności Operacyjnej na zatrudnienie i minimalizowanie skutków ich wdrażania. Zespół rozpocznie pracę od 2 stycznia 2015r.
  3. Zawarcie porozumienia wprowadzającego Program Racjonalizacji Zatrudnienia z dodatkowymi osłonami dla zwalnianych Pracowników.

W wyniku wielogodzinnych negocjacji Strony zwarły porozumienie spełniające przedstawione przez Komitet Protestacyjny PSG roszczenia (Porozumienie i Program Racjonalizacji Zatrudnienia – w załączeniu). Strony ustaliły jednocześnie, że nadal prowadzić będą w możliwie najszybszym terminie negocjacje dotyczące Pracowniczego Programu Emerytalnego, jak też opracują porozumienie dotyczące relacji dalszej współpracy.

W związki z faktem, że na dzień dzisiejszy Związki Zawodowe nadal nie mają udokumentowanych skutków dla Pracowników przygotowywanych zmian, ostatecznych schematów organizacyjnych Spółki, zakresu ewentualnych zwolnień grupowych, wykazu stanowisk które będą niezbędne do funkcjonowania Spółki, danych dotyczących naturalnych odejść z pracy (emerytury, świadczenia emerytalne, emerytury pomostowe) jak też faktu, że Pracodawca wycofał się z procentowego określenia skali zwolnień i zawarł w/w porozumienie realizując stawiane postulaty, Komitet Protestacyjny PSG podjął decyzję o zawieszeniu akcji protestacyjnej i planowanej manifestacji informując o tej decyzji Załogę Komunikatem nr 3.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Związkowcy

Znane nam jest narastające niezadowolenie społeczne i oczywiste obawy dotyczące naszej przyszłości miejsc pracy i bytu naszych rodzin, dlatego też staramy się krok po kroku uzyskiwać pisemne gwarancje i porozumienia społeczne zapewniające w jak największym stopniu osłony dla Pracowników zanim skutki tych zmian mogą nas bezpośrednio dotknąć. Natomiast w żadnym stopniu nie odstępujemy od walki o minimalizację likwidacji miejsc pracy i do tego niezbędne będzie Państwa poparcie w momencie gdy Pracodawca nie dotrzyma zawartych porozumień czy też uzyskane pełne informacje dadzą nam podstawy prawne do szerokich akcji protestacyjnych.

Sytuacja, która ma miejsce w Spółce PSG nie jest odosobniona i występuje we wszystkich skonsolidowanych Spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W części z nich Pracodawcy podjęli już nieodwracalne decyzje restrukturyzacyjne a inni mają to przed sobą. Przykład formy rozwiązywania problemów w Polskiej Spółce Gazownictwa i efektów prowadzonych negocjacji pokazuje czy intencje Pracodawcy są uczciwe z myślą o przyszłości firmy i jej załogi czy też wynikają z innych realizowanych przez właściciela planów funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dziękujemy wielu tysiącom Pracowników, którzy włączyli się do przygotowań do akcji protestacyjnej wykazując wolę wsparcia działań i manifestowania swojego niezadowolenia. Jednocześnie podkreślając, że akcję protestacyjną zawieszamy będąc gotowymi ją wznowić gdy nie uda się narastających problemów rozwiązać przy stołach negocjacyjnych.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Dariusz Matuszewski

Zmieniony ( 31.10.2014. )
 
Międzynarodowa Konferencja "Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw" Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
02.10.2014.

W dniach 24-25 września br. Przedstawiciele  OZZGNiG  Dariusz Matuszewski, Mariusz Łuczak, Eugeniusz Postawa i Marek Rzepka uczestniczyli w  międzynarodowej konferencji „ Polityka energetyczna z punktu widzenia społeczeństw” organizowanej w komorze Drozdowice w Kopalni Soli w Wieliczce organizowanej przez Fundację im. Róży Luksemburg i Związek Górników w Polsce. W konferencji udział wzięli goście z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Europy.  Przewodniczący naszego Związku Dariusz Matuszewski prezentował funkcjonowanie w Polsce przemysłu naftowo – gazowniczego i jego wpływ na bilans energetyczny. W debacie panelowej dotyczącej wydobycia surowców energetycznych prezentował również mity i prawdy dotyczące wydobycia gazu łupkowego.  Goście z zagranicy omawiali rozwój przemysłu jako strategii globalnej. W konferencji uczestniczył również wiceprzewodniczący INDUSTRIALL EUROPEN Silvain Lefebvre oraz wiceprzewodniczący OPZZ Franciszek Bobrowski. Gospodarzami konferencji byli dr Joanna Gwiazdecka Dyrektor Fundacji Róży Luksemburg w Polsce oraz Dariusz Potyrała Przewodniczący ZZ Górników w Polsce.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Zmieniony ( 14.10.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 217