Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Art. 7

Celami Związku są w szczególności:

1)   Ochrona miejsc pracy i interesów pracowniczych.

2)   Współdziałanie wszystkich członków zmierzające do ochrony praw związkowych i ich przestrzegania, do polepszania warunków pracy i płacy, wspierania i kształtowania aktywności społecznej i zawodowej pracowników, podnoszenia rangi zawodu.

3)   Współdziałanie jego członków w jak najlepszym wypełnianiu zadań statutowych oraz reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz administracji państwowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji politycznych i społecznych a także stowarzyszeń zawodowych.

4)   Podejmowanie wszelkich działań w interesie członków Związku.

Art. 8

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)   Prezentowanie stanowisk wobec pracodawców i ich organizacji, organów państwowych i samorządowych a także organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2)   Prowadzenie dialogu, negocjacji i sporów z pracodawcami i ich organizacjami, organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.

3)   Doskonalenie prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz polityki społecznej a zwłaszcza opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych i innych, zgodnie z przepisami prawa.

4)   Zawieranie z pracodawcami i ich organizacjami układów zbiorowych pracy, porozumień i umów społecznych.

5)   Sprawowanie społecznej kontroli działalności organów administracji państwowej i samorządowej oraz gospodarczej w zakresie unormowanym przepisami prawa.

6)   Nadzór nad Społeczną Inspekcją Pracy.

7)   Rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymiZmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł