Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział VII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

Art. 24

Majątek Związku powstaje:

1)   ze składek członkowskich

2)   z dotacji, darowizn i zapisów

3)   z dochodu organizowanych przez Związek imprez

4)   z działalności gospodarczej

5)   z działalności innej niż gospodarcza

Art. 25

  1. Działalność finansowa Związku realizowana jest w oparciu o uchwalany na okresy roczne budżet.
  2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.
  3. Prezydium Związku upoważnia osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, przy czym wymagane jest łączne działanie dwóch osób.
  4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem wymagana jest uchwała Rady Krajowej Związku.Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł