Start arrow Statut Związku
Statut Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
17.07.2007.
Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
 

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 26

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 Delegatów.

Art. 27

  1. Postępowania likwidacyjnego dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zgromadzenie Delegatów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.

Art. 28

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Zgromadzenie Delegatów a w okresie miedzy jego obradami Krajowa Rada Związku oraz Prezydium Związku.

 Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł